Home / Tekst / Pitanja i odgovori / 4. Pitaj daiju

4. Pitaj daiju

Pred vama je četvrti dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje Daija.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum.

Imam već godinama nasilne opsesivne sumnje u Allaha, Kur’an i cijelu vjeru. Pokušavam da igrnorišem ili euzom da prekinem, ali neuspjeva ništa. Klanjam sve namaze na vrijeme, postim, izdvajam zekat, ali sam poljuljan u vjeri. Ne znam da li vjerujem ili ne ili da li Allah postoji ili ne i sve tako dalje. Vesvese su isto shodno predavnju koje gledam. Ako je nešto o nifaku onda se tu vidim. Ako je vezane za djela koja izvode iz vjere oda mi dolazi da sam počinio nešto što izvodi iz vjere i slično. Tako vezano za siru kad slušam isto sumnje ili za nijet zašto nešto radim. Isto tako nemam volje gledati predavanja bilo kakva već gledam neke filmove i slično, pa tad nisam toliko u vesvesama. Često imam ružne silke u glavi prema Allahu, Kuranu itd. Kad Mi padne nešto na poslu onda u mislima se psuje vjera i slično. Znači cijeli dan čim ustanem prva miso: “A šta ako Allah ne postoji ili psovanje Allaha i cijele vjere u mislima.”

Popijem jači lexijum, ali me samo obori, a vesvese dalje idu.

Obore me toliko da sam umoran, da mi se spava, gubim nadu, glava me boli često i na početku sam skoro svaku vesvesu koju sam imo sanjao.

Ne znam dalje šta da radim. Dovim, klanjam, zikrim ali ne mijenja se ništa. Na žalost imam loše mišljenje o Allahu da mi neće pomoći šta god da uradim.

Odgovor: Prvo, molim Allaha da ti olakša. Uzroci mogu biti mnogobrojni, duševni, intelektualni i tome slično. Trebaš razmisliti o potencijalnim uzrocima tih vesvesa, jer to više liči na prisilne vesvese nego na klasične šubhe. Da bi se nešto izliječilo mora se presjeći uzrok tog nečega.

Drugo, što se tiče umnog rada, čovjek treba svoju inteligenciju usmjeriti konstruktivno. Drugim riječima, svoje umne potencijale možeš uvijek usmjeriti destruktivno i konstruktivno, pa je korišćenje tih potencijala za iznalaženje sumnji oko bilo čega ili problema u bilo čemu – destruktivno, a korišćenje tih potencijala za iznalaženje rješenja i odgovora – konstruktivno. Usmjeri svoj umni potencijal konstruktivno a ne destruktivno.

Treće, već mi se neko ranije javio sa sličnim govorom, pa navodim dio našeg razgovora:

“Selam alejkum brate. Reko mi brat jedan ds ti se javim. Ja imam već dug period sumnje u vjeri. Više ne znam da li vjerujem ili ne ili dali Allah postoji ili ne. Sve to nekad satima traje i dešava se skoro svaki dan u zadnje 1-2 godine otprlike…”

– We alejkumusselam. Otkud znaš da iko ima s druge strane ekrana?

“Pa odogovara mi.”

– Na šta ti to ukazuje? Znaš da ima nešto s druge strane ekrana jer je u tebi duboko usađeno znanje da svaki događaj ima svoj uzrok, zar ne?

“Tako je”

– Druga stvar, kako znaš da sa druge strane ekrana kuca živo i razumno biće? Možda se sama dugmad pomeraju? Šta misliš o tome?

“To bi bilo ludo.”

– Zašto?

“Pa nema logike da sam telefon čačka nešto. I da je autopilot, morao bi ga neko naštimati da odgovara.”

– Znaš da sa druge strane ekrana kuca živo i razumno biće zato što je duboko u tebi usađen nužni osjećaj da smislena i kompletna, a pogotovo kompleksna informacija ne može doći osim od razumnog bića koje posjeduje znanje o tome što je napisao, zar ne? Doista je čudno da tako automatski i bez sumnje prihvataš činjenicu da postojiš i da pričaš sa živim i razumnim bićem, zbog nekoliko porukica koje su ti se pojavile na ekranu, a imaš vesvese oko Sveznajućeg i Svemoćnog na Kojeg ukazuju milijarde smislenih, krajnje preciznih ali i funkcionalnih informacija u svakoj našoj ćeliji, zapisane u njenom jezgru, u DNK, u kojem je zapisano bukvalno sve o tebi, od boje očiju i kože do informacija kako će funkcionisati kompletno tvoje tijelo sa svim organima i ćelijama, do najsitnijih detalja? A kada bi se te informacije iz izvadile DNK stavile na papir popunile bi cijelu veliku biblioteku! Zar da ove jednostavne i lahke poruke tebi šalje razumno biće, i oko toga nemaš vesvese, a da ti neko da stotine tomova savršeno preciznih informacija, imao bi vesvesu da je autor biće koje posjeduje krajnje precizno znanje o tome? Zar da stotine tomova krajnje preciznih informacija nastanu slučajnim nizom besciljnih događaja, a krejzi ti zvuči da ove moje poruke nastanu slučajnim pomeranjem tastera? Zar nije milion puta logičnije da imaš sumnje oko toga da li ti uopšte pričaš sa mnom, nego oko onoga oko čega već imaš vesvese? Podatak da samo jedna ćelija predstavlja kompleksan sistem koji liči na jedan savršeno uređeni grad, čak je i kompleksnija od toga. Ćelija unutar sebe sadrži energetske stanice, kompleksne fabrike, banku podataka, sisteme izgradnje, napredne rafinerije, membrane za kontrolu ulaska i izlaska materije u ćeliju, i onaj ko vjeruje da je jedna jedina ćelija, a kamoli druga živa bića, nastala slučajno, liči na čovjeka koji misli da je avion nastao tako što je tornado prošao kroz deponiju gvožđa koje se usljed toga slučajno naslagalo i formiralo Boing 747, ili neki drugi avion. Ili na čovjeka koji misli da bomba može eksplodirati u fabrici mastila i slučajno se napisala velika knjiga koja u sebi nema nijednu grešku. Takva pomisao je poput pomisli da možemo prosuti dovoljno gline, pijeska, cementa i gvoždja u more i čekali da se formiraju cigle, zatim da se naslagaju jedna na drugu, praveći tako velelepne zgrade sa svim svojim odlikama, instaliranim sistemom za struju, električnim vratima, vodovodom i svime što uz to ide, a zatim se tako formira i velelepni grad. Tako izgleda pomisao da samo jedna ćelija može nastati slučajno. Štaviše, ustvrditi takvo nešto za ćeliju je još dalje od stvarnosti, s obzirom na to da ona ima i dimenziju života, za razliku od velelepnog grada kojeg smo naveli kao primjer.

