Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) (page 5)

Akida (Verovanje)

Opis Džehennema i njegovih kazni i strahota

Hej ti koji o sebi ne vodiš računa i koji si se zaokupio ovosvjetskim poslovima osuđenim na propast i nestanak, prestani da razmišljaš o onome što napuštaš i svu pažnju posveti na svoje buduće odredište, jer ti se u riječima Uzvišenog poručuje da će svako do Džehennema stići:  I svaki …

Read More »

Strahote Sudnjeg dana

Ranije smo ukazali na strahote i agoniju smrti, na strah od toga kako će da se okonča život na ovom svijetu i na strahote i opasnost od patnji u kaburu ukoliko se protiv sebe izazvao Allahov gnjev i mržnja. Još strašnije od svega toga je iščekivanje trenutka kada će se …

Read More »

Zagrobni život (Berzah)

[Berzah jezički označava pregradu, a znači život ili stanje nakon smrti pa sve do proživljenja na Sudnjem danu. Ibn Redžeb el-Hanbeli, rahimehullah, je rekao sljedeće: “Allah je stvorio ljude radi ostanka, a ne radi nestanka. On je učinio da nakon stvaranja, ljudi prelaze iz jedne u drugu kuću. Nastanio ih …

Read More »

STAV EHLI-SUNNETA O NOVOTARIJAMA U VJERI I NOVOTARIMA

1. Svaka inovacija koja se uvede u vjeru smatra se novotarijom a svaka novotarija je zabluda koja počinitelja vodi u Vatru. 2. Sljedbenici sunneta čvrsto vjeruju da su svi ibadeti – bogo-ugodna djela, tevkifi prirode, odnosno da su jasno i precizno definirani Objavom, te da im ništa nije dozvoljeno dodavati …

Read More »

Allahovo svojstvo opskrbe

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ “Džinne i ljude stvorio sam samo zato da Me obožavaju, Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da Me hrane. Opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki!” …

Read More »

Allahov govor učvršćuje srca

Allahov govor ima izvanredan utjecaj na srce te onaj ko ga razumije, nije moguće osim da utječe na njega, a od tih utjecaja je i da učvršćuje srce na Pravom putu. Kaže Allah, subhanehu ve te’ala: „Oni koji ne vjeruju govore: ‘Trebalo je da mu Kur’an bude objavljen čitav, i …

Read More »

Allah je savršen, čist od svake mahane

Uzvišeni Allah je savršen sa svake strane, sva Njegova imena, svojstva i djela su savršena. Nije moguće da bude opisan sa nečim osim što je potpuno i savršeno, a isto tako, nije moguće da bude opisan sa nečim što je nedostatak i mahana. Kaže Allah, subhanehu ve te’ala: „…a Allah …

Read More »

Obaveza robova spram vjere

Obaveza robova spram vjere jeste da slijede ono šta kaže Allah i šta kaže Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao i (da slijede) pravedne upućene halife od ashaba i one koji su njih slijedili u pravednosti. Ovo je zato, jer je Allah, Uzvišeni, poslao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, …

Read More »

Allahovo svojstvo znanja

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ “On je Prvi (El-Evvel) i Posljednji (El-Ahir), Očevidni (Ez-Zahir) i Skriveni (El-Batin), i On sve zna.” (El-Hadid, 3.) El-Evvel – Prvi, Onaj koji je prije svih stvorenja i koji je Tvorac svega što postoji, On je prije svih stvari, a …

Read More »

Ljudi na dunjaluku ne mogu gledati u Allaha

Veličina Uzvišenog Allaha je tolika da ljudi kakvi su sada nemaju snage, niti su u mogućnosti da gledaju u Allaha, subhanehu ve te’ala, makar se radilo o najboljim poslanicima, a moći će to tek vjernici na ahiretu kada im Allah dadne snagu da izdrže da gledaju u Allahovo veličanstvo, dok …

Read More »