Home / Tekst (page 5)

Tekst

Zekat na med

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavati i selami na Poslanika milosti Muhammeda, njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve njegove sljedbenike. Med je čovjeku hrana, poslastica i lijek. U suri koja nosi naziv Pčela, Svevišnji Allah u kontekstu govora o blagodatima kojima je obdario čovjeka spominje i med: “Gospodar …

Read More »

Osobe koje ne poste u ramazanu

Oni kojima je dozvoljeno i da jedu i da poste ● Bolesnik – Onome koji nije mnogo bolestan i na kojeg post ne djeluje štetno, odnosno koji ima slabu prehladu ili kijavicu i sl., nije dozvoljeno da ne posti. – Onome kome se bolest pojačava i čije se ozdravljenje ne …

Read More »

Propisi i adabi posta u ramazanu

Post je jedan od pet temeljnih stubova vjere islama. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je: “Islam se temelji na pet stvari: svjedočenju da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadža i postu mjeseca ramazana.” (Buhari, br. 8, i Muslim, br. …

Read More »

Zašto musliman mora davati zekat?

Islamski su učenjaci jednoglasni u pogledu toga da islamski propisi donose korist šerijatskim obveznicima i da su plodovi praktične primjene islama vidljivi još na ovom svijetu. Iako određeni ibadeti zahtijevaju ulaganje velikog truda ili dio imetka, onaj ko ih izvršava postiže korist i uživa u blagodatima činjenja tog ibadeta. Ova …

Read More »

Bedel – zastupnik u obavljanju hadža

Bedel – zastupnik u obavljanju hadžaŠerijatski obaveznik koji nije u stanju obaviti hadž zbog validne zapreke, može opunomoćiti drugog muslimana da obavi hadž za njega. (Vidjeti: El-Mugni) Abdullah b. Abbas prenosi da je neka žena kazala Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, dužnost hadža koju je Allah stavio u obavezu …

Read More »

Etika rasprave na društvenim mrežama

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegovu uputu.Neslaganje i razilaženje u mišljenju sasvim je prirodno. Različiti, suprotni stavovi i nesuglasice mogu se prevazilaziti na razne načine, a najefikasniji metod …

Read More »

Ovisnost o internetu

Svima nam je dobro poznato koliko se vremena izgubi na internetu. Nemali broj korisnika interneta suočava se problemom pretjerane upotrebe interneta, što ponekad dovede i do ovisnosti. Ovisnost o internetu označava fenomen pretjeranog ili ekstremnog korištenja interneta u tolikoj mjeri da predstavlja opasnost po zdravlje i remeti normalan životni tok. …

Read More »

Kako je Pavle promenio Isusovu veru?

U Mojsijevoj Tori su svi propisi izraelskog zakona. I svim njihovim verovesnicima je bilo naređeno da po nje­mu rade. Tu spadaju propisi o životinjama, šta je od njih dozvoljeno jesti, a šta zabranjeno. Isus, neka je mir na njega, je, takođe, jedan od Izraelaca. On je sledio verozakon Mojsijev, neka …

Read More »