Home / Tekst / Pitanja i odgovori / 3. Pitaj daiju

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje Daija.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li je ispravno mišljenje da dijete treba da zapamti svoj sunet, tj.da se osuneti kada navrši 6-7 godina?

Odgovor: We alejkumusselam. Nije tačno, bolje je da se osuneti dok je beba, jer brže zaraste, manje se pomjera, sve bezbolnije prođe. Za više detalja vidjeti:

https://www.youtube.com/watch?v=ov4VYvtnz_0

 1. 💢 Pitanje: Smiju li žene nositi svilene haljine?

Odgovor: Mogu ako ih ne vide oni koji im nisu mahremi. Za više detalja o tome ko su ženini mahremi vidjeti:

https://zijadljakic.ba/ko-su-mahremi-neke-zene-sa…/

 1. 💢 Pitanje: Da li se sihirbazi putem snova mogu osvetiti osobi kojoj su napravile sihr ako ona krene na liječenje rukjom? Ta osveta kroz snove ogleda se u tome da osoba sanja sihrbaza koji je na određene načine zlostavlja ili muči u snu, kao i to da joj najbliže članove porodice uništava na najgori mogući način.

Odgovor: Sihirbaz ne može od sebe ništa, osim da se pokorava šejtanu čineći djela kufra a koji mu zauzvrat ispuni želju da ubacuje ružne misli nekom, u šta može spadati i ružan san. Ali ko iskreno i redovno uči zikrove zaštite, ne može mu niko naštetiti.

 1. 💢 Pitanje: U narodu postoji jedno mišljenje da je crni ovan bolji za kurbane od bijelog ovna. Takođe, postoji priča da je Allah Ibrahimu a.s poslao, upravo, crnog ovna da ga kao kurban zakolje umjesto sina Ismaila. Zanima me da li su ove tvrdnje tačne i da li imaju uporišta u islamu? Da li boja vune utiče na vrijednost nečijeg kurbana?

Odgovor: We alejkumusselam. Dozvoljeno je da kurban bude bilo koje boje, i nisam do sada našao dokaz da je neka boja bolja od druge. U vjerodostojnom hadisu se prenosi da je Poslanikov, s.a.w.s., bio “emleh”, a ovaj riječ može značiti da je bio čisto bijele boje ili bijele boje sa malim primjesama crne. Međutim, to ne znači da je bijeli bolji ili da je šareni bolji, već je lijepo da bude što zdraviji, puniji i ljepši, bez određivanja posebne boje.

 1. 💢 Pitanje: Daije su veliku stvar uradili na polju dostavljanja istine u našoj vjeri zadnjih godina, elhamdulillah. Ono što ja nisam primjetio je to da je neko od daija objasnio na koji način se vjernik treba uključiti u politički angažman u našoj državi u ovom sistemu u kojem trenutno živimo . Jedino je to pokušao rahmetli Muamer Zukorlić koji je i djelovao u politici. U Bosni to sada radi prof. Sanin Musa. Zašto se niko od daija ne očituje po ovom pitanju? Ako se slažete da vjernik treba da bude aktivan i da učestvuju u donošenju odluka koje se tiču njega i njegovog naroda, zašto onda prof. Saninu Musi niko ne daje podršku kada je već sakupio hrabrosti uz Allahovu pomoć da pokuša djelovati u politici na temeljima vjere Islama? Allah vam svako dobro dao.

Odgovor: We alejkumusselam. Prije 15 godina se pisalo o uslovima bavljenja politikom, kao i nakon toga, i prevodilo se od velikih učenjaka ono što su rekli za razne situacije. Što se tiče podržavanja konkretnih pojedinaca, to je teško jer iziskuje detaljno poznavanje djela, znanja, okolnosti, planova i sposobnosti tog pojedinca, te stavljanje na vagu šerijata svega toga, uz detaljno poznavanje stvarnosti u kojoj djeluje, a po arapskom svijetu (mada i kod nas) vidjeli smo pojedince i stranke sa islamskim predznakom kako se, nakon ulaska u politiku, pretvaraju postepeno u klasične sekulariste, na duže staze, čak nerijetko postanu štetniji po islam i muslimane od samih starih sekularista protiv kojih su htjeli da se bore, premda su prije toga važili za veoma učene (i vjerski i politički). Zato su mnogi učeni dali prednost davanju opštih instrukcija svakome ko se odluči baviti se tim poljem, a sud o nekoj konkretnoj situaciji u nekom konkretnom mjestu je druga tema. Mogu ovdje prenijeti neke dijelove tekstova koje su daije prevodili od velikih učenjaka kroz zadnjih 15 godina:

U jednom od tekstova stoje uslovi učestvovanja muslimana u politici u nevjerničkoj sredini:

“1. Da iz tog učestvovanja u institucijama ne proiziđe potvrđivanje kufra ili rad njime.

 1. Da interes i korist učestvovanja bude vidna i jasna, a ne skrivena, ili zamišljena, ili da nije validna u osnovi.
 2. Da iz tog učestvovanja ne proiziđe šteta koja je veća od koristi i interesa koji se želi ostvariti, ili šteta koja je veća od štete koja se htjela anulirati i otkloniti.

Kada se malo bolje sagleda u mogućnosti ostvarenja koristi, i anuliranja šteta – kroz učestvovanje u ovim skupštinama, moraju se u obzir uzeti slijedeće stvari:

 1. Pojašnjenje toga da je pravo zakonodavstva ograničeno samo na principima objave/vahja, i da niko od stvorenja nema pravo uzurpirati ovaj hakk.
 2. Učestvovanje u ovim skupštinama ne anulira princip ljubavi i mržnje/el-vela’ vel-bera’, već su te skupštine mejdani na kojima se pojašnjava i sprovodi ovo pitanje u praksu, i njime se suprostavlja drugima shodno šeri’atskom interesu.
 3. Učestvovanje u ovim skupštinama nije zamjena poslaničkom menhedžu uspostave islamske države, i mjenjanja nevjerničke stvarnosti. Ono je samo radi ostvarenja određeniih interesa i koristi, i umanjenja šteta.
 4. Osoba koja učestvuje u ovim skupštinama treba da daje do znanja drugima da njegovo učestvovanje u tim institucijama ne iziskuje i zadovoljstvo sistemima koji su u kontradiktornosti sa šeri’atom, kao ni ostalim institucijama zasnovanim na demokratskim pravilima.

