Home / Tekst / Verske teme / Hadis (Muhammedovi, mir nad njim, citati) / Komentar 40 Nevevijevih hadisa / 10. Haram imetak je razlog zbog kojeg se ne prima dova

10. Haram imetak je razlog zbog kojeg se ne prima dova

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 10

Tekst hadisa

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Uistinu, Allah je lijep i ne prima osim lijepo. Uzvišeni Allah je naredio vjernicima isto što je naredio i poslanicima, rekao je: – O poslanici, jedite što je lijepo/dozvoljeno a radite što je dobro… I rekao je: – O vjernici, jedite od lijepih (dozvoljenih) jela koje Sam vam Ja podijelio i zahvaljujte Bogu, ako samo Njega obožavate.’

Ebu Hurejre, radijallahu anh, je rekao: “Zatim je spomenuo čovjeka koji dugo putuje, raščupan, prašljiv, pruži ruke nebu govoreći: ‘Gospodaru, Gospodaru!’ a jelo mu je haram, piće mu je haram, odjeća mu je haram i odhranjen je sa haramom, pa kako da se njegova molba usliša!” Bilježi ga Muslim.

Prenosilac hadisa

O prenosiocu ovog hadisa, Ebu Hurejri, radijallahu anh, bilo je riječi u komentaru prethodnog hadisa.

Izvod hadisa

Hadis bilježe: Muslim, br. 1015; Tirmizi, br. 2989; Ahmed, 2/328; Darimi, 2/300; Ebu Nu’ajm, 3/91; Bejheki, Sunen kubra, 3/346, Šu’abul-iman, 2/55-56 i dr.

Vrijednost i značaj hadisa

Ovaj hadis se ubraja u jedan od temelja vjere, kako kaže imam Nevevi i Ibn Dekik el-Id, rahmetullahi alejhima, kao i drugi: “Ovaj hadis je jedan od hadisa na kojima se temelji islam i grade vjerski propisi.”

Ebu Davud, rahimehullahu te’ala, kaže: “Brojao sam hadise sa senedom, pa sam ih pobrojao četiri hiljade. Zatim sam ih proučio i vidio da se tih četiri hiljade hadisa vrti oko četiri hadisa: ‘Halal je jasan’, ‘Djela se vrednuju po namjeri’, ‘Doista je Allah lijep’ i ‘Od dobrog islama jednog čovjeka’

Ibn Mulekkin, rahimehullahu te’ala, kaže: “Ovaj hadis je mnogo koristan, sveobuhvatan je i jedan je od hadisa na kojima se gradi islam i vjerski propisi.”

Ibnul-Atar, rahimehullahu te’ala, kaže: “Ovaj hadis je temelj za ostavljanje zabranjenog i upozorenje na sumnjivo.”

Tema hadisa

Hadis nam pojašnjava koja djela Uzvišeni Allah prima, a koja ne prima, odbija i vraća njegovom počiniocu; kao što, također, hadis podstiče na zadovoljstvo halalom i ostavljanje harama.

Pojašnjenje riječi u hadisu

“Uistinu, Allah je lijep” – tj. doista je Uzvišeni Allah čist od svake manjkavosti i nedostatka.

“ne prima osim lijepo” – tj. ne prima djela osim ona koja su učinjena iskreno radi Njega Svevišnjega, niti prima sadaku osim iz halal imetka.

“naredio vjernicima isto što je naredio i poslanicima” – tj. poistovjetio je Uzvišeni Allah sve ljude kada je riječ o jedenju halal hrane.

“kako da se njegova molba usliša” – tj. onaj čije je stanje ovakvo ne zaslužuje da mu se uslišaju dove.

Kratki komentar hadisa

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u ovom hadisu obavještava nas da je Uzvišeni Allah daleko od svakog nedostatka i manjkavosti. On je savršen i opisuje se svojstvima uzvišenosti, savršenstva i potpunosti. Isto tako, Njemu Svevišnjem treba se približavati što ljepšim i boljim, potpunijim djelima.

Ne može se približavati Allahu, tražiti Njegova milost, tvrditi da se čini dobro djelo s nečim što je zabranjeno, poput udjeljivanja sadake ili pomaganja nekoga ukradenim novcem ili novcem sumnjivog porijekla.

Ne može čovjek hraniti ni sebe ni drugog vjernika zabranjenom hranom ili hranom sumnjivog porijekla.

Uzvišeni Allah propisao je vjernicima da se hrane lijepim i dozvoljenim jelima, kao što je to propisao i samim poslanicima. I svima, i poslanicima i njihovim sljedbenicima, Svevišnji je propisao da budu zahvalni na tim Njegovim blagodatima.

Zatim, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u ovom hadisu, pojašnjava kao što nam je Uzvišeni Allah naredio da svoja tijela hranimo lijepom i dozvoljenom hranom, isto tako naredio nam je i da svoje duše hranimo lijepim i dozvoljenim djelima. A lijepo i dozvoljeno djelo jeste svako djelo koje je činio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, i kojim se želi samo Allahovo Lice, odnosno djelo koje se iskreno čini samo radi Uzvišenog Allaha i samo na onakav način kako ga je činio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Međutim, činjenica je da svi vjernici ne vode računa o tome, ne vode računa o svojoj ishrani, pa samim time i o svojim djelima, zbog čega im djela ne bivaju primljena kod Uzvišenog Allaha.

