Home / Tekst / Verske teme / Hadis (Muhammedovi, mir nad njim, citati) (page 3)

Hadis (Muhammedovi, mir nad njim, citati)

10. Haram imetak je razlog zbog kojeg se ne prima dova

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 10 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Uistinu, Allah je lijep i ne prima osim lijepo. Uzvišeni Allah je naredio vjernicima isto što je naredio i poslanicima, rekao je: – …

Read More »

9. Ostavljanje zabranjenog i izvršavanje naređenog

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 9 Tekst hadisa Od Ebu Hurejre, Abdurrahmana b. Sahra, radijallahu anh, prenosi se da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Ono što sam vam zabranio, toga se klonite, a što sam vam naredio, uradite od toga koliko možete. …

Read More »

8. Svetost muslimana

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 8 Tekst hadisa Od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: “Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema drugog istinskog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov …

Read More »

7. Vjera je savjet

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 7 Tekst hadisa Od Ebu Rukajje, Temima b. Evsa ed-Darija, radijallahu anh, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vjera je savjet.” Rekli smo: “A kome?” Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, odgovori: “Allahu, Njegovoj knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama muslimana i …

Read More »

5. Zabrana uvođenja novotarija u vjeri

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 5 Tekst hadisa Prenosi se od majke vjernika, Ummu Abdullah, Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Ko uvede u ovu našu stvar nešto što nije od nje, to se odbacuje.’” Bilježe ga Buhari i Muslim. U …

Read More »

4. Faze stvaranja čovjeka

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 4 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Abdurrahmana Abdullaha b. Mes’uda, radijallahu anh, da je rekao: “Pričao nam je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a on je istiniti i povjerljivi: ‘Stvaranje čovjeka biva u utrobi njegove majke četrdeset dana u vidu kapljice, zatim …

Read More »

3. Temelji islama

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 3 Tekst hadisa Ebu Abdurrahman Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, rekao je: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Islam je izgrađen na pet temelja: svjedočenju da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, obavljanju namaza, …

Read More »

2. Džibrilov hadis

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 2 Tekst hadisa Omer b. El-Hattab, radijallahu anh, rekao je: “Jednog dana dok smo sjedili kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pomoli se pred nama čovjek u sasvim bijelom odijelu, sasvim crne kose. Tragovi putovanja na njemu se nisu primjećivali, a niko od …

Read More »