Home / Tekst / Psihologija i pedagogija / Odgoj djece: Podsticati i naglašavati pozitivne postupke (5)

Odgoj djece: Podsticati i naglašavati pozitivne postupke (5)

Nema sumnje da je islam vjera prakse. Kao takve, islamske odredbe su u granicama mogućnosti onih koji vjeruju. Ova činjenica je jasno naglašena u suri ElBekare u kojoj Uzvišeni Allah kaže: “Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. . . ” (El-Bekare, 286.) Ovaj koncept se dalje naglašava u hadisu Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sell em, u kojem on kaže: “Kad vam nešto naredim, držite se toga najbolje što možete, a kada vam nešto zabranim, klonite se toga. Iz ovoga je sasvim jasno da Uzvišeni Allah ne obavezuje nikoga više od onoga što može podnijeti, aPoslanik, sallallahu ‘alejhi ve sell em, je savjetovao da se ljudima stvari olakšavaju, a ne otežavaju. Pored toga, podsticanje i naglašavanje pozitivnih postupaka je uvijek bila Poslanikova, sallallahu ‘alejhi ve seilem, metodologija u pomaganju muslimanima da izvrše svoje vjerske obaveze i podignu svoj nivo imana i praktikovanja islama. Talha ibn Ubejdullah, r. a., prenosi se da je neki beduin došao Poslanik u, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i rekao: “Allahov Poslaniče, reci mi šta mi je to Allah naredio da obavljam od namaza.” Poslanik, sallallahu ‘al ej hi ve sell em, je rekao: “Pet dnevnih namaza, izuzev ako hoćeš nešto više dobrovoljno.” Čovjek je rekao: “Allahov Poslaniče, reci mi šta mi je Allah naredio od posta.” Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Mjesec ramazan, izuzev ako hoćeš nešto više dobrovoljno.” Čovjek je rekao: “Allahov Poslaniče, reci mi šta mi je Allah naredio od zekata.” Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, mu je rekao. Zatim je čovjek rekao: “Tako mi Allaha Koji me počastio istinom, neću ništa niti dodati, niti oduzeti od onoga što mi je Allah naredio.” Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Ovaj čiovjek će se spasiti, ako bude radio onako kako je rekao.”

Ovo pokazuje kako je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, naglašavao pozitivan aspekt onoga što je čovjekkazao i podstaknuo ga. Nije tražio od njega da radi više jednostavno zato što, ako neko samo započinje obavljati ibadete onako kako treba, on će i sam na kraju naći ljepotu i slast u tome i sam će činiti više. Međutim, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, tražio da čini više, on bi vjerovatno osjetio da je to previše i možda ne bi uopće ni počeo praktikovati vjeru. Za roditelje je važno da imaju u vidu ovaj princip u toku procesa odgajanja svoje djece. Oni trebaju tražiti od djece da rade samo ono što su u stanju i trebaju ih pohvaliti za njihove uspjehe. Ovo će ih još više podstaknuti. Podsticanje je veliki pokretač koji daje visoku samouvjerenost i pomaže djetetu da bude spremno za naredne izazove. Nastavite ohrabrivati svoje dijete; naprimj er, ako ono potroši nešto vremena bojeći neku sliku, vaš komentar treba biti: “Ma šči’ Allah, sve ovo vrijeme si utrošio bojeći ovu divnu sliku! Kako je to divno, srce moje!” Čak i ako boje i nisu baš najprikladnije za tu sliku ili ako dijete nije bojalo unutar linija, nemojte to naglašavati. Umjesto toga, trebate istaknuti trud koje je dijete utrošilo u bojenje slike. Naglašavanje dječijeg propusta dokazano ga obeshrabruje i ono neće više pokušati da uradi nešto slično. Kao roditelji, vi ne želite obeshrabriti svoje dijete i završiti s takvim rezultatima. Još jedan ovakav primjer je često obeshrabrivanje djeteta pri uvježbavanju namaza putem reakcija i komentara od strane roditelja. Roditelji obično traže od djece da stanu u red (saff) pored njih kada klanjaju namaz u džematu. Naravno, pažnja malog djeteta je veoma kratka i veoma mu je teško da stoji mirno dug period vremena. Zbog toga će se ono, naravno, vrpoljiti tokom namaza. Velika greška, koju roditelji prave, je ta da, čim se namaz završi, oni ga prekore govoreći: “Koliko puta sam ti rekao da se ne vrpoljiš u toku namaza?” Ovo je obeshrabrujući komentar. Takav komentar naglašava loš postupak djeteta. Umjesto toga, roditelj treba reći: “Mašallah ti si bio u stanju mirno stajati cijeli prvi rek’at namaza. To je dobro. Ako Bog da, sljedeći put će to biti dva rek’ata.”

 Izvor: Odgoj djece u svjetlu Kur’ana i suneta – Dr. Ekrem Bešir i dr. Muhammed Rida Bešir

About pozivistine

Pogledaj takođe

Odgoj djece: Razumjeti svoje dijete (1)

Razumjeti svoje dijete  Princip razumijevanja svoga djeteta proizilazi iz činjenice da islam sve temelji na …