I to je samo početak, a gdje je kompletan svemir koji je prožet bezbrojnim nizom savršeno usklađenih zakona?

Kada razmislimo o svemiru, vidimo da je Allah sve uredio Svojim savršenim zakonima, i da su ti zakoni međusobno savršeno usklađeni, od čega umovi naučnika staju diveći se tom skladu i perfekciji. Nijedan jedini atom se slučajno ne pomjeri, već je sve to u skladu sa savršenim zakonima kojima je Allah podredio ovaj svemir. Kada razmislimo o tome ko ih je stvorio i uredio, pred sobom imamo sljedeće opcije:

 1. Ili su ti zakoni sami sebe stvorili i dogovorili se šta će koji da radi, što je nemoguće, jer oni su gluhi, nijemi, slijepi, bez razuma i volje te je nemoguće da sebe mogu urediti i dogovoriti se nešto.
 2. Da ih je neko drugi stvorio i uredio ko je apsolutno Mudar i Savršen, Koji ni iz čega stvara, Koji je stvorio sve zakone koji su Njemu podređeni. On Svojim zakonima u prirodi upravlja stvorenjima, a njihovom savršenošću ukazuje na Sebe, jer je sve oko nas putokaz koji vodi Allahu onoga ko razmišlja i pameti ima.

Zakoni se tu ništa ne pitaju, jer On upravlja njima. A u okviru njih – stvorenja biraju šta će raditi, i šta god da izaberu, nisu izašli van tih kosmičkih zakona, u njihovom širem značenju.

Svi zakoni kojima je Allah uredio stvorenja govore nam da Allah nije nijedan atom ostavio bez upute, jer svaki atom, svaki molekul, svaka planeta i sve u svemiru pokorava se tim savršenim zakonima i shodno njima vrši svoju ulogu zbog koje je stvoren. Normalnije bi zvučalo da kažeš: “Ne znam da li pričam sa osobom ili s same poruke kucaju od sebe.”, nego kad kažeš: “Da li postoji Allah.”

Za više detalja oko imanskih šubhi vidjeti:

https://drive.google.com/…/1a2jbZLvDGeTwkB0yRJQ…/view

 1. 💢 Pitanje: Da li je sjedenje na mjestu gdje se čini kufr, a u srcu prezireš to, djelo kufra? Na pr. sjediš u crkvi dok se kršćani mole idolima svojim, gledaš sve to iako ne odobravaš, ali ih i ne upozoravaš.

Odgovor: Nije kufr ako se srcem odričeš njihovog kufra, a ako želiš da ih pozoveš u istinu onda nije ni mekruh, već pohvalno, pod uslovom da im se ne da išaret kako su oni na istini ili kako je to njihovo lijepo i tome slično.

https://islamqa.info/…/ruling-on-a-muslim-entering-a

 1. 💢 Pitanje: Da li se treba okrenuti prema kilbli ako čovjek u određenom trenutko želi da uputi dovu?

Odgovor: Lijepo je, ali nije uslov.

 1. 💢 Pitanje: Odakle potiče pozdrav “Sabahajrullah” i ima li on veze sa islamom?

Odgovor: To na arapskom znači: “Dobro jutro.”, i to je lijep pozdrav nakon selama. Koliko znam nema u Sunnetu nešto o tome, ali svaki lijep pozdrav u običaju nekog naroda nije sporno koristiti, s tim da se prvo nazove selam ako se radi o muslimanu.

 1. 💢 Pitanje: Mi kao ljudi trudimo se da zaslužimo Džennet i imamo deredžu samo kao robovi. Na osnovu čega su poslanici zaslužili stepen da budu odabrani ako znamo da su prije toga bili u širku, a veliki stepeni se dobijaju zaslugom?

Odgovor: Poslanici nisu bili u širku nikad, i oni su zaslužili najveće deredže na Ahiretu srazmjerno dostizanju najuzvišnijih duhovno-duševnih deredža na dunjaluku, a Allah najbolje zna šta je u srcima Njegovih robova.

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum. Pitanje je višeslojno, ali se odnosi na jednu temu. Da li je razdvajanje saffova novotarija? Ukoliko se smatra da postoji ‘opasnost’ od prenošenja zaraze, iako to niko od ljudi ne može sa sigurnošću reći, zašto se onda dopušta namaz u džematu ako je džemat razdvojen, te da li je takav namaz validan i da li je on isti kao i samostalni namaz u privatnosti ili drugdje? Klanjačima je za vrijeme navodne pandemije rečeno da nose maske, što su mnogi učinili, da nose svoje sedžade, neki su imali i higijenske rukavice, prskale im se “zaštitne” hemikalije po rukama, neki su mesdžidi dezinficirani prije i poslije namaza, dakle u takvom rasporedu maksimalne prevencije čemu onda razdvajanje saffova? Zar se vjernici ne bi trebali više bojati Allah s.w.t.a. nego nevidljivih virusa ili upozorenja iz sekularističkih, tagutskih ustanova kao što su razni “krizni” štabovi? Ako je ovo previše pitanja, mada su tematski povezana, onda samo odgovor na to da li razdvajanje safova spada u novotarije ili ne?

Odgovor: Nije novotarija, namaz je validan naravno i bolji je od namaza kojeg čovjek klanja sam u kući 27 puta. A upozorenja na zarazu smo imali i od doktora muslimana koji ne spadaju u grupu onih koji slijepo prihvataju sve što im dođe od SZO, već kritički razmotre argumente i nakon toga donesu zaključak, a nama kao nekom ko nije stručan u svemu tome ostaje da radimo po onome što ulema kaže i za to imamo nagradu, dok za pametovanje o nečemu o čemu nismo kompetentni možemo imati grijeh makar i pogodili.