Ovdje treba upozoriti na još tri stvari:

 1. Prilikom sagledavanja pravila ostvarenja koristi ili otklanjanja šteta – propis će se razlikovati shodno poziciji i funkciji koja se bira za učestvovanje.
 2. Nema pravo svako sprovoditi ova pravila, već je to posao pouzdane uleme, koji polažu pravo na idžtihad u ovim krupnim pitanjima, koji će svim novonastalim situacijama tražiti šeri’atsko rješenje.
 3. Ovo pitanje spada u grupu pitanja koja se rješavaju putem idžtihada, tako da nema mjesta negiranju i negodovanju u slučaju ako se izda fetva od uzorite uleme – mudžtehida, pa makar i kontrirala ovome što je spomenuto, pogotovo onda kada znamo da je ulema svake zemlje bolje od drugih, u stanju, razumjeti i shvatiti svoju problematiku, i da su svjesniji ostvarenja koristi i interesa, i otklanjanja šteta. Sud o nečemu nastaje kao proizvod dobrog uvida u problematiku (el-hukmu ‘aleš-šej’i fer’un ‘an tesavvurihi), a u svemu je najbitnija iskrenost, slijeđenje dokaza, kao i obazir na generalna pravila i principe šeri’ata pri rješavanju novonastalih situacija.

Ne smijemo od ovog pitanja praviti mejdan za razilaženje srca, sve dok su osnove i pobude šeri’atske/islamske, pa makar i došlo do razilaženja u njihovom praktičnom sprovođenju.”

(Autor šejh Dr. Nasir el-Umer, preveo Sead Jasavić)

U drugom tekstu stoji:

Dr. Salah el-Savi, u djelu “Usulul-Iman” (1), kaže slijedeće: “Pitanje: Da li samo suđenje/vladanje po laičko/pozitivističkim zakonima, i pridržavanje istih – predstavlja spadanje veze islama sa vratova onih koji to čine, i oslobađanje od obaveze pridržavanja šeri’atskih propisa?

Odgovor: Na ovo pitanje se odgovara sa nekoliko aspekata:

 1. Obaranje Allahovih dž.š., zakona, i mijenjanje Njegova šeri’ata, i stavljanje strasti i poriva ljudi na njegovo mjesto – dragovoljno i bez ikakve prisile – i bez ikakve opravdane smetnje, poput te’vila ili neznanja, i silom vlasti tjerati ummet na slijeđenje istih – je širk prema Allahu dž.š., i kufr u Njega, kako u Njegovom rububijjetu, tako i u Njegovom uluhijjetu.
 2. Što se tiče onih koji su takve sisteme u naslijedstvo dobili od prijašnjih vladara, i nisu oni ti koji su otpočeli kriminal mijenjanja vjere, i njena odvajanja od instanca vlasti i države, oni se mogu podijeliti na nekoliko skupina:

a.) Skupina onih koji su zadovoljni sekularizmom, javno izjavljujući lično pridržavanje njegovih propisa, maksimalno se zalažući za taj pravac, zasnivajući ljubav i mržnju prema drugima na osnovu nje – u kufr ovakve osobe ne treba nikako sumnjati, zato što je zadovoljstvo kufrom i nevjerstvom, i pridržavanje njega – kufr, uz konsenzus sve uleme.

b.) Skupina onih koji ispoljavaju kufr u sekularizam, kao i svoju ličnu odluku za njegovom izmjenom, preuzimajući neophodne korake na putu njegove izmjene, i koji nam ukazuju na iskrenost u onome što govore i tvrde – ovakva osoba je spašena od zadovoljstva sekularizmom i povođenja za njime, i takva osoba je musliman, koji polaže pravo na zimmet i zaštitu Allaha i Njegova Poslanika sallallahu ‘alejhi we sellem, i obaveza je ummetu da takvu osobu pomogne i podrži. Upotpunjenje promjene nekada može biti kratko, a nekada i dugačko, ali sve to neće utjecati na ispravnost islama dotične osobe, sve dok djelima potvrđuje ono što govori.

c.) Skupina onih koji su nestabilni u svojim stavovima, pa javno ne ispoljavaju zadovoljstvo i povođenje za sekularizmom, ali isto tako javno ne ispoljavaju ni svoje odricanje od njega, već njegovi stavovi bivaju čas na jednoj, čas na drugoj strani. Ova pojava bi se mogla opisati nifakom, koji se znao često puta javljati tokom naše historije. Na ummetu je da prati stavove ove osobe, i da ga privole na preopredjeljenje, kako bi prevare i nejasnoće bile izbjegnute. Pogledaj: Usulul-Iman (1), djelo iz akide i islamskog vjerovanja na “American Open University”, Kairo, Egipat, 146.str.

(Autor: Dr. Salah es-Savi, prevod: Ersan Grahovac)

Zatim:

https://drive.google.com/…/1QrLp570xC89bV4tjTLG…/view

https://drive.google.com/…/1KofqakkAgs5mH3…/view

https://islamhouse.com/bs/fatwa/601964/

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Može li se spojiti noćni namaz sa sabah namazom tj.da insan klanja noćni namaz, a potom kada nastupi zora da se klanja sabah namaz?

Odgovor: We alejkumusselam. Može.

 1. 💢 Pitanje: Zašto Allah voli kihanje kako se u samom hadisu navodi? Ima li objašnjenje toga?

Odgovor: Allah najbolje zna. Neki učenjaci su pokušali izvući mudrost u tome rekavši da kihanje uzrokuje veću aktivnost čovjeka, pa kada čovjek kihne tijelo kao da se osvježi i dodatno aktivira, za razliku od zijevanja koje ukazuje na suprotno od toga.

https://khaledalsabt.com/…/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8

https://www.dorar.net/hadith/sharh/69411

 1. 💢 Pitanje: Majka sam dva prekrasna sina. Dovim za svoju djecu Gospodaru svjetova. Samo bih voljela savjet kako još da dopem do svojih evlada jer ovaj virtualni svijet ne vodi na dobro.. Allah mi vas nagradio.

Odgovor: Ispunite im vrijeme korisnim stvarima tako da se ne ostavi gubljenju vremena u virtuelnom svijetu. Tehnologiju koristiti strogo kontrolisano, za ono u čemu je hajr, planirano i organizovano, nikako haotično tipa: “Evo ti telefon i ćuti.”

Ovdje možete naći korisne savjete

https://www.n-um.com/?s=odgoj+djece

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li treba učiniti sehvi sedždu ako primijetimo da smo zabunom na tešehudu proučili subhaneke ili neku drugu suru, pa onda etehijatu?

