Home / Tekst / Na vagi istine / Činjenice o masoneriji i cionizmu

Činjenice o masoneriji i cionizmu

Masonerija je tajna jevrejska organizacija, koja tajno radi na ostvarenju velikih jevrejskih ciljeva i koja priprema formiranje velike države Izrael.

Reč mason je varka kojom žele da prevare ljude da je to velika organizovana organizacija. Na engleskom Mason znači zidar tj. slobodni zidari. Smatraju da će oni da izgrade Solomonov hram.

Simbol masonerije

Simbol masonerije je bratstvo, jedinstvo, sloboda.

– Pod simbolom slobode bore se protiv svih drugih vera mimo jevrejstva.

– Pod simbolom bratstva jevreji žele da umanje mržnju drugih prema njima.

– Pod simbolom jednakost šire ekonomsku krizu i političke nerede.

Suština masonerije

Istražitelji i pisci su se složili da je masonerija u suštini jevrejska organizacija, kako u svojoj osnovi tako i u formiranju, ciljevima i metodama koje koriste. Dokaz ovoga je priznanje samih jevreja da je to tako. U protokolima se kaže: ”Masonske organizacije širom sveta služe kao maska za rad na ostvarenju naših ciljeva.”

Formiranje i ciljevi masonstva kroz istoriju

Masonstvo su osnovali veliki mislioci i idejne vođe jevreja.  Na njihovom čelu je kralj Herodus Drugi. Cilj formiranja je bio sprečavanje širenja hrišćanstva koje se brzo počelo širiti. Masonstvo je radilo na iskrivljavanju Jevanđelja i hrišćanskih propisa. U vreme pojave islama masonstvo nije imalo neki poseban značaj i radilo je uglavnom tajno. Obzirom da nisu mogli da vojno naude islamu radili su na razjedinjavanju muslimana i formiranju sekti i frakcija kao što su šije rafidije i batinijske sekte. U novije vreme, kad su neprijatelji ojačali, a muslimani izgubili slavu i moć, 1770 god. se pojavilo moderna masonstvo. Od te godine jevreji su počeli da planiraju svoje planove za uspostavljanje velike države Izrael koja će zavladati svetom i pripremanje terena tj. trona za dolazak njihovog (lažnog) mesiha Dedzala (u hrišćanstvu poznat kao Antihrist).

Vrste masonerije

 Tri su vrste masonerije:

 1. Javna masonerija

Deklariše se kao humanitarna organizacija i poziva u bratstvo. Članovi ovog masonstva podeljeni su u 33 stepena shodno zaslugama. Do 33. stepena mora da se prođe mnoštvo teških i preciznih ispita. Simbol ovog masonstva je troglava zmija. Ovo masonstvo radi na pridobijanju velikih i vodećih ličnosti u svetu.

 1. Kraljevska masonerija

Specijalizovano je i u njega mogu da pristupe samo jevreji i oni koji izravno i jasno rade za njih. Direktni cilj mu je formiranje države Izrael i gradnja Sulejmanovog hrama.

 1. Univerzalna masonerija

U njega mogu da uđu samo odabrani jevreji. Ima samo jedan klub u Njujorku i za njega znaju samo posebni jevreji. Cilj ovog masonstva je ateizam (tj. borba protiv Boga).

 Masonska tajna zakletva

Masonerija ima tajnu zakletvu kojom se mora zakleti svaki mason prilikom stupanja koja glasi:

”Kunem se velikim upraviteljem svemira da ja neću otkrivati tajne masonerije niti reči učenja ili običaje masonerije i da ću ih kriti u svojim prsima večno. Kunem se velikim upraviteljem svemira da neću prevariti ugovor sa organizacijom, znakom ili rečju i ako to uradim slažem se da mi se spale usne užarenim železom i da mi se odseku ruke i vrat i da se moje telo okači u masonski klub kako bih bio primer drugima.”

Javne masonske organizacije

 1. Rotari klubovi

Klubovi formirani 1905. godine od strane jevrejskog advokata Pola Herza u Čikagu da bi se kasnije rasprostranili po čitavom svetu. Cilj kluba je da uništi aktivnu masu u celom svetu.