 1. 💢 Pitanje: Kakav odnos treba imati žena prema roditeljima od muža? Treba li slijediti tradiciju da ako pravi hranu za muža da napravi i za njih ili treba da fura stil kako ona nije ništa obavezna pozivajući se na Islam, pa makar tim stavom narušila brak?

Odgovor: Treba imati lijep odnos prema svakom, a posebno prema svojoj rodbini i muževoj rodbini, jer sve to spada u lijep ahlak, tj. plemenite osobine koje Allah voli. S tim da se ne može reći da joj je to vadžib. A ako odbije (bez da to proprati neki ružan odnos), onda nije ona ta koja je narušila brak već njen muž koji je dozvolio sebi da se zbog toga ljuti, pošto ona svakako ima šerijatsko pravo na odvojen život. Međutim, u našim uslovima trebamo te uloge koristiti radi da’ve, da našem narodu omilimo islam, a ako budemo “terali mak na konac” i da svako gleda “moja prava tvoje obaveze”, onda nema tu ni braka ni da’ve ni harmonije. Neće čovjek biti plemenit i na uzvišenom stepenu dok ne bude radio više od onoga što se od njega traži i dok ne bude trpio nepravdu.

 1. 💢 Pitanje: Kako snaha treba zvati svoju svekrvu i svekra i kako muž treba zvati svoju punicu i punca? Treba li ona zvati svekrvu mama, a svekra baba?

Odgovor: Onako kako je ‘urf (običaj tog mjesta), ako u sebi nema harama.

https://zijadljakic.ba/propis-nazivanja-svekrve-majkom-i…/

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. (Momak 18 god) Imam problem kada hoću da obavljam namaz redovno. Problem nastaje kada hoću da obavim malu nuždu i kada se očistim vodom imam potrebu da nenormalno više puta obavim malu nuždu nego obično. Zanima me ima li još neki način čišćenja koji ne uključuje vodu, ali da je siguran da slučajno ne ostanu tragovi mokraće na odjeći? Stvarno me ovo spriječava od obavljanja redovnog namaza i bio bih zahvalan na odgovoru. Hvala unaprijed.

Odgovor: We alejkumusselam. Ne postoji nešto što bi moglo da se spriječi da klanjaš redovni namaz (farz namaz u njegovom vremenu), makar bio u mokraći do brade. Znači namaz se mora obaviti. Ako spadaš u sahibi uzr (nekog kome neprekidno izlazi nešto što kvari abdest i ne može da odredi konkretno vrijeme u kojem toga nema), pogledaj sljedeće linkove:

https://pitajucene.com/…/validnost-namaza-osobe-koja…/

https://pitajucene.com/…/da-li-potpadam-pod-propis…/

– A ako ne spadaš u sahibi uzr, Što se tiče tvog problema, možeš se očistiti maramicom, pogotovo ako je problem u korišćenju vode (kod nekog voda pokreće nagon za mokrenjem). I posjeti urologa.

 1. 💢 Pitanje: Da li mi je namaz ispravan ako 2 rekata ne dižem ruke u namazu, a dva dižem jer se zbunim ili zaboravim?

Odgovor: Ispravan je namaz, jer to je sunnet i njegovo izostavljanje ne kvari namaz.

 1. 💢 Pitanje: Zašto se petkom na džumi uči još jedan ezan prije nego se efendija popne na minber?

Odgovor: To je osnovni (orignalni) džumanski ezan. Onaj prvi ezan kojeg čuješ je ustvari samo upozorenje da dođeš na džumu, kako bi bio tu na vrijeme za hutbu, a drugi ezan je džumanski ezan, i nakon njega ide džuma namaz.

 1. 💢 Pitanje: Treba li čovjek učiniti sehvi sedždu jer kada se vraćao sa rukua umjesto da kaže: Semi Allahu limen hamideh, rabbena lekel hamd – kaže: “Rabbi gfirli”, a potom ode na sedždu? Isto tako, da li mu je namaz ispravan ako je samo nastavio klanjati?

Odgovor: Ispravan je namaz, a bolje da učini sehvi sedždu ako se to ponovi.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Kada se kaže da se Allah iznad arša uzdigao, zna li se gdje je taj arš, osim što se kaže da je iznad 7 nebesa? Gdje su ta nebesa i na šta se to misli?

Odgovor: To mi našim ograničenim trodimenzionalnim umovima ne možemo da dokučimo. Ali je iznad nas, na bilo kojem dijelu Zemlje da se nalazimo.

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum. Zanima me ima li smetnje da se čestitaju praznici poput 8. Marta ili rođendana, ali samo verbalno, bez ikakvih ceremonija, proslava i poklona? Znači samo usmena čestitka nekom članu porodice, jer neki od njih nisu religiozni i zbog okoline na neki način očekuju da čuju tu čestitku od nas.

Odgovor: We alejkumusselam. Mi trebamo raditi na mijenjanju shvatanja ljudi, a kada čuju od nas da im čestitamo mi im samo učvršćujemo pogrešne stvari. Nakon toga govore onome ko odbija to: “Evo taj i taj mi čestitao, bio 10 puta na hadž, a ti nećeš!” Tako da se time greška samo učvršćuje.

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum. Zanima me kako nam je dozvoljeno meso ehli kitabija, ako sam dobro shvatio da nam je dozvoljeno meso koje oni zakolju, ako nam nije dozvoljeno meso koje zakolju i ljudi koju su muslimani ako nije zaklano u ime Allaha? Da Vas Allah nagradi i pomogne

Odgovor: We alejkumusselam. Nije svako meso koje zakolju jevreji i kršćani dozvoljeno, već ima neke uslove, poput toga da bude stvarno zaklano, da su stvarno jevreji i kršćani a ne ateisti, agnostici i drugi koji se tradicionalno pripisuju toj nekoj vjeri a ne stvarno, zatim da to nije zaklano u ime Isusa i tome slično.

Što se tiče konkretnog pitanja, tu zavisi o kojem mezhebu govorimo.

– Po šafijskom mezhebu bismila nije uslov ispravnosti klanja životinje, pa je dozvoljeno ono što zakolje musliman bez bismile, kao i ono što zakolje jevrej ili kršćanin pod navedenim uslovima.

