Home / Tag Archives: žena u islamu

Tag Archives: žena u islamu

Višeženstvo zapravo uzdiže ženu, ne ponižava je!

Prije Islama Arapi su imali mnoštvo žena, neki po deset, neki 20, a neki i po 100 i više žena i žena nije imala neka posebna prava u braku. Nakon dolaska Islama, ženi su data mnoga prava, poput pravo razvoda, ako joj se nanosi šteta, pravo upravljanja svojim imetkom (muž …

Read More »