Home / Tekst

Tekst

Prepreke slijeđenja Poslanikove ﷺ prakse

Postoje mnoge prepreke slijeđenja Poslanikove prakse, a najupečatljivije su: Prva prepreka: Neznanje. Islamsko vjerovanje je zasnovano na jasnoći, pravednosti i čistoti, i u islamskom vjerovanju nema ničega što bi počivalo na pretpostavci, iluziji ili šubhi (sumnji). Neznanje je jedna od najvećih prepreka slijeđenja Poslanika ﷺ i najveći uzrok upadanja u …

Read More »

Znakovi i pokazatelji slijeđenja poslaničke prakse

Znakovi i pokazatelji slijeđenja poslaničke prakse se ogledaju u mnogim stvarima, a najvažniji pokazatelji su: Prvi: Poštivanje šerijatskih tekstova. Jedan od glavnih pokazatelja slijeđenja poslaničke prakse jeste poštivanje, uvažavanje i veličanje šerijatskih tekstova, davanje prednosti njima i neizbjegavanje istih, te vjerovanje da je uputa samo u njima. Ovo podrazumijeva i …

Read More »

Pravila i principi slijeđenja poslaničke prakse

S obzirom da je slijeđenje Poslanika ﷺ obaveza, islamski učenjaci su postavili pravila tog slijeđenja, iz razloga što veliki broj ljudi tvrdi da slijedi Poslanika ﷺ a oni su daleko od toga. Stoga, potrebno je spomenuti ova pravila, kako bismo znali jesmo li sljedbenici poslaničke prakse i kako bismo napravili …

Read More »

Koliko je muževo pravo kod žene?

Mnoge muslimanke nerijetko smetnu s uma da je jedno od najvećih dobrih djela za njih – dobročinstvo prema mužu, kao što je i čovjeku i ženi jedno od najvećih dobrih djela – dobročinstvo prema roditeljima. Također i obratno, jedan od najvećih grijeha za ženu jeste nepokornost mužu, kao što je …

Read More »

Pojava šiizma i prve šiije

Termin “šiija” koristi se za sljedbenike određenog čovjeka i njegove pomagače. Kaže se: “Taj i taj je njegov šiija – sljedbenik”, jer se povodi za njim, kao što kaže Zubejdi: “Svaka skupina koja se okupi i sastane radi neke stvari naziva se šiija. Svako ko pomaže nekog čovjeka i izražava …

Read More »

El-Evvel i El-Ahir

Allahova lijepa imena jesu i imena El-Evvel i El-Ahir, tj. Prvi i Posljednji. Uzvišeni Allah kaže: “On je Prvi i Posljednji…” (El-Hadid, 3) Shodno ovim imenima, svojstvo Uzvišenog Allaha jeste i evelijjet, tj. On je bio prvi i prije Njega nikoga i ničega nije bilo, i ahirijjet, tj. On je zadnji i nakon Njega neće …

Read More »

Allahovo lijepo ime Es-Sittir

Allah je Es-Sittir, Onaj koji prekriva Svoga roba dok rob griješi prema Njemu iako je u velikoj potrebi za Allahom, bez Njega ništa ne može, a On nema nikakve potrebe za njim i opet ga skriva. Čak Mu rob čini grijehe s blagodatima koje mu je On ukazao, a Svevišnji Allah …

Read More »

Istinsko ubjeđenje

Spoznaja da je Allah jedan, da su Džennet, vatra džehennemska, proživljenje, obračun i vaganje djela istina, sve to potpada pod znanje gajba, nepoznatog svijeta, koji vjernik treba spoznati. Kada se postigne ova spoznaja, ona se mora utemeljiti i učvrstiti u čovjekovoj duši, kako bi se izbacio i najmanji vid sumnje …

Read More »

Allahovo postojanje

Islam nedvosmisleno ukazuje na postojanje Uzvišenog Allahovo postojanje. Svi muslimani vjeruju u Allahovo svojstvo postojanja, odnosno sva razumna bića vjeruju u Allaha, pa čak općenito i mušrici (mnogobošci), izuzev pojedinih sekti, koje u osnovi ne vjeruju u Allaha, niti Ga priznaju, a Njegovo svojstvo stvaranja pripisuju drugim lažnim božanstvima mimo …

Read More »

Allahovo lijepo ime El-Halim

Jedno od lijepih Allahovih imena jeste i El-Halim, koje se u Kur’anu spominje na jedanaest mjesta, kao naprimjer u ajetima: “Allah vas neće kazniti ako se nenamjerno zakunete, ali će vas kazniti ako pod zakletvom nešto namjerno učinite. A Allah je El-Gafur i El-Halim” (El-Bekara, 225); “Lijepa riječ i izvinjenje vredniji su od …

Read More »