Odgovor: We alejkumusselam. Nije obavezno, ali je pohvalno učiniti sehvi sedždu. Za više informacija korisno je čitati ovo:

https://d1.islamhouse.com/…/bs_Propisi_sehvi_sedzde.pdf

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li je dozvoljeno djeci davati imena poput: Muhamed, Islam, Iman…?

Odgovor: We alejkumuselam. Dozvoljeno je. Iako je preče ne nazivati ih “iman”, “islam” i tome slično.

https://islamqa.info/…/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%B3

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Zašto se za suru Ya-sin kaže da je srce Kur”an-a?

Odgovor: We alejkumusselam. Šejh Albani, rahimehullahu te’ala, ovaj hadis je ocijenio izmišljenim i spomenuo ga je u svojoj zbirci slabih hadisa pod brojem 5870.

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum. Allah vam podario svako dobro.

Možda ovo i nije baš neko pitanje, nego više kao neki savjet ako bi mi mogli dati. Naime, hvala Allahu prije dvije godine sam Allahovom voljom i odredbom donijela odluku da nosim hidžab, što znači da sam rođena kao muslimanka i bila bez hidžaba sve godine prije i takvu su me prije poznavali i takve smo, hajd da kažem, uspomene imali.

Stvar je u tome što moj muž i dalje pokazuje drugima slike gdje sam ja/mi na tim slikama bez hidžaba (slike svadbe ili gdje smo putovali). Meni to nije u redu i jako mi je neugodno jer ne želim da me bilo ko me gleda kako sam izgledala prije. Mislim da ne bi trebao to raditi i ako sam mu to rekla i savjetovala i ranije, ali vidim da se opet isto dešava. Pitanje ili savjet za mene je kako da ja postupim? Kako da mu objasnim da to meni nije u redu?

Odgovor: We alejkumusselam. Njemu nije dozvoljeno pokazivati tvoje slike drugim muškarcma (koji tebi nisu mahrem) ni gdje si pokrivena, a kamoli slike na kojima si otkrivena. Međutim kako je najbolje postupiti? Obavijestiti ga lijepo da je to u islamu zabranjeno, i da je Allah naredio hidžab upravo zato što je drugim muškarcima HARAM da te gledaju, a pokazivanje tih slika se suprotstavlja samom razlogu propisivanja obaveznosti hidžaba.

 1. 💢 Pitanje: Ibn-Mes`ud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi ve selleme, rekao:

“Nijedan Poslanik, kojeg je Allah poslao prije mene, nije bio a da nije imao od svoga naroda drugove i pomagače (ashabe), koji su se držali njegovih sunneta, i slijedili njegova naređenja i uputstva. Zatim su poslije njih dolazile nove generacije ljudi koji nisu činili ono što su govorili, a činili su ono što im nije naređeno.

Pa ko se protiv takvih bude borio svojim rukama, taj je mu’min, i onaj ko se protiv njih bude borio prezirući ih svojih srcem, mu’min je, i onaj ko se protiv njih bude borio jezikom (riječju), mu’min je, a ko ne bude ništa od toga troga činio taj nema imana ni koliko je trunka.”

(Muslim) Da li je ovaj hadis sahih kog prenosi Muslim…? Allah vas nagradio za odgovor.

Odgovor: Vjerodostojan je, s tim da je na krjau još jedan dodatak: “i ko bude prezirao srcem”.

To je jedan od hadisa vezanih za pozivanje na dobro i odvraćanje od zla. Ono biva rukom od strane vlasti, jer je posao nadležnih organa u islamskoj državi da sprovodi zakon silom (u javnosti), ili nekog ko ima autoritet na tim nečim, poput vlasnika firme koji vidi da njegov radnik radi jasne harame u firmi i otpusti tog radnika kako se ne bi širilo zlo u toj firmi, i tome slično. Ko nema nikakvu mogućnost uklanjanja zla rukom, ali može da posavjetuje, da upozori, birajući najefikasniji način koji vodi – po dunjalučkim zakonima – otklanjanju tog zla bez javljanja većeg zla, treba uraditi to. Onaj ko ne može ni to, mora makar mrzeti to zlo srcem, i to je minimum imana.

 1. 💢 Pitanje: Imam pitanje u vezi obavljanje namaza u kuću sa porodicom. Ako možete da mi odgovoriti bio bi zadovoljam, inšallah da podelim sa braćom.

Da li imam u kući može klanjati sa snajkom tj bratovoj ženi i majkom zajedno sa ili bez prisustva imamovog brata.? (obavljanje namaza iza imama)?

Odgovor: Ako on klanja kući iz opravdanog razloga (jer u osnovi je muškarcu obaveza da klanja u džamiji), dozvoljeno mu je da predvodi ako nema osamljivanja između žene i nekog ko joj nije mahrem.

 1. 💢 Pitanje: Živim u Belgiji i imam jedno pitanje. Da li mi je dozvoljeno raditi kao šofer kamiona u kojem bi prevozio otpad iz klaonice? Taj bi posao radio 4 dana tako da bi imao uvijek slobodno za džumu. U slučaju da nije dozvoljeno, da li mi je to dozvoljeno raditi u nuždi?

Odgovor: Nije sporno. Pod pretpostavkom da se radi o nezavisnoj firmi koja ima ugovor sa klanicama da kamionima odnosi otpatke iz klanica, a ne da je radnik same klanice. Ali je dobro da čovjek nađe posao što dalji od sumnjivih stvari, pogotovo ako klanice kolju svinje i tome slično.

 1. 💢 Pitanje: Čuo sam za hadis o spajanju safa koji glasi, parafraziram: Ko spoji saf, Allah će ga sa sobom spojiti. Šta to znači spojiti sa sobom?

Odgovor: Ojačati vezu, približiti, povećati milost…

 1. 💢 Pitanje: Da li osobi koja je na pravome putu može biti iskušenje to što nikada ne sumnja u svoj put i čistotu srca? Kada kažem na pravom putu, mislim da je vjernik, sluša daije i trudi se koliko može. A kada kažem to da nikada ne sumnja u svoj pravi put, mislim na to da je ubjeđen u svoju ispravnost svega samo zato što sluša određen broj učenih.

Odogovor: Ako misli na ispravnost onoga u šta vjeruje, onda gledamo da li vjeruje u ono na čemu su bili ashabi ili ne. Ako je tako, onda ne treba da sumnja u ispravnost toga. A ako misli na ispravnost svog vjerovanja, u smislu djela srca i primjene toga u svom životu, tu čovjek uvijek treba biti samokritičan i nastojati biti bolji. Preporučujem knjige Medicina srca i Duhovna dimenzija ibadeta, kao uvod u teoriju djela srca i odgoja duše i kao uvod u praksu onoga u šta vjerujemo, tj kako se to treba manifestovati u nama i oko nas, ali i koliko trebamo imati kritičko mišljenje prema samima sebi i svom ispunjenju srčanih djela koja trebaju proisteći iz naših vjerovanja.

