Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje)

Akida (Verovanje)

Šefa’at (zagovorništvo) – njegove vrste i uzroci ostvarivanja

Pod šefa’atom se, uopšteno, podrazumijeva posredništvo i zagovaranje za drugog kako bi se ostvarila neka korist ili otklonila neka šteta. Postoje dvije vrste šefa’ata na dunjaluku: pohvalna i zabranjena. Šefa’at (zagovaranje) kod drugih s ciljem da se ispune prava ili suzbije nepravda, kao i da se ispune dozvoljene potrebe ljudi, …

Read More »

Velike greške po pitanju dove kod našeg naroda

Mnogi naši muslimani su, hvala Allahu, shvatili važnost dove i njen odnos spram tevhida, te su razumjeli da se ona ne upućuje nikome drugom do Allahu. Njihova dova došla je do izražaja i u posljednjem ratu, kada su din dušmani htjeli da unište islam i muslimane, no međutim, Allah ih …

Read More »

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima i od njih traže pomoć, bilo da se radi o vjerovjesnicima ili dobrim robovima. Postoje i slučajevi gdje su ljudi po ovom pitanju u gorem stanju nego što su bili mušrici prije poslanstva. Nekada su …

Read More »

Značenje i važnost dove

Dova je ibadet, i to jedan od najvrednijih i najčasnijih ibadeta. U dovi rob u potpunosti ispoljava poniznost, pokornost i ovisnost o Allahu, tražeći na taj način da mu se ostvari neka korist ili otkloni neka šteta. Zbog važnosti dove u islamu i bitnosti ispravnog shvatanja iste ovoj temi je …

Read More »

Prepreke slijeđenja Poslanikove ﷺ prakse

Postoje mnoge prepreke slijeđenja Poslanikove prakse, a najupečatljivije su: Prva prepreka: Neznanje. Islamsko vjerovanje je zasnovano na jasnoći, pravednosti i čistoti, i u islamskom vjerovanju nema ničega što bi počivalo na pretpostavci, iluziji ili šubhi (sumnji). Neznanje je jedna od najvećih prepreka slijeđenja Poslanika ﷺ i najveći uzrok upadanja u …

Read More »

Znakovi i pokazatelji slijeđenja poslaničke prakse

Znakovi i pokazatelji slijeđenja poslaničke prakse se ogledaju u mnogim stvarima, a najvažniji pokazatelji su: Prvi: Poštivanje šerijatskih tekstova. Jedan od glavnih pokazatelja slijeđenja poslaničke prakse jeste poštivanje, uvažavanje i veličanje šerijatskih tekstova, davanje prednosti njima i neizbjegavanje istih, te vjerovanje da je uputa samo u njima. Ovo podrazumijeva i …

Read More »

Pravila i principi slijeđenja poslaničke prakse

S obzirom da je slijeđenje Poslanika ﷺ obaveza, islamski učenjaci su postavili pravila tog slijeđenja, iz razloga što veliki broj ljudi tvrdi da slijedi Poslanika ﷺ a oni su daleko od toga. Stoga, potrebno je spomenuti ova pravila, kako bismo znali jesmo li sljedbenici poslaničke prakse i kako bismo napravili …

Read More »

Pojava šiizma i prve šiije

Termin “šiija” koristi se za sljedbenike određenog čovjeka i njegove pomagače. Kaže se: “Taj i taj je njegov šiija – sljedbenik”, jer se povodi za njim, kao što kaže Zubejdi: “Svaka skupina koja se okupi i sastane radi neke stvari naziva se šiija. Svako ko pomaže nekog čovjeka i izražava …

Read More »

El-Evvel i El-Ahir

Allahova lijepa imena jesu i imena El-Evvel i El-Ahir, tj. Prvi i Posljednji. Uzvišeni Allah kaže: “On je Prvi i Posljednji…” (El-Hadid, 3) Shodno ovim imenima, svojstvo Uzvišenog Allaha jeste i evelijjet, tj. On je bio prvi i prije Njega nikoga i ničega nije bilo, i ahirijjet, tj. On je zadnji i nakon Njega neće …

Read More »