 1. Lions klubovi (lions-lavovi)

Takođe masonski klubovi, centar im je u Americi. Radnici za ovaj klub su tajni i ima ih u celom svetu.

 1. Organizacija Sinovi Zaveta

 Formirana 1484. god. Cilj organizacije je pomoć ugroženim i potlačenim jevrejima, međutim, u suštini cilj je borba protiv vere i morala.

Ciljevi masonerije u savremenom dobu

 1. godine jedna jevrejska grupa uspostavila je kontakt sa hrišćanskim sveštenikom (Adam Vojzhamedet) koji je napustio hrišćanstvo i primio jevrejstvo. Bio je profesor na univerzitetu Ongol Stadt u Nemačkoj. Od njega su tražili da pregleda protokole sionskih mudraca i da ih prepravi. Nakon 6 godina završio je zadatak i doneo sledeći program:
 1. Formiranje svetskih ateističkih država kojima će upravljati jevreji da bi bilo lako da ih unište kad se bude formirao veliki Izrael.
 1. Borba protiv svih drugih vera i podsticanje na formiranje ateističkih uređenja.

3.Ubacivanje otrova razjedinjavanja i rasparčavanja unutar naroda.

 1. Poslednji cilj je formiranje velike države Izrael. Njihov vođa treba da bude iz Davidove loze, a zatim potpuno preuzimanje i kontrola kompletnog sveta od strane ”Božijeg odabranog naroda jevreja.”

Metode i sredstva koje koriste

 1. Okupljanje omladine celog sveta za ostvarenje jevrejskih namera.
 1. Ovo se realizuje kroz širenje muzičkih i sportskih udruženja i kroz korištenje sredstava za mass-medije, širenje droge, prostitucije i sl.
 1. Ulazak u političke stranke da bi jevreji imali lične koristi od politike.
 1. Formiranje organizacija koje pozivaju u slobodu morala kao i širenje ekonomskih teorija tipa kapitalizma ili socijalizma s ciljem totalnog uništenja ekonomije.

 

CIONIZAM

Cionizam je jevrejska organizacija. Cilj ove organizacije je realizacija planova zacrtanih za povratak ponosa i dostojanstva jevrejima. Nazvana je ovako po brdu nedaleko od Kudsa (Jerusalima) kojeg jevreji smatraju svetim.

Istorija cionizma

Kao i masonerija i cionizam nije formiran u ovom stoleću, nego njegovi koreni vuku iz ranije istorije, identično masoneriji

Savremeni cionizam je svoje prve korake napravio 1806 god. kad se velika jevrejska skupština okupila na saziv Napoleona. Zvanično formiranje cionizma desilo se 1897. god. na inicijativu jevreja u Švajcarskoj. Na ovom skupu napravljeni su protokoli.

Razlika između masonerije i cionizma

Masonerija je čisto jevrejski pokret. Svi njegovi ljudi, kompletna hijerarhija čine masoneriju. Ispoljava opšte ljudske parole i unutar njega samim tim se nalaze i prevareni nejevreji.

Cionizam je verski, politički pokret koji direktno pomaže jevrejima. On predstavlja realizacioni organ politike jevreja u svetu za razliku od masonerije koje je ateistička i sekularistička. Predstavlja tajnu snagu koja priprema interese jevreja. Radi jako organizovano i planirano. Jedno drugo dopunjuju.

Ciljevi cionizma

Dele se u dva smera:

 1. Verske i
 2. Političke.

Verski ciljevi:

a) Buđenje verskog entuzijazma za povratkom u domovinu.

b) Podsticanje jevreja na pridržavanje vere i verskih učenja.

Politički ciljevi:

a) Ohrabrivanje jevreja u celom svetu da se presele u Palestinu i pomaganje u osamostaljivanju kroz zapošljavanje, misionarstvo i sl. I to kroz formiranje naselja za nove doseljenike.

b) Povezivanje verskog faktora u Izraelu sa istim u drugim zemljama sveta i pritiske na druge zemlje da priznaju Izrael. Zato danas najveće i najjače zemlje štite Izrael.

About Islam

Pogledaj takođe

Istina o sekularizmu / ateizmu

Sekularizam je engleska reč i znači neverstvo. On je poziv u život bez vere i …