Home / Video / Serijali (video)

Serijali (video)

Video serijal: Zašto hrišćanin? – Marcel Krass

Od svih svjetskih religija hrišćanstvo ima poseban stav. Jedinstveno je na specifičan način. Mi ovdje imamo neuobičajen slučaj, gdje se osoba smatra osnivačem religije koja je nazvana po njemu a da je on sam praktikovao drugu… Dobro došli u serijal: Zašto hrišćanin? – Marcel Krass

Read More »

Video serijal: Kazivanja o vjerovjesnicima – Nebil El Ivedi

Dobro došli u prvu epizodu serijala “Kazivanja o vjerovjesnicima.” Zašto smo izabrali da govorimo o vjerovjesnicima? – Zato što su oni najbolji ljudi. Najbolja bića koja su hodila zemljom. Oni su ljudi koje je odabrao Uzvišeni Allah. Svijet bi bio u zabludi da nije bilo poslanika, donosioca radosnih vijesti i …

Read More »

Video serijal: Sira Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Dobro došli u serijal emisija o Voljenom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Govorimo o najboljem čovjeku, o najodabranijem Ademovom potomku na Sudnjem danu bez ikakvog hvalisanja. Govorimo o zauzimaču, onome kome će se dati Veliki šefat na Sudnjem danu. Govorimo o Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, i dovoljno nam je …

Read More »

Video serijal: Priče ajeta

Pred vama je izuzetan video serijal dvojice poznatih islamskih daija, Naifa es-Sehafija i Mensura Es-Salimija. Oni su nam u ovom serijalu priredili priče koje su vezane za određene kur’anske ajete (odlomke), izvlačeći iz njih pouke i poruke.  

Read More »