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum.

Da li je dozvoljeno klanjati prvo sabahski farz, pa onda sunet ili podnevski farz, pa onda sunete kada za to postoji opravdanje? Npr. ako moram negdje ići klanjam prvo farz, pa ako vidim da imam još vremena klanjam sunet? Ili kada ujutru ustanem na sabah i mislim da neću imati dovoljno vremena prvo farz, pa kad vidim da sunce još nije izašlo onda sunet? Hvala puno i Allah vas nagradio.

Odgovor: We alejkesselam. Što se tiče sabaha, nije dozvoljeno obratno. Nakon farza je zabranjeno klanjati do izlaska Sunca. Što se tiče podne namaza, može se klanjati farz pa sunnet.

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum.

Zanima me da li žena može nositi široke tunike i košulje uz suknju?

Ja imam svega u ormaru i haljina i tunika i košulja, ali naravno ništa nije usko niti ima ukrase. Mahrame su mi duge. Pokrivam velike zorzetne mahrame i nosim himare tako da mi to pada ili do koljena ili malo iznad. Esarpe nosim ponekad, vrlo rijetko, ali padaju mi preko prsa naravno.

Odgovor: We alejkumusselam. Odgovoreno je prošle subote na slično pitanje.

 1. 💢 Pitanje: Nosim hidžab 10godina. Međutim imam slike koje stoje u srednjoj školi na zidu kao maturanti gdje sam ja otkrivena. Šta bih trebala po tom pitanju uraditi? I da li žena koja misli da treba staviti nikab, treba i da ga nosi i ako se neko protivi tome?Allah Vas nagradio.

Odgovor: Moraš dati sve od sebe da se te slike sklone, koristi sva svoja zakonska prava u tome.

Što se tiče nikaba, treba nastojati nositi ga, ali to na našim prostorima često zavisi od bezbroj faktora u svakoj pojedinačnoj situaciji, tako da je teško dati univerzalan odgovor. Vidjeti odgovor na slično pitanje u prošlom serijalu odgovora.

 1. 💢 Pitanje: Da li isticanje krvi iz nosa kvari abdest i namaz?

Odgovor: Ne.

 1. 💢 Pitanje: Da li bijelo pranje kod žena kvari abdest i namaz?

Odgovor: Nadati se je da ne kvari. Za više detalja vidjeti:

https://zijadljakic.ba/da-li-je-bijelo-pranje-necistoca…/

https://www.youtube.com/watch?v=YJNTMZ9Pj50

https://www.youtube.com/watch?v=5OKBr4Ouqnk

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li je dozvoljeno konzumirati namirnice u kojima se nalazi želatin, odnosno na artiklu samo piše da sadrži želatin, ali ne i kojeg porijekla?

Odgovor: We alejkumusselam. Pitanje je da li je to vrsta želatina koja potpuno mijenja hemijski sastav materije iz koje potiče ili ne, jer ima ih više vrsta. Ako ne znamo, trebamo se raspitati od same firme, a ukoliko je to nemoguće, ja preferiram klonjenje sumnjivog, ali ne bih mogao reći da je haram. Nerijetko poznate firme brzo odgovore na takva pitanje, bilo na njihovom sajtu ili na mail.

 1. 💢 Pitanje: Zašto se čestitanje dana državnosti tretira kao harama ili novotarija ako to nema veze sa vjerom? Može se reći da su i oni tad imali državu i nisu to čestitali jedni drugima, ali kakav je to dokaz kada to, opet kažem, nema veze sa vjerom? Neko moje gledanje toga bilo bi kao kada bi rekli da je haram nekog zvati na kafu jer tad nije bilo kafe ili čak ako je bilo nisu jedni druge zvali. Opet kažem da sam naučio da novotarije imaju samo u vjeri, a ne u adetu.

Odgovor: To se vraća na sam praznik. Ako je sam praznik haram, onda je i čestitanje harama haram. A praznici su u islamu definisani Objavom, znači isto kao ibadeti, i nisu samo čisti ibadeti nešto u čemu ima novotarija već u to spadaju i praznici ali i mnogi partikularni propisi unutar poglavlja o muamelatima, bračnog prava, krivičnog prava itd. Također, samo uređenje države je itekako vezano za vjeru, jer vjera u islamu ne znači isto što i u kršćanstvu, već obuhvata sve aspekte života, od toga kako ideš u wc, do toga kako vodiš državu. I kada pogledamo u praznike koje su ensarije slavili a koje im je Poslanik, s.a.w.s., zabranio, i način na koji je zabranio i razlog zabrane, vidimo da se poklapaju sa svim drugim praznicima mimo dva bajrama.

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum. Da li spada u mali širk u nijjetu kada čovjek čini neki ibadet da bi uzeo pare, napr. uči Kur’an da bi poklonio to umrloj osobi s ciljem uzimanja nadoknade od porodice umrlog?

Odgovor: We alejkumusselam. To što je spomenuto kao primjer je haram.

 1. 💢 Pitanje: Da li je dozvoljeno uzimati steroide za trening, jer oni nam remete hormone? Čuo sam od jednog brata da je to dozvoljeno, ali me zanima vaš odgovor.

Odogovor: We alejkumusselam. Ima ih mnogo vrsta sa različitim efektima, tako da se ne može dati univerzalan odgovor. Također, situacije samih konzumera se razlikuju, od onih koji to rade pod strogom kontrolom ljekara i pridržava se svih uputstava sprečavanja štete, do onih koji tako krenu a zatim skrenu. Tako da je tu veoma rizično dati univerzalan odgovor i za to snositi odgovornost.

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum. Da li ikrar ( hadžijska ) dova ima uporišta u šerijetu i da li je dozvoljeno učestvovati? Allah vas nagradio.

Odgovor: We alejkumusselam. Nema uporišta na način kako se kod nas često izvodi, a ima i spornih stvari u samom tekstu poput:

“Olakšaj nam zijaret Revdai-Mutahhere i turbeta Pejgamberova. Prostor između njegovog

turbeta…”

i

„Ko zijareti moj kabur, obavezan sam mu činiti šefa’at. Onaj ko me posjeti nakon mog preseljenja (smrti), kao da me je posjetio dok sam bio živ. “

Ostatak teksta nije sporan, ima lijepo značenje, i može se Allahu uputiti takva molba (da čuva hadžije, da im ukabuli djela i tome slično), ali bez da se to veže za posebne ceremonije i da se precizira jedan tekst koji se stalno uči, poslije čega ljudi vjeruju da je baš ta takva dova mustehabb, i tome slično, jer tako nastaju novotarije (vežu se za mjesto, vrijeme, način itd., bez uporišta u Sunnetu).