– Po hanbelijskom i hanefijskom bismila je obavezna i za muslimana i za jevreja i kršćanina da bi meso bilo halal, ali spada odgovornost ako se zaboravi, dakle nenamjerno izostavi. Tako da su i oni dosljedni i navedeno pitanje se ni na njih ne odnosi.

– Po malikijskom bismila je obavezna za muslimana, a ne i za ehlul-kitab, ali oni ti mogu reći da je to te’abbudi (propis čiji razlog ne možemo dokučiti razumom), ili ti reći da su inače propisi na ovom svijetu strožiji za muslimana, jer on ide u Džennet, tako da ni njima ne možeš prigovoriti.

https://almoslim.net/node/149086

Za više detalja o halal mesu vidjeti:

https://el-asr.com/…/uvjeti-koji-se-moraju-ispuniti-da…/

i

https://zijadljakic.ba/meso-muslimana-i-ehli-kitabija-u…/

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li je psovanje sunca kufr?

Odgovor: We alejkumusselam. Nije kufr nego haram.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li se namaz u mislima, kako učeni navode, može klanjati samo ako čovjek ne može ustati sa postelje ili slično tome? Postoji li kakva druga solucija toga?

Odgovor: We alejkumusselam. Ne postoji namaz u mislima osim za onog kome su usta paralizovana pa ne može ustima učiti ono što treba. Znači osnova je da pomjera jezik. Što se tiče ostalih dijelova tijela, tu radi ono što može, što zavisi od osobe do osobe, od situacije do situacije.

 1. 💢 Pitanje: Da li je propis da se na namazima kada imam uči naglas nakon što završi sa fatihom, da džematlije uče fatihu za sebe tiho? I zašto se tu ne primjenjuje pravilo kad se Kur’an uči da slušamo, jer kad on završi sa fatihom, a mi počnemo, imam u tom trenutku uči neku suru prije rukua. Da Vas Allah nagradi

Odgovor: Po većini mezheba ne uči se dok imam uči, dok po nekim učenjacima obavezno je učiti Fatihu po svaku cijenu i daju joj prednost nad slušanjem učenja imama jer je smatraju obaveznijom od toga.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Abdestim se i krenem klanjati namaz, međutim imam česte nagone vjetrova koji su učestali toliko da ne mogu klanjati ni sunet. Šta da radim?

Odgovor: We alejkumusselam. Ako spadaš u sahibi uzr (nekog kome neprekidno izlazi nešto što kvari abdest i ne može da odredi konkretno vrijeme u kojem toga nema), pogledaj sljedeće linkove:

https://pitajucene.com/…/validnost-namaza-osobe-koja…/

https://pitajucene.com/…/da-li-potpadam-pod-propis…/

– Što se tiče tvog problema, možeš se očistiti maramicom, pogotovo ako je problem u korišćenju vode (kod nekog voda pokreće nagon za mokrenjem). I posjeti doktora.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum, poštovani šejh. Da li je muslimanu dozvoljeno da kupuje akcije, recimo, googlea pošto one

nonstop rastu jer raste cjela firma google. Allah vas nagradio.

Odgovor: Pitaj sam jednog svog šejha koji je član šerijatske komisije islamske banke er-Radžihi, i poslao mi je jedan od rezultata šerijatske komisije u vezi nekih kompanija: Tesla i Meta platforma je u skladu sa šartovima šerijatske komisije, dok Amazon nije. Znači komisije izučavaju svaku kompaniju ponaosob, ali za sad imam podatke o ove tri.

 1. 💢 Pitanje: Eselamu alejkum dragi brate. Zanima me da li je meni, kao muškarcu, grijeh raditi u staračkom domu, odnosno kolika je haram ta zarada? Ne vjerujem da je grijeh jednak kao para zarađena na kocki i ako npr dajem sadaku od tih para; hoće li biti primljena kod Allaha dž. š?

Odgovor: We alejkumusselam. Treba mi dodatnih informacija u pitanju da bih dao potpun odgovor. Zašto pitalac polaže od pretpostavke da je haram? Zbog samog postojanja staračkog doma, ili zbog propratnih stvari koje u njemu imaju kao dio posla?

Dodatno objašnjenje pitaoca: Pitam da li mi je dozvoljeno jer kupam i presvlačim i muškarce i žene. Iz tog razloga pitam koliko to smijem raditi i kakva je status plate od tog posla?

Odgovor: To je kompleksno pitanje, jer iziskuje procjenu konkretne situacije na osnovu šerijatskih pravila, koja se ovdje prepliću.

Na primjer, imamo pravilo da je osnova zabrana gledanja u avret suprotnog pola osim u nuždi ili prijekoj potrebi. Primjena toga u praksi se razlikuje od situacije do situacije, i iziskuje cijelu studiju.

Također, osnova je zabrana rada na takvom mjestu, ali ne samo po sebi već zbog nekih propratnih stvari koje tu postoje, osim u nuždi ili prijekoj potrebi. Ali primjena ovoga u praksi se razlikuje od situacije do situacije, i iziskuje cijelu studiju i o stvarnom stanju i o spuštanju propisa na to stanje. Recimo čovjek koji nema drugi posao i ne može ga odmah naći može raditi na tom mjestu dok ne nađe drugi posao koji je dalji od sumnjivog, ali je pitanje da li postoje situacije u kojima ne mora tražiti drugi posao, kao i da li se tu može izbjeći zabranjeno na način da muškarci vode brigu o muškarcima a žene o ženama ili nije nikako moguće? To zavisi od situacije do situacije i procjena propisa ovdje zavisi od mnogo faktora.

Imamo i pravilo: raširenost neke zabranjene stvari iziskuje olakšanje, pod određenim uslovima, ali za primjenu ovog pravila na konkretnu situaciju isto je potrebna zasebna studija. Recimo ovo pravilo se može primijeniti na miješanje na poslu u mjestu u kojem u većini poslova dolazi do miješanja, pa se neće dati opšta fetva da se svima zabranjuje svaki posao na kojem se miješaju muškarci i žene osim par poslova na kojima se ne miješaju, jer je to u našim zemljama belaj koji je raširen i čija zabrana uzrokuje jaku poteškoću za narod. Međutim, da li se to može primijeniti na rad u staračkom domu, s obzirom da se tu nerijetko gleda najintimniji avret i tome slično, to je već pitanje za studiranje.

