Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost

Odgoj i duhovnost

Tabor pokornih i tabor grešnika

Allah Uzvišeni kroz Objavu Svojim stvorenjima naređuje i zabranjuje, a kroz kader, odredbu, On im daje i uskraćuje, pa su se Njegova stvorenja spram toga podijelila u dva tabora: – tabor koji naređeno ostavlja, a zabranjeno uzima, koji na darovima ne zahvaljuje, a zbog uskraćenog srdi se i prigovara. To …

Read More »

Značaj sustezanja od grijeha

Neka je slavljen Allah, Gospodar svjetova. Da u ostavljanju grijeha i loših djela nema nikakve koristi osim dokazivanja čovječnosti, lijepog ugleda, čuvanja časti i imetka od kojeg zavisi dunjalučki i ahiretski uspjeh, to bi zaista bilo dovoljno. Međutim, u ostavljanju grijeha ima mnogo više koristi od toga što smo spomenuli. …

Read More »

Sutra je bajram

Imanske poruke postačima. Lekcija  #30 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Sutra je bajram! Šta nama znači bajram i kako se on provodi? Nije bajram onome koji obuče novo odjelo, dobro se za njega pripremi i time se hvališe nego je …

Read More »

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Nisam pronašao veći poklon i ljepšu hediju od toga da prenesem nekoliko praktičnih hadisa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje je on kao poklon dao svakom muslimanu. To su hadisi …

Read More »

Bitna napomena za naše duhovno zdravlje

Kada vidiš u Kur’anu, Sunnetu, govoru ashaba, tabi’ina, imama Selefa, ili uopšteno učenjaka, ili pak daija, upozorenje na neko djelo, osudu nekog prekršaja, velikog ili malog (bio to mekruh, ili mali grijeh, ili veliki grijeh, ili bid’at, ili pak kufr), ili vidiš nečiju napomenu ili nečije upozorenje na neku pojavu …

Read More »

Postač ima dovu koja se ne odbija

Imanske poruke postačima. Lekcija  #28 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. U ispravnom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, veli: „Postač ima dovu koja mu se ne odbija.“ [1] Zašto je to tako? Postačevo srce je ponizno, duša skrušena, osjećaji i …

Read More »

Ramazan je blagoslovljeno vrijeme za širenje islamskih vrijednosti

Imanske poruke postačima. Lekcija  #27 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Širenje islamskih vrijednosti bio je zadatak vjerovjesnika i poslanika. Nema nijednog vjerovjesnika, a da nije bio pozivač u islam i islamske vrijednosti i da, podučavajući ljude, nije govorio: „Allaha obožavajte, …

Read More »

Ramazan nas poziva da vodimo brigu o našem vremenu

Imanske poruke postačima. Lekcija  #25 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Kako samo vrijeme brzo teče i kako samo brzo prolaze nam dani i godine! Znaj da otkucaji srca kazuju tebi: da minute i sekunde život su tvoj, u životu ostavi …

Read More »

Vjernik će biti nagrađen s dva dženneta

Onaj ko ostavi i odbaci poziv strasti radi Allaha, zagarantovana mu je zaštita od Allahove kazne i zaslužio je Njegovu milost. Međutim, Allah Uzvišeni ne dopušta da rob osjeti slast Njegovog blaga i darova, ljepotu Njegovog društva i blizine, sreću i zadovoljstvo uz Njega, ako u srcu roba postoji veza …

Read More »