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li je hadis koji kaže da ako se dijetu kada se rodi na desno uho prouči ezan, a na lijevo ikamet, dijete neće oboliti od padavice?

Zanima me da li je ovaj hadis vjerodostojan?

Odgovor: We alejkumusselam. Nije.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Zanima me kako je najbolje da žena učini sedždu? Da li može da učini kao muškarac ili da spusti podlaktice na zemlju ili je najbolje da prisloni ruke uz tijelo i da odigne podlaktice od zemlje, shodno hadisu koji zabranjuje sedždu gdje se oponašaju psi (da su podlaktice na zemlji)? Allah vas nagradio.

Odgovor: We alejkumusselam. Spuštanje podlaktiva na zemlju je haram i za muško i za žensko. I nema razlike između namaza muškarca i žene, osim ako se žena klanja negdje gdje je mogu vidjeti muškarci, pa je propisano da se više skupi.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Zanima me da li je ispravno da se uzme mišljenje samo jednog mezheba npr. Hanefijskog, a odbace mišljenja drugih mezheba? Ili je najbolje da se uzima konsenzus islamskih učenjaka svih mezheba/islamskih pravnih škola?

Odgovor: We alejkumusselam. Treba razdvojiti između toga šta je dozvoljeno i toga šta je bolje. Međutim, običan čovjek nema mezheb, on slijedi onoga ko mu da fetvu, a u čiju pobožnost i znanje ima povjerenje. Kako prepoznati kompetentnog? Vratiti se na prošli serijal odgovora.

Radi korisnih informacija, pogledati:

https://drive.google.com/…/1y8KR9r6j9HNEVwgpf0g…/view

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li je vjerodostojan hadis koji kaže da ko se ubije popivši otrov u džehennemu će uvijek držati bočicu otrova i uvijek će je piti i osjećati njegovu gorčinu?

Ko se ubije skokom sa litice u dzehennemu če se kažnjavati tako da će uvjek skakati sa te litice. Ko se ubije željeznim predmetom probadajući se u džehennemu će uvijek držati taj predmet i njime se probadati.

Odgovor: We alejkesselam. Da, bilježe ga Buharija i Muslim.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li je vjerodostojan hadis koji govori da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: Ko posijeti moj kabur, kao da me posjetio za života.

Odgovor: We alejkumusselam. Nije.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li je ispravan abdest ako nosimo kontaktna sočiva?

Odgovor: We alejkumusselam. Jeste, pranje očiju nije dio abdesta.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Primijećujem da kada uzmimam abdest da mi se voda na rukama ponaša isto kao da se na njima nalazi neka masnoća, a znam zasigurno da ih nisam ničim izmastio.

Da li ipak prije uzimanja abdesta treba da operem ruke sapunom pa da onda uzmem abdest ili da samo uzmem abdest i tako da klanjam?

Odgovor: We alejkumusselam. Sama čovjekova koža luči masnoću, tako da je to normalno. Nije obavezno prati ruke sapunom prije abdesta, ali mnogi to rade iz higijenskih razloga, jer svašta diramo rukama što na sebi ima milione bakterija.

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum. Je li dozvoljeno odgoditi vijest o smrti bliske osobe bolesnoj osobi, zbog bojazni od pogoršanja njenog stanja?

Odgovor: We alejkumusselam. Jeste.

 1. 💢 Pitanje: Essealmu alejkum. Sa kim je se dozvoljeno rukovati muškarcima, a sa kim ženama kada je u pitanju suprotan spol?

Odgovor: We alejkumusselam. Dozvoljeno je sa onima koji su mahrem. Za više detalja o tome ko su ženini mahremi vidjeti:

https://zijadljakic.ba/ko-su-mahremi-neke-zene-sa…/

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li je ispravna praksa našeg naroda da se poslije smrti ukućana ostavlja upaljena sijalica na ulaznim vratima kuće ili smo ovu praksu preuzeli od hrišćana, samo što oni pale svijeće?

Odgovor: We alejkumusselam. To je novotarija na koju treba upozoravati.

 1. 💢 Pitanje: Da li je haram izostaviti namaz na poslu kojeg možemo stići kod kuće iz razloga da ne bi poslodavac kazao da klanjamo i ono što stići možemo, jer smo tražili da kalnjamo iz razloga što nam namaska vremena ističu, a mi na poslu?

Odgovor: Ako se misli da će klanjati bez da odloži nakon izlaska namaskog vremena onda je dozvoljeno. Ako odloži do nakon izlaska namaskog vremena onda je haram. Ali pitanje je malo konfuzno na kraju.

(2)

Allah, azze ve dželle, je rekao: “A teško onima koji, kada molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju …” (El-Ma’un, 4-5)

Mus’ab, sin Sa’da b. Ebi-Vekkasa, radijallahu anhu, upitao je svoga oca: “O babuka moj, jesi li pročitao Allahove riječi: ‘… koji molitvu svoju kako treba ne izvršavaju.’ Ko od nas ne pogriješi i zaboravi u namazu? Kome od nas misli ne lutaju u namazu? Na to je Sa’d, radijallahu anhu, odgovorio: ‘Ne misli se na to, nego na nemarnost prema namaskim vremenima.'” Predaju je zbilježio Ibn Džerir u Tefsiru.

Istaknuti učenjak Ibn Kajjim el-Dževzijje, rhm, ističe: “Ne razilaze se muslimani da je namjerno ostavljanje obaveznog namaza ogromna nepokornost prema Allahu i jedan od najvećih velikih grijeha. Grijeh takvog je veći kod Allaha od namjernog ubistva, otimanja imetka, zinaluka, krađe i pijenja alkohola. On je izložen Allahovoj kazni, srdžbi i poniženju i na dunjaluku i na ahiretu.” (Kitabus-sala, str. 5)

Odgađanje namaza radi posla, gostiju, kupoprodaje i sl. je zabranjeno, jer se ti razlozi ne smatraju opravdanim razlozima za izostavljanje namaza u njegovo propisano vrijeme.