Imamo i pravilo: Ono što je šerijat preventivno zabranio (a ne samo po sebi) biva dozvoljeno zbog prijeke potrebe (tj. šerijatski validne potrebe), u šta spada recimo liječenje suprotnog pola u stvarima koje ne dostižu nivo nužde već samo prijeke potrebe, a nema prilike za liječenje istog pola. I ovo iziskuje zasebnu studiju da bi se primijenilo na konkretnu situaciju.

Također, imamo pravilo: Opšta potreba dobija propis nužde, tj. kada je neka potreba opšta tako da obuhvati cijeli narod ili grupu ljudi, na način da bez njenog ispunjenja na duže staze dolazi do velikih teškoća i na koncu do iznurivanja i štete naroda, daje se fetva o dozvoljenosti tog nečega kao da je nužda. To se može primijenit na struju u našim zemljama, jer osnova je da su ugovori sa elektroprivredom haram zato što u sebi sadrže haram uslove – ako zakasniš plaćaš kamatu – ali kada bi dao narodu fetvu da im je haram da imaju struju to bi izazvali veliku poteškoću na nivou naroda i na duže staze kompletnu iznurenost samog naroda i lahak plijen, zbog čega se primjenjuje ovo pravilo koje spomenusmo. Ali, postavlja se pitanje da li se to može primijeniti na posao o kojem pitaš? To iziskuje zasebnu studiju.

Nužda: ono bez čijeg odagnavanja proističe šteta, poput gubljenja dijela tijela ili funkcije dijela tijela, ili poput izbacivanja na ulicu i pada na prosjački štap (sebe ili svoje porodice).

Potreba: ono bez čijeg odagnavanja proističe poteškoća koja ne dostiže stepen nužde, poput nekog ko treba otkloniti neku mahanu ali ne može naći doktora istog spola, pa mu ta mahana predstavlja teškoću koja ne dostiže stepen štete po tijelo. Mada i sama teškoća može imati dosta vrsta, a od kojih svaka vrsta ima zaseban propis, ali ovo navodim kao primjer.

Sve navedeno spominjem NE da bi se primijenilo na konkretnu situaciju, već da bih ukazao na kompleksnost davanja fetve za takve situacije, i da se za nju čovjek treba vratiti na ulemu koja dobro poznaje fikh, usuli fikh i fikhska pravila, i po mogućnosti detaljno opisati svoju konkretnu situaciju, pa tek nakon toga taj neki alim može dati fetvu i to samo za tvoju situaciju. Za širu primjenu učenjaci pozovu cijeli tim stručnjaka iz raznih oblasti i studiraju situaciju u nekom mjestu i na osnovu toga daju šerijatsko rješenje za to. Ja sam nekoliko puta pitao šejhove u Rijadu o poslovima kod nas, nabrajajući kakvo je stanje i šta sve od harama ima u tim poslovima, bilo da je rad u zdravstvu, obrazovanju, opštinama, socijalnom, restoranima itd., i za muško i za žensko, a meni je tada sve to izgledalo slično, ali su mi rekli da svaka od navedenih situacija mora zasebno da se tretira i da se ne može tek tako vršiti analogija. Ako biste mogli da pitate Dr. Safeta Kuduzovića ili Dr. Hakiju Kanurića bilo bi dobro.

Ako bi mogao da dogovoriš sa poslodavcem i/ili zapošljenima da isti muškarci brinu o muškarcima a žene o ženama, ili da makar ti konkretno brineš samo o muškarcima, to bi bilo dobro rješenje i moglo bi se reći da ti je posao halal, ali ako ne može ništa od toga, to je već teže pitanje za studiranje.

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum. Zanima me da li je dozvoljno da u mesnici ili u restoranu pitamo “da li je meso halal?” Da li tako spada odgovornost sa nas i da li nam je dozvoljeno da ga jedemo ako nam kažu da jeste, ili je potrebno dodatno, da tako kažem, istraživati?

To me jako zbunjuje, pa se nadam ste me shvatili. Da vas Allah nagradi!

Odgovor: We alejkumusselam. Osnova je da je meso haram dok se ne dokaže suprotno, a pogotovo na našim prostorima. Inače šerijat za meso ima strožije propise od drugih stvari, pa je osnova da je sve halal osim u: ibadetima, muško-ženskim odnosima, mesu, krvi (napad na nečiji život i čast i tome slično), tu je snova zabrana osim za ono za šta postoji dokaz dozvoljenosti.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Čitala sam priču “Iblisova ispovest” Muhamedu a.s, pa me zanima da li je hadis vjerodostojan ili ne, jer sam ga proslijeđivala nekoliko osoba da pročitaju?

Odgovor: We alejkumusselam. Nije vjerodostojno, već izmišljeno. A čak i kad se uporedi sa izmišljenim arapskim originalom, vidi se da je prevod dodavao još neke stvari, tako da ispada dvostruko izmišljen.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li je vjerodostojan hadis koji govori da ko proširi vijest o nastupanju mjeseca Ramazana da je njemu Džehenem zabranjen?

Odgovor: We alejkumusselam. Nije vjerodostojan.

 1. 💢 Pitanje: Esselamu Alejkum. Već par noći sanjam da imam jak sihr i razne gadosti kao što su bludničenje i nečist, ali svaki put kad sanjavam to sanjavam i muža uz mene. Zadnji put kad sam imala takav san sanjala sam kako skačem oko muža i čudan govor sam imala. U toku sna osjetila sam veliki pritisak u grudima i jedva sam Euzu pročila, a onda je san prestao.

Inače klanjam redovno i nosim hidžab, Elhamdulillah. Često imam i vrtoglavice prilikom stupanja u namaz. Da li je to znak nekog uroka ili sihra? Da li bih trebala ići učači rukje u ovakvim slučajevima? Allah da vas nagradi!

Odgovor: We alejkumusselam. Liči na sihr, treba provjeriti kod onih koji se bave rukjom, poput Arifa Oruča i drugih.

