Home / Tekst / Verske teme / Hadis (Muhammedovi, mir nad njim, citati) / Komentar 40 Nevevijevih hadisa (page 2)

Komentar 40 Nevevijevih hadisa

14. Stroga zabrana preljube, ubistva i otpadništva

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 14 Tekst hadisa Od Ibn Mes’uda, radijallahu anh, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Nije dozvoljena krv muslimana koji svjedoči da nema drugog boga osim Allaha i da sam ja Allahov Poslanik, osim u tri slučaja: oženjenog …

Read More »

13. Od imana je voljeti drugima ono što volimo i sebi

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 13 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Hamze Enesa b. Malika, radijallahu anh, sluge Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Niko od vas neće vjerovati sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi i …

Read More »

10. Haram imetak je razlog zbog kojeg se ne prima dova

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 10 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Uistinu, Allah je lijep i ne prima osim lijepo. Uzvišeni Allah je naredio vjernicima isto što je naredio i poslanicima, rekao je: – …

Read More »

9. Ostavljanje zabranjenog i izvršavanje naređenog

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 9 Tekst hadisa Od Ebu Hurejre, Abdurrahmana b. Sahra, radijallahu anh, prenosi se da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Ono što sam vam zabranio, toga se klonite, a što sam vam naredio, uradite od toga koliko možete. …

Read More »

8. Svetost muslimana

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 8 Tekst hadisa Od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: “Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema drugog istinskog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov …

Read More »

7. Vjera je savjet

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 7 Tekst hadisa Od Ebu Rukajje, Temima b. Evsa ed-Darija, radijallahu anh, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vjera je savjet.” Rekli smo: “A kome?” Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, odgovori: “Allahu, Njegovoj knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama muslimana i …

Read More »