Home / Tekst / Verske teme / Kur’anske teme

Kur’anske teme

Kur’ansko kazivanje o kravi

“A kada je Musa rekao narodu svome: ‘Allah vam naređuje da zakoljete kravu’, oni upitaše: ‘Zbijaš li ti to s nama šalu?’ ‘Ne dao mi Allah da budem neznalica!’, reče on. ‘Zamoli Gospodara svoga, u naše ime’, rekoše, ‘da nam objasni kojih godina ona treba biti.’ ‘On kaže’, odgovori on, …

Read More »

Organizacija džemata kroz primjer vjerovjesnika Sulejmana

Pred Sulejmanom, alejhis-selam, sakupile su se njegove vojske u četama, redovima postrojene. Svaka četa imala je svoga predvodnika, vođu, koji je vodio brigu o svojim vojnicima, kojima je bio zadužen. Postavljao bi ih na njihova mjesta i nadgledao tokom smotre. Niko nije smio stati na mjesto nekoga drugog. Svako je …

Read More »

Tajanstvene ličnosti iz Kur’ana: Hazreti Hidr – Musaov učitelj

Snaga Hidrove ličnosti bila je tolika da, od vremena objave Kur’ana pa do danas, neprekidno plijeni srca muslimana širom svijeta, pružajući im pri tome nezaboravne momente pouke i uživanja. Međutim, neke je njegova pojava toliko fascinirala da su otišli u pogrešnom pravcu, usljed čega su otvorili jedno veliko pitanje: Koliko …

Read More »

Tajanstvene ličnosti iz Kur’ana – Ashabu-l-uhdud

Na samom kraju Kur’ana, u suri El-Burudž, koju mora napamet naučiti svaki učenik medrese u okviru 30-tog. džuza Amme, nalazi se jedno od najaktuelnijih kazivanja Kur’ana. Konkretnije rečeno, na samom početku ove sure je kazivanje o suštini svih ratova protiv muslimana, bez obzira o kom mjestu i vremenu da se …

Read More »

Tajanstvene ličnosti Kur’ana: Musaov pomagač, a faraonov rođak

Vjernik iz faraonove porodice bio je mudri Egipćanin i bio je jedan od vjernika u poslanstvo Musaa, a. s.. Međutim, on je krio svoje vjerovanje od javnosti kako bi mogao pomoći Musau, a. s., u njegovoj misiji i pokušao onemogućiti faraonove spletke. Dakle, u svemu je bio pravi «Egipćanin». stavu …

Read More »

Tajanstvene ličnosti iz Kur’ana: Zul-Kifl

Kur’an o Zul-Kiflu Kur’an ne govori mnogo o Zul-Kiflu. On se spominje u suri El-Enbija, nakon kazivanja o Ejjubu. Uzvišeni Allah kaže: I Ismailu, i Idrisu, i Zul-Kiflu, svi su oni bili strpljivi. I uveli smo ih u Našu milost, zaista su oni od dobrih. (El-Enbija’, 85-86). Pored toga, Uzvišeni Allah još …

Read More »