 1. 💢 Pitanje: Da li Melek smrti ikada vraća dušu koju uzme, ne mislim na san? Je li istinit hadis da u svakom naru ima jedno zrno iz Dženneta? Je li pokuðeno da djeca glume životinje (mjau, av, av, mu), hodanje četveronoške kao mačka i slično, pošto stalno opominjem djecu da to ne rade, ali nikako da prestanu. Imaju manje od 5 godina. Obavezno svaki dan malo glume životinje, koliko god ih opominjem, džaba. Ako je to problem, imate li neki savjet kako da ih odviknem od toga? I, usput da pohvalim i Vas i ovu grupu. Allah vas i sve nas nagradio Džennetom. Amin.

Odgovor: 1. Koliko znam, kada duši dođe edžel i melek uzme dušu nema joj vraćanja do Sudnjeg dana, tj. do drugog puhanja u rog kada će se duše vratiti u tijela.

 1. Koji je to hadis?
 2. Djeci svakako nije grijeh, pogotovo što se oni tako igraju, ali vi dobro postupate što se trudite da im to ne pređe u naviku. Vremenom će oni svakako to promijeniti.
 3. 💢 Pitanje: Esselmu alejkum. Da li je ženi dozvoljeno da radi po svome i da ne sluša muža kada su u pitanju neki kuhinjski poslovi ili poslovi oko uređivanja kuće? Može li mu kazati da nema potrebe on da joj govori i da ona zna i sama kako će, niti želi da joj se u to miješa? Takođe, ako on kaže da je njegova majka naučila da neku stvar kuha na neki način, može li mu reći da nju taj način ne zanima i da ona ima svoj?

Odgovor: We alejkumusselam. I ja se isto to pitam… 🙂

Kada bi žene shvatile da im je muž njihov Džennet ili Džehennem, kao što im je i roditelj Džennet ili Džehennem, ne bi tako postupale već bi dale sve od sebe da se umile svom mužu, ali danas su mjerila izvitoperena. Bolje im je da udovolje mužu nego da po cijelu noć klanjaju i cijeli dan poste, ali za ovo prvo je potrebno zgaziti svoju oholost – koja je posebno forsirana u ovom našem vremenu, a za ovo drugo nije potrebno osim pobijediti lijenjost.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Zanima me da li se po pravilu kod žena računa da imaju menstrualno krvarenje samo 5 dana, i ako se i poslije tih 5 dana opet primjeti krv u maloj količini, da li je žena obavezna uzeti gusul ako je to već uradila prije toga?

Odgovor: We alejkumusselam. Žena ima menstruaciju onoliko koliko ta krv ima svojstva krvi hajza. Ako se prekine i dođe opet nakon dan-dva sa svojstvima krvi hajza, to je uglavnom nastavak menstruacije i tokom tog perioda neće klanjati, postiti itd., i kada se to završi naravno da će se okupati. Ali u današnjem vremenu mnogi ti poremećaji mogu da se regulišu lijekovima.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Već dva mjeseca redovno klanjam. Hidžab ne nosim, ali imam nijet da ga stavim (pokrijem se). Moje pitanje je, da li je u redu da se pokrijem sad i ako sam, hajmo reći, početnik i ne znam puno o Islamu, jer tek sam naučila da klanjam, a mnogo puta čitam kako su se sestre pokrile nakon godinu – dvije?

Odgovor: We alejkumusselam we rahmetullah. Ne samo da je u redu nego ti je stroga obaveza još odkad si ušla u pubertet da pokriješ ono što je obavezno pokriti, pa požuri sa pokajanjem za zakašnjenje i učini to odmah. Svaka pojava pred nekim muškarcem (običan izlazak na ulicu) znači veliki broj grijeha, tako da tu nema mjesta odlaganju.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li je dozvoljeno ići kod hodža koji uče istiharete ako smo iskušani sihrom?

I da li je dozvoljeno da ih insan sam sebi klanja ili svojoj porodici?

Da li je dozvoljeno ići kod hodža radi istihareta ako smo čuli da je taj insan pomogao mnogima i da ne naplaćuje svoje usluge?

Odgovor: We alejkumusselam. Treba ići kod provjerenih učača rukje za koje znamo da su ispravne akide i da ispavno uče rukju.

A ako mislite na istiharu namaz, to svakako klanjate sami za sebe, nije teško naučiti.

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum Ve rahmetullahi ve berekatuhu

Možete li mi molim vas reći kako se odnosit po pitanju miješanja spolova, odnosno da dođe rodbina od muža na sijelo (đever sa porodicom)? Inače radi se o ljudima koji vjeru ne praktikuju, te samim tim o tome i ne znaju. A sa druge strane i stan je takav da nema mjesta za odvajanje. Stan ima spavaću i dnevni boravak. U mom slučaju postavljanje ovakvih uvjeta značilo bi, vjeorvanto, prekid kontakata. Šta uraditi?

Allah Vas nagradio

Odgovor: We alejkumusselam we rahmetullahi we berekjatuhu. To izgleda kao specifična situacija koja iziskuje njoj specifično šerijatsko rješenje.

 1. 💢 Pitanje: Ako čovjek klanja sam u kući ,a ne zna fino izgovarati harfove, da li je njegov namaz validan ako se ipak trudi da bude približan tačnom izgovoru?

Odgovor: Jeste, s tim da se treba truditi da nauči pravilno.

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum. Imam pitanje i ne znam kako da postupim. Svaki put kada uzmem abdest odma na završetku abdesa meni se podrigne ( vazduh na usta ) moram li opet ponovo uzeti abdest?

Ja jesam ponavljala abdest ali opet svaki put i posle ponavljanja to mi se desi.

Odgovor: We alejkumusselam. To ne kvari abdest.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li smo dužni odgovoriti na selam ako se nalazimo za sofrom, a u kuću nam dolaze gosti i nazivaju selam? Kako da se postavimo u toj situaciji?

Da im odgovorimo ili ne?

Odgovor: We alejkumusselam. Odgovorite na selam i nastavite jesti, šta je problem?