Allah, azze ve dželle, je rekao: “Međusobno se potpomažite u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava.” (El-Maide, 3)

Naprotiv, čak i bolest nije opravdan razlog za njegovo izostavljanje, jer je Uzvišeni Allah, dželle šanuh, olakšao bolesnicima koji nisu u stanju da obave namaz u stojećem položaju da ga obave onako kako su u stanju: sjedeći, ležeći, u mislima itd.

Od Imrana b. Husajna, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: “Imao sam hemoroide, pa sam pitao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, o namazu. Rekao mi je: ‘Klanjaj stojeći, ako ne možeš, onda sjedeći, a ako ne možeš ni to, onda na boku.'” Hadis je zabilježio Buhari.

Također, ni onima koji su u ratu i na prvim ratnim linijama ili u strahu nije dozvoljeno odgađanje namaza, nego, naređen im je namaz u strahu koji ima svoje posebno svojstvo obavljanja. Rekao je Allah: “Kada ti budeš među njima i kad odlučiš da zajedno sa njima obaviš namaz, neka jedni s tobom namaz obavljaju i neka svoje oružje uzmu; i dok budete obavljali namaz, neka drugi budu iza vas, a onda neka dođu oni koji još nisu obavili namaz pa neka i oni obave namaz s tobom, ali neka drže oružje svoje i neka budu oprezni. Nevjernici bi jedva dočekali da oslabi pažnja vaša prema oružju i oruđu vašem, pa svi odjednom na vas navale. A ako vam bude smetala kiša ili ako bolesni budete, nije vam grijeh da oružje svoje odložite, samo oprezni budite. Allah je nevjernicima pripremio sramnu patnju. A kada namaz završite, Allaha spominjite, i stojeći, i sjedeći, i ležeći. A u bezbjednosti obavljajte namaz u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju.” (En-Nisa, 102-103)

Musliman je obavezan da stavi Allahove, dželle šanuh, naredbe i naredbe Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na prvo mjesto i ispred svega. Allah, Uzvišeni, naš Gospodar, naređuje nam da obavimo namaz u njegovo vrijeme, a ta osoba, da nas Allah sve uputi na Pravi put, daje prednost poslu, direktoru, poslodavcu, imetku i sl. Najmanje što možemo reći za takvoga da je veliki grješnik, na rubu propasti i izložen Allahovoj nesnosnoj i bolnoj kazni.

Zatim, islamski učenjaci razilaze se o neopravdano izostavljenom namazu, da li je – uz iskreno pokajanje – propisano taj namaz naklanjati ili je njegovo naklanjavanje nepropisano, isto kao što je nepropisano njegovo obavljanje prije nastupa namaskog vremena.

Imami Ebu Hanife, Malik, Šafija, Ahmed i većina islamskih učenjaka (neki spominju i konsenzus, ali je nepotvrđen kao što kaže Hafiz Ibn Redžeb) bili su na stavu da je obaveza taj namaz naklanjati, ali, to naklanjavanje neće mu umanjiti grijeh kojeg je počinio radi ispuštanja namaza. Takav je izložen Allahovoj žestokoj kazni, osim da mu oprosti.

(3)

Dok, skupina učenjaka iz odabranih generacija i onih posle njih, smatrali su da onome koji izostavi namaz bez šerijatskog opravdanja nije propisano naklanjavanje, jer za to ne postoji vjerodostojan i jasan dokaz, i u tome nema nikakve koristi. Namasko vrijeme je isteklo i namaz obavljen u drugom vremenu smatra se pogrešnim, upravo kao i njegovo obavljanje prije nastupa dotičnog namaskog vremena. Nego, ta osoba je obavezna da se pokaje Allahu, iskreno, i da obavlja što više dobrovoljnih namaza kako bi, barem djelimično, nadoknadila svoj veliki prijestup.

Taj stav se prenosi od nekolicine ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i tabi’ina – kao što spominje Ibnul-Kajjim – od kojih su: Ebu Bekr, Omer, Ibn Omer, Sa’d b. Ebi-Vekkas, Selman el-Farisi, Ibn Mes’ud, Kasim b. Muhammed, Ibn Sirin, Mutarrif

b

.

Abdullah, Omer b. Abdul-Aziz i drugi. (Vidi: Kitabus-sala, str. 123-141)

Imam Muhammed b. Nasr el-Mervezi, rhm, zabilježio je vjerodostojnim lancem prenosilaca od Hasana el-Basrija, rhm, da je rekao: “Ako čovjek namjerno ispusti jedan obavezni namaz, neće ga naklanjavati.” (Ta’zimu kadris-sala, 2/1000)

Hafiz Ibn-Redžeb, rhm, rekao je: “Nepoznato je da je neko od ashaba smatrao obaveznim naklanjavanje namjerno propuštenih namaza. Naprotiv, nisam našao čak ni od tabi’na jasan govor o tome, osim što se prenosi od En-Nehaija.” (Vidi: Fethul-Bari, 3/358)

Ovo mišljenje odabrali su Imam Humejdi, Ibn Hazm, Šejhul-islam Ibn Tejmijje, Hafiz Ibn Redžeb i šejh Ibn Usejmin, rahimehumullah.

Neki od islamskih učenjaka, iako ne smatramo to mišljenje najispravnijim, smatrali su čak da je osoba koja ispusti jedan obavezni namaz, namjerno i svjesno, – dok prođe njegovo vrijeme – počinila nevjerstvo tim činom. Taj stav se prenosi od Hasana el-Basrija, Ishaka b. Rahuje, Ahmeda b. Hanbela (po jednom rivajetu), Šafije (po jednom rivajetu) i drugih, i taj stav je odabrao i preferirao uvaženi šejh Abdul-Aziz b. Baz, rhm.

Znači, namaz je obaveza obaviti u njegovo propisano vrijeme i nije dozvoljeno njegovo odgađanje, osim za onog ko bude u stanu besvijesti (koma, san i sl.) ili onog ko je u zaboravu. Takvi su obavezni obaviti namaz kada se osvijeste i sjete. Putniku je dozvoljeno da spoji dva namaza (tj. podne i ikindiju, i akšam i jaciju, u prvo ili drugo vrijeme), također to je dozvoljeno i pri jakoj kiši, velikom strahu, žestokoj hladnoći i sl.

Ali, postavlja se pitanje: da li je dozvoljeno osobama u situacijama navedenim u pitanju (kao posao, školovanje i sl.) također da spajaju namaze?

