Home / Tag Archives: islamqa

Tag Archives: islamqa

Reinkarnacija duše – stav Islama o tome

Značenje reinkarnacije duše: To je uverenje da duše prelaze iz tela posle smrti u druga tela da bi se u njima nastanila. Ako čovek bude loš, njegova duša prelazi u telo neke životinje i to je kazna za njega, a ako je bio dobar, njegova duša prelazi u drugog čoveka …

Read More »

Koja je mudrost Božijeg stvaranja Isusa bez oca?

Pitanje: U čemu je mudrost stvaranja Isusa sina Marijinog bez oca? Odgovor: Zahvala pripada Bogu, Rekao je šejh (učenjak) Šankiti: „…Od mudrosti Božijeg stvaranja Isusa posredstvom žene bez muškarca, jeste da učini to čudom za ljude, to jest očitim znakom koji upućuje na savršenost Božije moći, i da On Uzvišeni …

Read More »