Home / Tekst / Verske teme / Hadis (Muhammedovi, mir nad njim, citati)

Hadis (Muhammedovi, mir nad njim, citati)

Vjerodostojni primjeri Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, dova

Preporučuje se učenje Poslanikovih ﷺ dova jer su kratke i sadržajne, a najčešća dova Poslanika ﷺ bila je: Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom i na Onom svijetu i spasi nas od džehennemske vatre. (El-Bekara, 201.)[1] رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ U nastavku …

Read More »

Propisi vezani za Kur’an i Mushafe (hadisi)

Na ovome mjestu je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, objavljena sura el-Bekara. Hadis: Abdurrahman b. Jezid en-Nehai prenosi da je obavio hadž sa Ibn Mesudom, pa ga je vidio da baca sedam kamenčića na velikom džemretu, te je stao tako da mu je Kaba bila sa lijeve a Mina sa …

Read More »

Kiraeti i tedžvid (hadisi)

Kur’an je objavljen na narječju plemena Kurjš Hadis: Prenosi se od lbn Šihaba da mu je Enes b. Malik kazivao: “Nakon što je Huzejfe b. Jeman učestvovao zajedno s muslimanima Šama i Iraka u osvajanju Armenije i Azerbejdžana, bio je zaprepašten njihovim razilaženjem u učenju Kur’ana, te je došao Osmanu, …

Read More »

Odlike Kur’ana (hadisi)

Nije dozvoljeno zavidjeti osim dvojici. Hadis: Od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nije dozvoljeno zavidjeti osim dvojici: čovjeku kome je Allah Uzvišeni podario imetak koji on troši čineći dobročinstvo, i čovjeku kome je Allah podario znanje, pa on radi po tom …

Read More »

25. Vrijednost zikra – spominjanja Allaha

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 25 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Zerra, radijallahu anh, da su neki ljudi od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba rekli “O Allahov poslaniče, odoše imućni s nagradama: klanjaju kao što mi klanjamo, poste kao što mi postimo i daju milostinju od viška …

Read More »

Tumačenje Kur’ana (hadisi)

Posvađali su se licemjer i židov pa je židov zatražio presudu Muhammeda, a licemjer arbitražu židova. Hadis: Od Ša’bija se prenosi da je rekao: “Između jednog licemjera i židova izbila je svađa. Židov je rekao: ‘Neka nam presudi Muhammed, jer je on poznat da ne uzima mito.’ Na to je …

Read More »

24. Zabrana nepravde

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 24 Tekst hadisa Od Ebu Zerra el-Gifarijja, radijallahu anh, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, dostavio od svoga Gospodara Uzvišenog, Koji je rekao: “O robovi Moji, ja sam Sebi zabranio nepravdu, i vama sam je učinio zabranjenom, pa ne činite jedni …

Read More »

Objavljivanje Kur’ana i njegovo sakupljanje (hadisi)

Hadis: Od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, prenosi da je rekao: “Uzvišeni je Allah Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, stalno spuštao objavu, a najviše mu je objavljivao preda samu smrt.” (Muttefekun alejhi) Objašnjenje: Allah Uzvišeni je intenzivirao spuštanje objave Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pred njegovu smrt kako bi se …

Read More »

23. Oslobađanje duše pokornošću Allahu

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 23 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Malika, Harisa b. Asima el-Eš’arija, radijallahu anh, da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čistoća je pola vjere. Riječi ‘el-hamdu lillah’ pune tereziju, a riječi subhanallahi vel-hamdu lillahi’ pune ono što je između …

Read More »

22. Ko se može nadati Džennetu

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 22 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Abdullaha Džabira b. Abdullaha el-Ensarija, radijallahu anhuma, da je neki čovjek upitao Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Šta misliš, ako budem klanjao samo propisane namaze, postio ramazan, smatrao dozvoljenim ono što je dozvoljeno, i smatrao zabranjenim …

Read More »