Prije svega, islamski učenjaci jednoglasni su da je zabranjeno klanjati dnevne namaze nakon zalaska Sunca, noćne namaze nakon nastupa zore i sabah nakon izlaska Sunca. Kao npr. da klanja ikindiju nakon nastupa akšam namaza, ili jaciju nakon pojave zore, ili sabah nakon izlaska sunca i sl.

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rhm, je rekao: “Nije dozvoljeno nikome da odgodi namaze koji se obavljaju danju pa da ih klanja u noći, niti noćne namaze pa da ih klanja po danu. To nije dozvoljeno radi bilo kojeg posla, kao žetva, prikupljanje plodova i drugi zanati. Nije dozvoljeno ni radi dženabeta, ili nedžaseta (nečistoće), ili lova, ili igranja i razonode, ili služenja učitelju i profesoru, ili bilo čega drugog. Naprotiv, svi muslimani su složni i jednoglasni da je obaveza klanjati podne i ikindiju po danu i sabah prije izlaska Sunca. Zabranjeno je ostaviti obavljanje namaza radi nekog od zanata, ili radi razonode, ili nekog drugog posla. Nema pravo vladar da zabrani svome robu, niti zakupnik onome koga je zakupio, da obavljaju namaze u njihovim vremenima.” (Medžmu’ul-fetava, 28/22)

Također, osnova je da je zabranjeno spajati namaze u normalnim uvjetima i okolnostima, osim radi šerijatski validnih razloga (kao putovanje, jaka kiša, žestok vjetar i sl.).

Uvaženi šejh Ibn Baz, rhm, bio je upitan: “Da li je dozvoljeno spajanje namaza onome ko je kod kuće (tj. nije putnik) radi posla?”, pa je odgovorio: “To mu nije dopušteno, nego će klanjati svaki namaz u njegovom vremenu …” Na drugom mjestu kaže: “… i nije ti dozvoljeno da se pokoravaš nekome u nepokornosti Allahu.” (Fetava Nurun aled-derb, 13/112).

Neki od savremenih učenjaka – kao šejh Ibn Usjemin, Abdur-Rahman el-Berrak, Abdullah el-Fevzan i drugi – dozvolili su osobi koja nailazi na velike poteškoće i jasne štete (tj. stvarne poteškoće i štete a ne zamišljene i djelimične) u obavljanju podne namaza u njegovom vremenu, kao npr. radi školovanja (ako bi napustila čas bila bi suspendovana ili ne bi prošla na datom predmetu i sl.) ili radnog mjesta (ako bi izašla sa posla izgubila bi posao i radi toga gladovala danima i ostala bez krova nad glavom, zato što je podstanar i mjesečno plaća kiriju, i sl. tome), da spoji podne i ikindiju namaz, svejedno u podnevskom ili ikindijskom vremenu.

Dokaz za to je predaja Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, koji kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spojio je podne i ikindiju, i akšam i jaciju, u Medini, i to nije uradio povodom kiše,

niti straha.” Kada je Ibn Abbas, radijallahu anhuma, upitan o povodu toga, rekao je: “Nije htio da oteža svome ummetu!” (Muslim, br. 705).

(Vidi: Medžmu’ul-ferava Ibn-Usejmin, 12/216).

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rhm, je rekao: “Najpopustljiviji od svih mezheba po pitanju spajanja namaza je mezheb Imama Ahmeda, koji je spomenuo da je dozvoljeno spajanje radi poteškoće i posla, radi hadisa koji se prenosi u tom kontekstu.” (Medžmu’ul-fetava, 24/28)

(4)

Upitao sam uvaženog šejha Abdullaha b. Saliha el-Fevzana, hafizehullah, o osobi koja u nevjerničkim državama radi posla ne može da obavlja podne namaz, i ako bi izgubila posao naišla bi na velike poteškoće (njegova porodica bila bi izložena gladovanju, ne bi bio u stanju da plaća mjesečnu kiriju za stanovanje, dadžbine i sl.), da li joj je dozvoljeno da spaja podne i ikindiju, pa je odgovorio: “Osnova je da nije dozvoljeno spajanje namaza kada čovjek nije na putovanju, osim radi potrebe – kao što je pojasnio Šejhul-islam Ibn-Tejmijje -, a spomenuta situacija je, bez imalo sumnje, potreba, čak i nužda, tako da joj je dozvoljeno da spaja namaze, ali pod uslovima: prvi: da je dao sve od sebe da se izbori za obavljanje namaza dok je na poslu, drugi: da bi gubljenjem posla zaista naišao na spomenute i sličene poteškoće, treći: da je obavezan dati sve od sebe da nađe posao (da mu plata bude dovoljna za osnovne potrebe) na kojem je u stanju klanjati namaze u njihovim vremenima, pa ako nađe takav posao ili mu bude ponuđen a on odbije, zabranjeno mu je da dalje spaja namaze.”

Ukratko, po šejhu je dozvoljeno da spaja namaze samo privremeno, tj. ako mu je nužda da ima posao (nema drugih primanja) i nije u stanju da nađe bolje radno mjesto, a nije u mogućnosti da obavlja namaz u njegovo vrijeme dok je na poslu.

Zatim, bitno je napomenuti da većina našeg naroda boluje od kompleksa manje vrijednosti, tj. stide se što su muslimani pa tako i da klanjaju namaze na javnim mjestima, pa najčešće preuveličavaju stanje na poslu i predstavljaju ga suprotno stvarnosti. Često se zna desiti da imaju predrasude prema poslovođama i da – sami od sebe – zaključe da im ne bi dozvolili da klanjaju i sl. U većini slučajeva, kao što se pokazalo u praksi, onaj ko je dostojanstven i ponosan što je musliman (nikoga se ne stidi kada je u pitanju vjera i drži se njenih principa), uz to da obavlja posao kvalitetno i odgovorno, nema problema sa šefovima kada je u pitanju obavljanje namaza. Naprotiv, takve poštuju više nego ostale radi principijelnosti.

Allah, dželle šanuh, najbolje zna.

 1. 💢 Pitanje: Da li grijesi utiču na smanjenje naše inteligencije i mogu li biti uzročnik brzog zaboravljanja stvari?

Odgovor: Jedan od uzroka, pored mnogobrojnih drugih. Ne na inteligenciju, ali da na pronicljivost i na okorišćavanje tom inteligencijom. Zbog grijeha Allah može najinteligentnijeg čovjeka učiniti da ne vidi najjasnije istine.

 1. 💢 Pitanje: Kako da povećam koncentraciju u namazu jer mi misli odma lutaju čim počnem da klanjam?

Odgovor: Spoznajom šta svaki tvoj pokret znači, kako se tumači i šta za sobom povlači. U tome vam može pomoći knjiga Duhovna dimenzija ibadeta.

