Home / Tekst / Verske teme / Hadis (Muhammedovi, mir nad njim, citati) / Komentar 40 Nevevijevih hadisa (page 3)

Komentar 40 Nevevijevih hadisa

5. Zabrana uvođenja novotarija u vjeri

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 5 Tekst hadisa Prenosi se od majke vjernika, Ummu Abdullah, Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Ko uvede u ovu našu stvar nešto što nije od nje, to se odbacuje.’” Bilježe ga Buhari i Muslim. U …

Read More »

4. Faze stvaranja čovjeka

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 4 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Abdurrahmana Abdullaha b. Mes’uda, radijallahu anh, da je rekao: “Pričao nam je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a on je istiniti i povjerljivi: ‘Stvaranje čovjeka biva u utrobi njegove majke četrdeset dana u vidu kapljice, zatim …

Read More »

3. Temelji islama

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 3 Tekst hadisa Ebu Abdurrahman Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, rekao je: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Islam je izgrađen na pet temelja: svjedočenju da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, obavljanju namaza, …

Read More »

2. Džibrilov hadis

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 2 Tekst hadisa Omer b. El-Hattab, radijallahu anh, rekao je: “Jednog dana dok smo sjedili kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pomoli se pred nama čovjek u sasvim bijelom odijelu, sasvim crne kose. Tragovi putovanja na njemu se nisu primjećivali, a niko od …

Read More »

1. Djela se vrednuju prema namjerama

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 1 Tekst hadisa Od Vođe pravovjernih, Ebu Hafsa, Omera b. el-Hattaba, radijallahu anh, se prenosi da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Djela se vrednuju samo prema namjerama i svakome pripada samo ono što je naumio. Pa, čija …

Read More »