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum. Interesuje me savjet sa aspekta Islama kako se odnositi kada dođu periodi da nam se pojavljuju misli “nametljive”. Ne želimo da mislimo o njima, a one su tu i još više se pojačavaju. Recimo, na treningu kada se čovjek nečim zaokupira one nestanu. To nisu misli o vjeri ili neke sumnje, čak što više, vjeri su me vratile. Što se tiče namaza, Kur’ana, zikra, vjere, nemam smetnji hvala Allahu. Da li se to može smatrati iskušenjem i da li se mogu koristiti psihološke metode koje su se pokazale učinkovite naravno uz Allahovu pomoć?

Odgovor: We alejkumusselam. Ako misliš na neke haram misli, svaka misao koja ti se javi protiv tvoje volje i boriš se protiv nje – nije ti grijeh dok joj se ne predaš. S tim da čovjek snagom svog uma može da savlada sve moguće misli, samo treba vježbe. Ne znam na šta konkretno misliš pod psihološkim metodama.

 1. 💢 Pitanje: Da li je ispravno mišljenje da ako se nalazimo u gostima, a ukućani se nalaze za sofrom, da ne možemo napustiti kuću u kojoj smo gost dok se jelo ne završi?

Odgovor: Ne znam.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Nadam se da ste dobro. Prije nekoliko dana razgovarao sam sa jednim prijateljem i on mi je rekao da je čuo da se ehli kitabije odnose i na budiste i tamo neke druge vjere. Rekao mi je da mu je to rekao neki hodža i da je samo bitno da je žena bogobojazna i da možeš da je ženiš. Ja znam da su ehli kitabije samo oni kojima je data knjiga narod Musaov alejhiselam i İsaov alejhi selam. I ako nemam sumnje da su ehli kitabije samo jevreji i hrišćani, ovo pitanje samo postavio samo za potvrdu. Allah vas nagradio.

Odgovor: We alejkumusselam. To je neispravno totalno. Čak ni današnje ehli kitabijke nije dozvoljeno ženiti u nevjerničkim zemljama.

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum. Imam jedno pitanje. Liječila sam se dugo i na svom učenju kažem ime iste osobe da mi je pravila sihr. Sad zašto spominju tu ženo, jer kona mi je i pijemo kafu skupa, družimo se… Sad da li bi se trebala uklonit, neku distanicu napravit?

Pokrivena sam i redovno klanjam, ali sad mene zanima zašto na svakom učenju spominje jednu te istu ženu, pa bi željela da mi vi odgovorite kako postupit. Hvala

Odgovor: We alejkumusselam. Što se tiče tih tema oko sihra, obratite se za savjet ljudima koji su ispravnog vjerovanja i liječe na ispravan način, u skladu sa Kur’anom i Sunnetom.

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum. Allah da vas nagradi. Da mi odgovorite šta je sa sorbitolom i glicerolom koji su alkoholi, a nalaze se u prehrambenim proizvodima koji imaju halal certifikat. Da li se tretiraju kao alkohol i da li je u redu jesti takve proizvode?

Odgovor: Alkohola ima puno vrsta i to je terminologija hemičara. Ono što mi podrazumijevamo pod riječju “alkohol” je etanol.

 1. 💢 Pitanje: Imam pitanje u vezi Isa a.s. kako ga je Allah s.w.t. uzdigao na nebo? Da li ga je prvo usmrtio, pa uzdigao i tjelesnog i duševno ili ga je živog uzdigao?

Odgovor: Živog ga je uzdigao i živ će se vratiti pred Sudnji dan.

 1. 💢 Pitanje: Da li se mogu klanjat samo farzi ako smo na poslu, i da li jacija može farz i vitr? Da li jaciju možemo klanjati poslije ponoći?

Odgovor: Može. Što se tiče jacije poslije ponoći, osnova je da je haram odložiti do tad osim u nuždi.

 1. 💢 Pitanje: Htjela bih da pitam, kada odem u Bosnu, idem rado u restorane. Kako znati da li je halal meso? Vidim

da muslimani mnogo jedu meso u restoranu, pa nesigurna sam po tom pitanju.

Odgovor: Najbolje da čovjek jede samo ako zna da je halal meso, a u suprotnom da traži nešto vegeterijansko, jer je u našem narodu veliko nepoznavanje propisa halal mesa, o čemu je nekoliko daija već pisalo detaljno. Međutim, ne mogu reći je to jedini halal način, niti to mišljenje mogu nametnuti nekome ko slijedi daiju s drugačijim mišljenjem, ali je svakako predostrožnije.

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum. Da li su vjerovesnici i poslanici bili bezgrešni, jer čitao sam i slušao od daije kako oni nisu činili grijehe. Sa druge strane, u Kura’nu piše da je Musa ubio čovjeka, Junus se ogrešio prema sebi itd… Možete li mi pojasniti?

Odgovor: We alejkumusselam.

Njihove bezgrešnost se odnosi na dostavljanje vjere. U tome ne mogu pogriješiti.

Također, oni nisu činili širk niti velike grijehe.

Što se tiče Musaa, to je bilo nenamjerno, jer on je tog mušrika udario sa namjernom da ga spriječi da tuče jednog židova koji je zapomagao upomoć, ali je Musa bio veoma jak i taj mušrik je umro od tog udarca. Junus, alejhisselam, je ostavio svoj narod iz srdžbe u ime Allaha, tj. taj narod je uporno odbijao Allahove dokaze da se Junus naljutio, mislio da za njih nema nade i ostavio ih, ali je za takav potez trebao imati Allahov izun. Ništa od toga ne spada u velike grijehe, čak imaju i svoje logično opravdanje, ali pošto su oni posebni ljudi – kriterijumi su za njih strožiji pa i za malu grešku budu ukoreni žešće nego obični ljudi, s tim da se poslanici ubrzo pokaju kada shvate da su pogriješili i ne ohole se.

 1. 💢 Pitanje: Poznato je da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio zaštićen od šejtana i on (šejtan) nije mogao da utičr na njega, ali je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio opsihren. Takođe, čitao sam hadis da kad mu je jednom šejtan prišao u namazu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sklonio se kod Allaha i uzdržao se da ne ga uhvat, pa bi ga vezao i Medinska djeca bi se igrali sa njim. Možete li da mi pojasnite? Hvala i Allah vas nagradio!

