Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Ramazan je mjesec kada se manifestuje međumuslimanska ljubav i bratstvo

Ramazan je mjesec kada se manifestuje međumuslimanska ljubav i bratstvo

Imanske poruke postačima. Lekcija  #26

Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede.

Muslimani su jedna cjelina i jedno tijelo, a takvim ih je opisao i sam Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ujediniti ih i bratskom vezom povezati, može samo islam.

Allah Uzvišeni kaže: „I On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio – On je zaista silan i mudar.“ (El-Enfal, 63)

Muslimane ne ujedinjuje zajednički jezik, krv, rasa ili domovina, ali ih ujedinjuje islam i zajednički princip kelimei šehadeta.

Muslimani se razlikuju po stepenu bogobojaznosti i vrijednuju se shodno znanju koje posjeduju.

Allah Uzvišeni kaže: „O ljudi, Mi vas od jednog muškarca i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa.“ (El-Hudžurat, 13)

Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozvao u islam, stigao mu je Abesinac, odazivajući se njegovom pozivu. Selman El-Farisi svojim stanjem zadivio je Poslanika koji je rekao: „Selman je od nas, o porodico Poslanikova.“ [1] Isto tako, i Suhejb Er-Rumi, odazvao se pozivu, uzvikujući: Allah je najveći.

S druge strane, zagovornici rasne diskriminacije, poput El-Velida b. El-Mugire, Ebu Džehla i Ebu Leheba, odbili su poziv i nisu se odazvali Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

Prenosi se ispravnom predajom da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „O Hašimije, ljudi će na Sudnji dan doći sa svojim djelima, a vi sa svojim porijeklima.“ [2]

U drugom ispravnom hadisu stoji: „Onome ko zakaže u pogledu djela, porijeklo neće biti od koristi.“ [3]

Ako se ponosiš svojim precima uglednim, istinu si rekao, ali znaj da njihovi potomci loši su ljudi!

Nije momčina onaj ko kaže: Moj otac je bio… nego je momčina ko kaže: Ja sam to uradio. [4]

Muslimani su jedna velika institucija, a njen član je svaki vjernik dobročinitelj. Islam ne pripada samo određenom narodu nego pripada cijelom svijetu. Ebu Bekr je bio Kurejšija, Bilal Abesinac, Suhejb Bizantijac [5], Selman Perzijanac, Mehmed Fatih Turčin, lkbal Indijac, Salahuddin Kurd. Kelimei šehadet je zajednički princip koji sve njih okuplja i ujedinjuje.

U mjesecu ramazanu ovo jedinstvo posebno se manifestuje: jedan mjesec, jedan post, jedna kibla i jedan put.

Svi klanjamo iza jednog imama. Allah Uzvišeni kaže:

„I zajedno sa onima koji namaz obavljaju i vi obavljajte!“ (El-Bekare, 43)

„I pred Allahom ponizno stojte.“ (El-Bekara, 238)

U pogledu posta, svima nama Allah Uzvišeni obraća se riječima: „O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.“ (El-Bekare, 183)

Naš hadždž je jedan, u isto vrijeme i na istom mjestu. Uzvišeni kaže: „A kada pođete sa Arefata, spominjite Allaha kod časnih mjesta; spominjite Njega, jer vam je On ukazao na Pravi put..“ (El-Bekare, 198)

Uzvišeni Allah poziva nas ka jedinstvu i zajedništvu i zabranjuje nam raskol i nejedinstvo:

„Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove blagodati prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, braća…“ (Alu Imran, 103)

„I ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili kada su im već jasni dokazi došli – njih čeka patnja velika.“ (Alu Imran, 105)

U ispravnom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Uzvišeni Allah objavio mi je da vi jedan prema drugom budete ponizni i da niko nikoga ne ugnjetava i da se ni jedan ne uzdiže nad drugim.“ [6]

Ako je razlika u vodi što pijemo,
tu vodu sa istog mjesta dobijemo.
Ako sam različit porijeklom svojim,
vjera me spaja sa bratom mojim.

Prenosi se u ispravnom hadisu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Vjernici su jedni drugima poput čvrste građevine čiji se dijelovi međusobno učvršćuju.“ [7]

Također kaže: „Musliman je muslimanu brat: ne nanosi mu nepravdu, ne ostavlja ga na cjedilu i ne ponižava ga. Čovjeku je dovoljno zla to što nipodaštava brata muslimana. Svakom muslimanu su sveti život, imetak i čast drugog muslimana.“ [8]

Bratska veza među muslimanima podrazumijeva, između ostalog, i sljedeće: raspitivanje o stanju muslimana, posjeta u ime Allaha, obilazak kada je bolestan, nazivanje selama prilikom susreta, osmijeh na licu, nazdravljanje kada drugi musliman kihne [9], odazivanje na njegovu pozivnicu, ispraćaj dženaze brata muslimana, upućivanje dove za njega kada on nije prisutan, odbrana njegove časti, ispunjavanje njegovih potreba, davanje podrške, pomoć kada mu se učini nepravda, savjetovanje i usmjeravanje ka onome što je dobro i dr.

Svaki musliman na zemaljskoj kugli tvoj je brat po vjeri. To bratstvo uspostavio je Allah Uzvišeni, a svojom ga praksom pokazao Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.

Allahu, ujedini naša srca i redove, Ti si najplamenitiji među svim plemenitim!
__________________________
[1] Taberani, El-Kebir, br. 6040., i Hakim u Mustedreku, br. 6541. Lanac prenosilaca ovog hadisa je slab, kako navodi imam Adžluni u svome djelu Kešful-hafa, br. 1505.

[2] Ovaj hadis nisam pronašao, ali ono što se iz njega razumije jeste da su dobra djela ta koja će biti od koristi čovjeku, a ne porijeklo, što se razumije i iz hadisa nakon njega.

[3] Muslim, br. 2699.

[4] Dakle, iz ove dvije rečenice vidimo da nam dobrota naših predaka neće pomoći, ako smo mi loši ljudi.

[5] On je bio porijeklom Arapin, ali je kao dijete zarobljen od strane Bizantijaca i zbog toga se naziva Suhejb Rumi (Bizantijac).

[6] Muslim, br. 2865.

[7] Buhari, br. 481., i Muslim, br. 2585.

[8] Muslim, br. 2564.

[9] Onaj ko kihne kaže: El-hamdu lillahi/Hvala Allahu, onaj ko ga čuje da se zahvalio, govori: Jerhamukellah/Allah ti se smilovao, a onda onaj ko je kihnuo, odgovara: Jehdikumullahu ve juslihu balekum/Allah nas uputio i naše stanje popravio.

______________________________

Iz knjige: Imanske poruke postačima – dr. Aid el-Karni

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …