Home / Tekst / Na vagi istine

Na vagi istine

Verovanje hinduista i budista

 Južna i jugo-istočna Azija, posebno Indija su poznate po mnogobrojnosti religija, tako da se smatra da postoji i nekoliko desetina hiljada religija i svaka od njih je idolopoklonička religija i utemeljena je na politeizmu – mnogoboštvu. Hinduizam Danas ćemo se upoznati sa jednom od tamošnjih najpoznatijih religija koja je posebno …

Read More »

Nema sreće u tuđoj nesreći

Pročitao sam nedavno priču koja me je jako impresionirala. Priča kaže: ”Antropolog je organizirao takmičenje među djecom jednog primitivnog plemena do kojeg još nije došla ‘civilizacija’! Stavio je korpu punu ukusnog voća i čokolade na panj stabla, a zatim je rekao djeci: ‘Sada trčite i ko prvi dođe do korpe, …

Read More »

Istina o sekularizmu / ateizmu

Sekularizam je engleska reč i znači neverstvo. On je poziv u život bez vere i razdvajanje vere od države. Povodi nastanka sekularizma Crkveno nasilje. Nasilje je u osnovi bolest, počne opakim sredstvom, a završi bolešću, nema mu leka osim smrti. Ne čudi nas kad nasilje dođe od strane vladara ili …

Read More »

Ko su sekta Ahmedije (El-Kadijanije) ?

Ovo je nevernička sekta koja je uzela Islam kao štit za svoje pokvarene ideje i pokvarena ubeđena od kojih su najopasnija: 1) tvrdnja da je njihov vođa poslanik. 2) izokretanje kur’anskih ajeta. 3) negiranje borbe na Božijem putu. 4) proglašavanje muslimana nevernicima. 5) pomažu nemuslimane protiv muslimana. Razlog zbog kojeg …

Read More »

Zašto se prešućuje muslimanski doprinos nauci?

Studenti uče, kako u našoj domovini BiH, tako i širom svijeta, da su evropski kršćanski naučnici jedini i isključivi autori naučnog napretka, a da je islam religija koja potiskuje svaki vid dobra i sputava ljudski um. Tužno je konstatovati da je ovakav trend samo produžena ruka davnih (i nikada prekinutih) …

Read More »

Razumijevanje demokratije u islamu

Pitanje: Čuo sam da je pojam demokratija potiče iz islama. Da li je to ispravno i kakav je propis promocije demokratije? Odgovor: Hvala Allahu. Prvo: Demokratija nije riječ arapskog porijekla, nego potiče iz grčkog jezika. Sastoji se iz dvije riječi: Demos-narod i Kratia-vlast. Na osnovu ovog, zaključuje se da demokratija …

Read More »

3 razloga koja upućuju na postojanje Boga

Postoje mnogi racionalni razlozi za vjerovanje u Boga. Ovaj članak će ukratko objasniti tri jednostavna razloga za postojanje Boga. Red u Univerzumu Kad razmišljamo o prirodi našeg sveta, vidimo red svuda oko nas, od ciklusa vode pa do kretanje Zemlje oko Sunca. Komentarišuci o redu koji postoji  u univerzumu, fizičar …

Read More »

Jevrejsko verovanje

Jevrejstvo je vera u koju veruju jevreji, i smatraju se narodom poslanika Mojsija. Osnove jevrejstva: Doktrina jevrejstva pre nego što je iskrivljena bila je izgrađena na monoteizmu i ispravnom verovanju i objavljena je od Boga (Allaha) poslaniku Mojsiju, mir nad njim. Međutim, oni su je iskrivili i izmislili i zamenili …

Read More »

Činjenice o masoneriji i cionizmu

Masonerija je tajna jevrejska organizacija, koja tajno radi na ostvarenju velikih jevrejskih ciljeva i koja priprema formiranje velike države Izrael. Reč mason je varka kojom žele da prevare ljude da je to velika organizovana organizacija. Na engleskom Mason znači zidar tj. slobodni zidari. Smatraju da će oni da izgrade Solomonov …

Read More »