Odgovor: Šejtan ga nije mogao zavesti, nije mogao uticati na njegovo dostavljanje Objave, niti na njegov govor istine, niti ga može navesti na grijeh i tome slično, što ne znači da ga nije mogao fizički umoriti kao što je u stanju sihra kada mu se pričinilo da radi nešto što nije uradio, kao što se i čovjeku koji ima visoku temperaturu može pričiniti nešto. Sihr je fizički uticaj džinskog svijeta na naš, jer se naši svjetovi prepletaju u uticaju, pa kao što nije nemoguće da čovjek ubije nekog poslanika ili ga otruje i izazove mu bolest, tako nije nemoguće da mu džin fizički naudi, s tim da je Muhammed, s.a.w.s., bio sačuvan svega (i ljudskog i džinskog) što može negativno uticati na njegovu poslaničku misiju, sve dok nije potpuno izvršio, nakon toga se razbolio i umro. A što se tiče drugog slučaja kada je uhvatio šejtana i počeo ga daviti u namazu, to je jedna od njegovih mu’džiza i dokaz da ga šejtan nije mogao savladati već naprotiv.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li je potrebno obnoviti abdest ako osjetimo čudan miris i vjerujemo da smo ispustili vjetar (iako to nismo osjetili niti čuli)?

Barakallah fikum na odgovoru.

Odgovor: We alejkumusselam. Ako kod tebe prevagne mišljenje da je to miris kvarenja abdesta, onda trebaš.

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum. Enes kaže: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je ashabe podsticao na namaz i zabranio im je da prije njega, nakon klanjanja, odlaze.” (Ebu Davud, br. 623)

Da li se ovdje zabranjuje izlazak da ne bi došlo do susreta i miješanja muškaraca i žena ili je zabrana općenita pa važi i kada džamiju ne posjećuju žene?

Odgovor: We alejkumusselam. Kod Ebu Davuda hadis pod tim brojem glasi:

623 – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَمَا يَخْشَى – أَوْ أَلاَ يَخْشَى – أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ ».

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zar se ne boji onaj ko digne svoju glavu dok je imam na sedždi da mu se glava ne pretvori u glavu magarca, ili da mu se lik ne pretvori u lik magarca?”

Jer je u imam u namazu postavljen kako bi se slijedio i za njim klanjalo, tako što će namaske radnje klanjači obavljati nakon imama, i time se postiže slijeđenje imama. Ako klanači svojim radnjama u namazu prestignu imama, onda se gubi smisao njegovog predvođenja namaza. Zbog toga je izrečena teška prijetnja i kazna onome ko podiže svoju glavu prije nego što to učini imam, a to je da mu glava bude pretvorena u glavu magarca ili lik u lik magarca, i tako će biti izobličen i pretvoren iz najljepšeg lika u najružniji lik, kao kazna za onaj dio tijela koji se prijevremeno podizao i time skrnavio namaz i njegovu suštinu.

 1. 💢 Pitanje: Ako neko ustane da klanja namaz iza mene uzevši me za sutru, da li smijem da se pomjerim sa tog mjesta, a on time ostane bez sutre? Primer da želim da ustanem i odem iz džamije, ili želim da odem da klanjam na drugom mjestu jer i ja ispred sebe nemam sutru? Da li u ovome ima razlike da li on klanja obavezni ili dobrovoljni namaz? I da li mogu ustati, a njemu staviti stolicu i sl. da mu bude sutra?

Odgovor: Možeš sve to.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li je dozvoljno da žena ima društvene mreže (ako je muž protiv toga)? Barakallahu fik.

Odgovor: We alejkumusselam. Nije. Ali supružnici trebaju graditi svoj odnos na lijepom suživotu, a ne natezanju i tjeranu “maka na konac”. Da žena zna koliku olakšanu nagradu ima za malo unošenja sreće u srce svog muža ne bi to propustila, a kamoli da radi suprotno od onoga što joj muž traži, a ne traži joj nikakav haram niti mekruh. Zašto da žena propusti veliku nagradu koja je veća nego da cijelu noć klanja nafile? Olakšan joj put do Dženneta, a ona uporno hoće suprotno?

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li je ženi dozvoljeno ići kod muškarca kiropraktičara zbog problema sa kičmenim stubom?

Odgovor: We alejkumusselam. Zar ne postoji nijedna moguća alternativa u svijetu medicine osim toga?

 1. 💢 Pitanje: Es selamu alejkum. Ako zaboravimo uraditi sehvi sedždu, a trebali smo, je li validan namaz?

Odgovor: We alejkumusselam. Jeste.

 1. 💢 Pitanje: Da li halal cetrifikat garantuje da životinja nije hranjena antibioticima ili hormonima? Hvalaa

Odgovor: Ne znam.

 1. 💢 Pitanje: Selam Alejkum. Da li je Božiji Poslanik klanjao prije noćnog putovanja gdje mu je propisan namaz od 50 puta dnevno, pa je zamolio Allaha pa mu je svedeno na 5 dnevno?

Odgovor: Prije tog nebeskog putovanja klanjao noćni namaz, a po nekim učenjacima i dva rekjata ujutru i naveče. Na nebeskom putovanju (mi’radž) su propisani farz namazi, pet puta dnevno.

 1. 💢 Pitanje: Moje pitanje je vezano za halal certifikat.Naime prije 6-7 godina sam preslusao da halal certifikat nije mjerodavan kao dokaz da je meso halal.U zadnje vrijeme sve veci broj daija ( a time i brace i sestara koji ih prate ) kazu da je halal certifikat mjerodavan dokaz za ispravnost nekog mesa.Kako da postupimo?

Odgovor: Slijediš nekog od stručnjaka islamskog prava u čije znanje i emanet imaš povjerenje, i sa tebe je spala odgovornost. A ako hoćeš predostrožnost, onda nemoj da jedeš osim meso za koje znaš da je halal, jer je osnova u mesu i ulovu da je haram dok se ne dokaže suprotno. Vidi i prethodne odgovore vezane za meso.

A Allah najbolje zna.

Na pitanja odgovorio:

Ersan Garhovac, svršenik fakulteta Šerijata u Rijadu

About pozivistine

Pogledaj takođe

2. Pitaj daiju

Pred vama je drugi dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …