Home / Tekst / Verske teme / Hadis (Muhammedovi, mir nad njim, citati) / Komentar 40 Nevevijevih hadisa

Komentar 40 Nevevijevih hadisa

25. Vrijednost zikra – spominjanja Allaha

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 25 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Zerra, radijallahu anh, da su neki ljudi od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba rekli “O Allahov poslaniče, odoše imućni s nagradama: klanjaju kao što mi klanjamo, poste kao što mi postimo i daju milostinju od viška …

Read More »

24. Zabrana nepravde

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 24 Tekst hadisa Od Ebu Zerra el-Gifarijja, radijallahu anh, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, dostavio od svoga Gospodara Uzvišenog, Koji je rekao: “O robovi Moji, ja sam Sebi zabranio nepravdu, i vama sam je učinio zabranjenom, pa ne činite jedni …

Read More »

23. Oslobađanje duše pokornošću Allahu

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 23 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Malika, Harisa b. Asima el-Eš’arija, radijallahu anh, da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čistoća je pola vjere. Riječi ‘el-hamdu lillah’ pune tereziju, a riječi subhanallahi vel-hamdu lillahi’ pune ono što je između …

Read More »

22. Ko se može nadati Džennetu

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 22 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Abdullaha Džabira b. Abdullaha el-Ensarija, radijallahu anhuma, da je neki čovjek upitao Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Šta misliš, ako budem klanjao samo propisane namaze, postio ramazan, smatrao dozvoljenim ono što je dozvoljeno, i smatrao zabranjenim …

Read More »

21. Vjerovanje i ustrajnost

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 21 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Amra – ili Ebu Amre – Sufjana b. Abdullaha, radijallahu anh, da je rekao: “Allahov poslaniče, reci mi o islamu govor nakon kojeg mimo tebe neću morati nikoga više pitati.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu …

Read More »

20. Stid je od imana

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 20 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Mes’uda Ukbe b. Amra el-Ensarije el-Bedrije, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ono što su ljudi zatekli od prvog poslanstva jesu riječi: ‘Ako se ne stidiš, radi što hoċeš.’” Bilježi ga Buhari. …

Read More »

19. Vjerovanje u Allahovu odredbu

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 19 Tekst hadisa Od Abdullaha b. Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: “Jednog dana sam bio iza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa mi reče: ‘Mladiću, podučit ću te nekim riječima: Čuvaj Allaha, Allah će tebe čuvati; čuvaj Allaha, imat ćeš …

Read More »

18. Lijepo ponašanje i bogobojaznost

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 18 Tekst hadisa Od Ebu Zerra Džunduba b. Džunade i Ebu Abdurrahmana Mu’aza b. Džebela, radijallahu anh, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Boj se Allaha ma gdje god bio, poslije lošeg djela uradi dobro djelo koje će ga …

Read More »

17. Odlično postupanje (dobročinstvo) u svemu

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 17 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Ja’la Šeddada b. Evsa, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Doista je Allah propisao lijepo postupanje prema svemu. Zato, kada ubijate, radite to na najljepši način, kada koljete, radite to na najmilostiviji …

Read More »

16. Zabrana ljutnje

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 16 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anh: “Neki čovjek reče Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Preporuči mi nešto.’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu reče: ‘Ne srdi se!’ Ovaj ponovi pitanje više puta, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, …

Read More »