A dio o namazu sam izdvojio u poseban fajl na linku ispod:

https://drive.google.com/…/1U9hzwLH6yffpRJ7aI5e…/view

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li su tačne legende o riđjenju našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao naprimjer da je iskazivao šehadet kao tek rođena beba, da je ucinio sedždu…?

Odgovor: We alejkumusselam. Ne znam, prvi put čujem za to.

 1. 💢 Pitanje: Ako u namazu učim fatihu i zaboravim kazati amin, pa pređem na suru, da li mi je namaz ispravan?

Odgovor: Jeste.

 1. 💢 Pitanje: Eselamu alejkum, poštovani. Da li se osoba sama može “izliječiti” od džina, praktikovanjem islamskih šarta ili je neophodna pomoć nekog ko je obučen za to? Može li osoba išta uraditi da bi pomogla sebi? Hvala unaprijed.

Odgovor: We alejkumusselam. Može u mnogo slučajeva. Uči Kur’an sebi, drži se vjere maksimalno, ne propušta zikrove. Ali da li može u svim slučajevima? To treba pitati one koji su upućeni u bavljenje šerijatskom rukjom i imaju šerijatsko znanje.

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum. Da li sam ja grešan ako mi roditelji čuvaju psa u dvorištu, a ja živim sa njima?

Odgovor: We alejkesslam. Nisi inšaAllah, ako te niko ništa ne pita.

 1. 💢 Pitanje: Da li Allahovo dz.s. spuštanje na zemlju u zadnjoj trećini noći važi za svaku vremensku zonu, jer to bi značilo da je Allah uvijek na zemlji?

Odgovor: Važi za zadnju trećinu noći, pa gdje je zadnja trećina noći, to važi za nju. Da li iz toga proističe da je uvijek tu? Allah najbolje zna, Allah se ne pokorava kosmičkim zakonima niti se spušta onako kako to rade stvorenja pa da tako kažemo.

 1. 💢 Pitanje: Sudnji dan nastupa u neki petak. Na čiji petak se misli, jer u nekim zemljama je petak, u nekim četvrtak u istom trenutku i slično.?

Odgovor: Allah najbolje zna. Mi ćemo svakako biti mrtvi tad, ako budemo muslimani, jer će Sudnji dan nastupiti kada na Zemlji budu samo kjafiri.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Jedno pitanje. Ako kožu od kurbana nemamo gdje zakopati, smijemo li ostaviti pored kante za đubre?

Odgovor: We alejkumusselam. U osnovi se ne smije bacati, već pokloniti ili uštaviti i koristiti, osim ako je sve to nemoguće, te nema druge opcije osim da se baci.

https://www.islamweb.net/…/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A5%D9

 1. 💢 Pitanje: Smije li se klanjati sa bebom u naručju stim da je spustim na pod dok činim sedždu, pa je opet uzmem?

Odgovor: Smije.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li se može zaklati kurban i izvan kurban bajrama ako nismo uspjeli nabaviti kurban za bajram, a imali smo nijet za to?

Odgovor: We alejkumusselam. Rok za klanje kurbana je četiri dana do akšama četvrtog dana. Eventualno se može izuzeti ako čovjek opunomoći nekog i taj neko zaboravi, ili čovjek kupi kurban ali mu pobjegne pa ga kasnije nađe i tome slično.

 1. 💢 Pitanje: Pokrila sam se prije par mjeseci elhamdulillah, ali moji roditelji još uvijek nisu prihvatili moju odluku. Otac mi je rekao da neću dobiti halala za hidžab. Da li mi je halal neophodan (za ahiret)? Da Vas Allah nagradi.

Odgovor: Ne trebaju oni tebi halaliti, to je Allah naredio. Potrebno je njima da ti traže halala što te nisu od malena podsticali na to, i da im halališ što su ti branili, i da im halališ što su se usudili da se bune nakon što si se pokrila, i moraju da se pokaju za sve navedeno. Trudi se da im dostaviš istinu na najljepši način tako da shvate u koji su grijeh upali. Postupak tvog oca spada u stvari koje izvode čovjeka iz islama, jer to je direktno suprotstavljanje Allahovom propisu kroz mržnju prema tom propisu i zabranjivanje tog propisa. Za sve to moraju da se pokaju, plus da od tebe traže halala.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li možemo zaklati kurban ako nam dijete kasni u razvoju ili za nafaku, bereket..?

Odgovor: We alejkumusselam. To nije jedan od propisanih uzroka klanja kurbana. Propisana je dova Allahu uz poduzimanje sebeba koji vode izlječenju, nafaki, bereketu itd., a jedan od velikih sebeba jeste i sadaka.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Suprug igra na kladionici; kaže ne igra na klasičan način, nego nešto koristi greške kladionica. Meni je sve jasno, ali nije njemu. Bojim se da zbog njegovog grijeha cijela porodica i dijete ne bude na nekom iskušenju i kazni. A on malo radi, malo ne radi. Nafaka mu nekakva nikakva. Sad će ići u Njemačku da radi, ali on kaže da će opet te stvari radit i da nikad neće prestati. Da li zbog njega Allah može poslati kaznu na našu djecu i šta da uradim da on prestane?

Odgovor: We alejkumusselam. Na tebi je da ga savjetuješ i pozivaš, a nemate grijeha na Ahiretu za ono što on radi. Međutim, da li i vas može zahvatiti ovosvjetska posljedica nečijeg grijeha? Vrlo moguće, jer ahiretske posljedice su jedno, a dunjalučke posljedice su drugo i dunjalučke posljedice grijeha zahvataju i krivog i nedužnog, zato što se tu radi o povezanosti kosmičkih uzroka i posljedica na ovom svijetu. Slično kao kada bi čovjek izgubio kuću zbog kocke – tu trpe i ukućani iako nemaju grijeha. Isto tako grijesi uzrokuju i mnoge druge ovosvjetske probleme, samo što u prvom slučaju mi razumom dokučujemo kakvoću povezanosti uzroka i posljedice (npr: on prokockao kuću – izgubio kuću i porodica ostane na ulici), a u drugom slučaju ne možemo dokučiti kakvoću te povezanosti ali na osnovu Objave znamo da grijeh sam po sebi vodi belaju na ovom svijetu.

A Allah najbolje zna.

Na pitanja odgovorio:

Ersan Garhovac, svršenik fakulteta Šerijata u Rijadu

About pozivistine

Pogledaj takođe

2. Pitaj daiju

Pred vama je drugi dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …