Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost (page 2)

Odgoj i duhovnost

Ramazan i brige islamskog svijeta

Imanske poruke postačima. Lekcija  #24 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Allah Uzvišeni kaže: „Doista je ovaj vaš ummet jedan ummet, a Ja sam vaš Gospodar, pa Mene obožavajte.“ (El-Enbija, 92) „Vjernici su samo braća.“ (El-Hudžurat, 10) Prenosi se u ispravnom …

Read More »

Ramazanska poruka ženi muslimanki

Imanske poruke postačima. Lekcija  #23 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Sestro muslimanko, neka ti je Allahov mir i spas, Njegova milost i blagoslov! Allah Uzvišeni iznio je pohvalu muslimankama, vjernicama, koje su strpljive i pokorne. Opisao ih je kao one …

Read More »

Kako oživjeti sunnet u ramazanu?

Imanske poruke postačima. Lekcija  #22 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Muhammed, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, predvodnik je ummeta i uzor svim ljudima, i bez slijeđenja njegove prakse, ne može se ostvariti sreća i uspjeh. Allah Uzvišeni kaže: „…onima …

Read More »

Ramazan je mjesec samilosti prema muslimanima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #21 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Samilost je Allahova blagodat koju On usađuje u srce onoga koga hoće, a Njegova milost obuhvatit će one koji su samilosni. Allah je Milostivi i Samilosni, voli samilosne, poziva u …

Read More »

Ramazan je mjesec dobročinstva i održavanja (rodbinskih) veza

Imanske poruke postačima. Lekcija  #20 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Srce postača postaje nježno, duša ponizna, a njegova samilost i blagost bivaju izraženiji. Porodica i rodbina najpreči su ljudi prema kojima postač treba iskazati ova svojstva. Ramazan podsjeća muslimana da …

Read More »

Fenomen rasipništva u mjesecu ramazanu

Imanske poruke postačima. Lekcija  #19 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Rasipništvo je grijeh koji je zastupljen kod devijantnih zajednica, a nama je to Allah zabranio i takvo ponašanje osudio, rekavši: „…samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju.“ (El-E’araf, …

Read More »

Kako da odgajamo našu djecu u ramazanu, ali i u drugim mjesecima?

Imanske poruke postačima. Lekcija  #18 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. U ramazanu dolazi do izražaja istinski odgoj i mudro usmjeravanje kada je u pitanju briga o djeci, jer ona su naš emanet i naša briga. Naši dobri preci odgajali su …

Read More »

U ramazanu je Allahova ljubav veća

Imanske poruke postačima. Lekcija  #17 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Sprovođenje posta kao Allahove naredbe, u srcu postača uzrokuje povećanje ljubavi prema Njemu. Allahove evlije vole Uzvišenog Allaha ogromnom ljubavlju. U ajetu stoji: „…koje On voli i koji Njega vole.“ …

Read More »

U ramazanu se vjerovanje povećava

Imanske poruke postačima. Lekcija  #16 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Vjerovanje se povećava ili smanjuje, shodno našim djelima. Povećava se pokornošću Allahu, a smanjuje griješenjem. Povećava se namazom i ustrajnošću na pravom putu, a smanjuje činjenjem nereda i skretanjem s …

Read More »

Ramazanska prilika za pokajanje

Imanske poruke postačima. Lekcija  #15 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Jedna od najvećih koristi koje čovjek može imati u ramazanu jeste i pokajanje, povratak svome Gospodaru i samoobračun. Vrata pokajanja otvorena su, blagodat Gospodara dostupna je, a Njegova je dobrota …

Read More »