Home / Tekst / Psihologija i pedagogija

Psihologija i pedagogija

Odgoj djece: Podsticati i naglašavati pozitivne postupke (5)

Nema sumnje da je islam vjera prakse. Kao takve, islamske odredbe su u granicama mogućnosti onih koji vjeruju. Ova činjenica je jasno naglašena u suri ElBekare u kojoj Uzvišeni Allah kaže: “Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje …

Read More »

Odgoj djece: Podučiti ih poštovanju (4)

Biti blag i milostiv prema djeci ne znači da ih treba pustiti da ne poštuju svoje roditelje, pojedinačno, ili druge ljude, općenito. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Onaj ko nije milostiv prema našim mlađima i ne poštuje naše starije nije naš.” Časni Kur ‘an na mnogim mjestima naglašava …

Read More »

Odgoj djece: Milost, ljubaznost i nježnost (3)

Milost je osnova islama. Uzvišeni Allah kaže Svome poslaniku Muhammedu, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Mi smo te poslali kao milost svim svjetovima.”(El-Enbija’, 107.) U drugom ajetu mu kaže: “Samo Allahovom milošću, ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude …

Read More »

Odgoj djece: Povezati dijete sa Uzvišenim Allahom (2)

Povezati dijete sa Uzvišenim Allahom Koncept povezivanja naše djece sa Uzvišenim Allahom je veoma važan za muslimane. To je stalan proces koji započinje rođenjem djeteta. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je naglasio da se djetetu prouči ezan na desno, a ikamet na lijevo uho, odmah nakon rođenja. Na ovaj način, …

Read More »

Odgoj djece: Razumjeti svoje dijete (1)

Razumjeti svoje dijete  Princip razumijevanja svoga djeteta proizilazi iz činjenice da islam sve temelji na znanju. Prvi ajet Kur ‘ana koji je objavljen govori o najvažnijem pomagalu u sticanju znanja: “Čitaj, u ime Gospodara tvoga Koji stvara.”  U prvih pet ajeta ove sure, Uzvišeni Allah koristi riječi: ikre’, ‘alleme i …

Read More »

Problemi, briga i depresija…

Razumni ljudi su saglasni da su duševna praznina i razni životni pritisci glavni uzroci širenja duševnih bolesti, a posebno brige i depresije. Poslanik, mir nad njim, je lečio ovaj duševni problem iskrenim verovanjem u Boga Uzvišenog, kao što je to navedeno u Kur’anu: Oni koji veruju i čija se srca …

Read More »

Berićet je u dobročinstvu prema roditeljima

Imam Et-Taberani zabilježio je predaju od Tavusa ibn Kejsana koji je rekao: ”Neki Benu Izraelćanin imao je četvericu sinova i nakon izvjesnog vremena, razbolio se. Jedan od njegovih sinova rekao je svojoj braći: ‘Ili ćete vi njegovati našeg bolesnog oca do smrti i nećete uzeti ništa od njegove zaostavštine, ili …

Read More »

Savjeti o odgoju djeteta

Imam Gazalija je izneo program odgoja djeteta; program je osmišljen u vidu sljedećih obaveza roditelja prema djetetu: Da ga odgaja i preodgaja, i podučava lijepim i pozitivnim osobinama, a također i da ga čuva od lošeg društva. Ne treba mu omiliti ukrase i lagodnosti kako se ne bi navikao na …

Read More »

Žena između islama i sekularizma

Živimo u vremenu u kojem su islam i islamsko učenje postali top-tema, ne samo među muslimanima i muslimanskim učenjacima, već i u zapadno-kršćanskim intelektualnim krugovima i medijima. Što se tiče nemuslimanskih autora, zanimljivo je to da oni danas, islam, a ne recimo kršćanstvo, koje je bilo direktan povod nastanka i …

Read More »

Kako da se suprostavim seksualnim prohtevima?

Pitanje: Ja sam mlada devojka, imam dvadeset jednu godinu, moje požude vladaju sa mnom i čine me nemirnom, zbunjenom, frustiranom i ogorčenom, recite mi, cenjeni, kako da se rešim zlih strasti? Odgovor: Zahvala pripada Uzvišenom Allahu (Bogu)! Seksualna želja je nešto što je stvoreno u čoveku, i osoba ne može …

Read More »