Zato, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u ovom hadisu upozorava svoj ummet na haram ishranu i općenito konzumiranje bilo čega što je zabranjeno. Ovdje Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, spominje čovjeka koji se premorio i iznurio na svome putovanju i to putovanju u kojem je pokornost Allahu, poput putovanja na hadždž ili umru, poput putovanja u borbi na Allahovom putu ili putovanja u potrazi za opskrbom i sl. Od tog dugog i iscrpnog putovanja on je malaksao i iznemogao, sav se uprašio, te na kraju svojih mogućnosti prepušta se Uzvišenom Allahu: podiže ruke ka nebesima, dovi Svevišnjem Allahu skrušeno i ponizno, iskazuje Mu svoju nemoć. Međutim, Uzvišeni Allah mu ne prima dovu, ne odaziva mu se. Razlog neodazivanja Svemilosnog i Svemogućeg Allaha jeste što je hrana kojom se hranio dotični čovjek bila haram, piće koje je pio bilo je haram, njegova zarada bila je stečena na haram način, pa sve što bi od svoje zarade kupovao bilo je haram.

Stoga, svaki vjernik mora se čuvati ove sigurne prepreke za primanje dove kod Uzvišenog Allaha. Mora nastojati da njegova zarada bude stečena na dozvoljen način. Neka zna da mu je bolje da se strpi na gladi jer se na džehennemskoj vatri neće moći strpiti.

Poruke hadisa

1. Et-Tajjib je jedno od Allahovih imena, a njegovo značenje je Onaj Koji je čist od svih manjkavosti. On je čist od bilo kakvih manjkavosti u Svome biću, osobinama i djelima.

2. Obaveza je negirati Uzvišenom Allahu svaku manjkavost.

3. Hadis jasno ukazuje da neka djela Uzvišeni Allah prima, a neka ne prima.

4. Sve to govori da je Uzvišeni Allah neovisan od Svojih stvorenja, On ničega nije potreban.

5. Uzvišeni Allah ne prima ubjeđenja, riječi, djela, žrtvovanja osim ona koja su propisana i na ispravan i lijep način učinjena.

6. Svaki vjernik i vjernica dužni su slijediti Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, jer je i njemu Uzvišeni propisao što je i njima propisao.

7. Sadaka neće biti primljena osim iz halal imetka jer sa ukradenim imetkom se ne može upravljati. Prenosi se od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Allah ne prima namaz bez čistoće, niti sadaku iz ukradenog imetka.” (Muslim, br. 224.)

8. Hadis nas podstiče da udjeljujemo milostinju iz halal imetka.

9. Uzvišeni Allah naređuje Svojim robovima da jedu samo lijepa jela i da rade samo lijepa djela, pa vjernici se moraju hraniti samo lijepim jelima, zarađivati svoju opskrbu na lijep način i približavati se Allahu samo lijepim djelima.

10. Hadis jasno ukazuje da su ružna i ogavna jela zabranjena.

11. Jedenje haram/zabranjene hrane jedna je od prepreka za primanje dove, te stoga onaj koji želi da mu se dova primi, taj se mora kloniti činjenja zabranjenih radnji.

12. Jedan od razloga primanja dove jeste putovanje, naročito ukoliko je iscrpno, naporno i pod uvjetom da je opravdano i propisano, tj. ne putuje se radi grijeha.

13. Od adaba prilikom učenja dove su i podizanje ruku, spominjanje Allahovih imena koja odgovaraju onome što se traži u dovi i svakako iskazivanje poniznosti, ovisnosti i potrebe za Allahom,

14. Onaj koji želi da mu se dova primi, on mora više od drugih da vodi računa o svojoj ishrani i opskrbi.

15. Na svim blagodatima moramo biti zahvalni Allahu i riječima i djelima, tj. tu blagodat koristiti u pokornosti Njemu Uzvišenom.

16. Poslanicima je bilo naređivano i zabranjivano, kao i svim ostalim vjernicima.

17. Na svakom razumnom čovjeku je da posegne za svim onim što mu je od koristi i da se ostavi svega onoga što mu šteti ili spriječava postizanje koristi.

18. Iz hadisa se jasno zaključuje da je Allah uzvišen iznad Svojih stvorenja. On se nalazi na nebesima iznad Svoga Arša.

Pravila hadisa

Pravilo u davanju i činjenju dobra: Ne prihvata se osim ono što je učinjeno na lijep način, tj. ispravno i što je istovremeno popraćeno lijepom unutrašnjošću, tj. iskreno.

Pitanja za ponavljanje

1. Kako glasi hadis koji govori o obaveznosti činjenja dobrih djela i konzumiranju dozvoljenih jela?

2. Spomeni prenosioca ovog hadisa i nešto iz njegovog životopisa. Ko bilježi hadis?

3. Navedi riječi nekog od islamskih učenjaka o važnosti ovoga hadisa.

4. Pojasni značenja Allahovog lijepog imena Et-Tajjib.

5. Obrazloži da li halal hranu svi moraju jesti. Šta ti je dokaz za to?

6. Spomeni ukratko neke adabe prilikom učenja dove i prepreke koje bivaju razlogom neprimanja dove.

7. Spomeni pet koristi ovog hadisa.

8. Navedi pravilo koje proizilazi iz ovog hadisa.

_________________________________________________

Iz knjige: Komentar 40 Nevevijevih hadisa / mr. Osman Smajlović – Hajrudin Ahmetović, prof.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …