Home / Tekst / Verske teme / Kur’anske teme (page 3)

Kur’anske teme

Kur’an je ispred nauke

Nadnaravno čudo Mudžize (nadnaravna čuda) i jasni dokazi poslanstva Muhammeda, alejhi selam[1], mnogobrojni su, raznovrsni i večiti, jer je on pečat poslanika i verovesnika. Jedan od dokaza poslanstva našeg verovesnika Muhammeda, alejhi selam, jeste i pojava novog čuda koje poseduje Knjiga s kojom je došao od Uzvišenog Boga, a to …

Read More »

Primjer Isaov doista je kod Allaha isti kao i primjer Ademov…

Rekao je Uzvišeni Allah: Primjer Isaov doista je kod Allaha isti kao i primjer Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: ‘Budi!’ – i on bi. (Kur’an, Imranova porodica, 59) U ovom veličanstvenom ajetu riječ primjer spomenuta je dva puta. Božiji poslanik Isa sliči Ademu, alejhima-s-selam, sa mnogo …

Read More »

Kazivanja o Isusu i Mariji u Kur’anu (VIDEO)

          Naredna trodelna serija će se sastojati isključivo iz odlomaka iz časnog Kur’ana. Prvi deo nam govori o časnoj devici Mariji (Isusovoj majci), uključujući njeno rođenje, detinstvo, osobine i predivno rođenje Isusa. Prvi deo: Merjema (Marija)   – i njeno rođenje           „Doista je Bog odabrao Adama i Noja, i …

Read More »

Mnoštvo stranki i grupacija kao Allahova kazna

Sva hvala pripada samo Allahu Uzvišenom, salavat i selam neka su na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe. Imam Ahmed prenosi od S’ad ibn Ebi-Vekkasa, r.a., da je rekao: „Jedanput smo išli sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i naišli pored mesdžida Beni-Mu’avije. …

Read More »