Home / Tekst / Psihologija i pedagogija / Odgoj djece: Milost, ljubaznost i nježnost (3)

Odgoj djece: Milost, ljubaznost i nježnost (3)

Milost je osnova islama. Uzvišeni Allah kaže Svome poslaniku Muhammedu, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Mi smo te poslali kao milost svim svjetovima.”(El-Enbija’, 107.)
U drugom ajetu mu kaže: “Samo Allahovom milošću, ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njma. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, j er Allah zaista voli one koji se uzdaj u u Njega.” (Ali ‘Imran, 159.)
Od Ebu-Hurejre, r. a., se također prenosi sljedeće: “El-Akra’ ibn Habes, beduin, vidio je Poslanika,
sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako ljubi svoga unuka i rekao: ‘Ja imam desetero djece i nikada nisam poljubio nijedno od njih.’ Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve seilem, je rekao: ‘Allah neće dati Svoju milost osobi koja nema milosti prema drugima.’ ” (Muslim)
Roditelji trebaju sarađivati među sobom, a i sa djecom, na način u kojem se reflektira milost. Ovo ne
znači da oni ne smiju biti strogi prema svojoj djeci. Roditelji mogu biti i milostivi i strogi u procesu odgajanja svoga djeteta. Djeca također trebaju osjetiti da je među roditeljima veza puna milosti. Oni to trebaju zaključiti iz načina na koji se oni odnose jedno prema drugome, kao i iz njihovog međusobnog potpomaganja. Ona ne smiju otkriti ni trunak grubosti u braku svojih roditelja. Muž treba pomoći svojoj ženi u različitim stvarima u vezi kuće, posebno u stvarima koje se tiču odgoja djece. Poslanik Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je često bio viđen kako pomaže svojoj porodici u obavljanju kućnih poslova. Prenosi se da je rekao svojim vrlim ashabima: “Najbolji među vama je onaj koji je najbolji prema svojoj porodici, a, među vama, ja sam najbolji prema svojoj porodici.”

Nažalost, prilično je uobičajeno da neki muževi u istočnim zemljama sve stvari u vezi djece prepuštaju ženama. Mnogi muževi govore svojim ženama: “Djeca su tvoja obaveza. ” Ovo nije ispravan stav. Slično tome, neke žene mogu zanemariti potrebe svoje djece cijeli dan, sve dok se muž ne vrati s posla. Ni ovaj stav nije ispravan, jer ona onda uopće ne učestvuje u saradnji i ne pokazuje nikakvu samilost (prema djeci). Podizanje djece je obaveza koja se mora podijeliti između muža i žene i koju oboje moraju izvršavati na dobro isplaniran i osmišljen način. Veza između članova porodice koja je zasnovana na milosti stvara izuzetno pozitivno okruženje koje pogoduje boljem odgoju.
Svi ovi kur ‘anski ajeti i hadisi naglašavaju važnost blagosti i samilosti u odnosu prema drugim ljudima. To su izuzetne kvalitete za roditelje. Ove osobine su od ogromne pomoći roditeljima u njihovom odnosu sa vlastitom djecom i one čine puno lakšim sam proces odgoja. Da bismo ilustrovali blagost Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, pogledajmo njegove manire. Čak i kada bi davao savjet nekome, on bi bio veoma obziran i koristio bi najljepše riječi, a posebno kada bi se radilo o mlađima. Prenosi se da, kada je Džabir, r. a., bio mlad, Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ga je posavjetovao u vezi prikladnih manira uzimanja jela, rekavši: “Sine moj dragi, spomeni Allahovo ime, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe.” Primjetno je da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve seilem, upotrijebio frazu: “fti bunejje” (“Sine moj dragi”), kao da se radi o njegovom vlastitom sinu. Kur ‘an, također, koristi istu frazu kada navodi kako Lukman savjetuje svoga sina: “Kada Lukman reče sinu svome, savjetujući ga: ‘O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je, zaista, velika nepravda.’ “ (Lukman, 13.)

Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sell em, je · upotrijebio istu frazu kada je savjetovao Ibn-Abbasa, r. a., da se drži Allahovih propisa i da izvršava Njegove naredbe, pa će i Uzvišeni Allah biti s njim, pomoći ga i zaštititi. Tom prilikom Ibn-Abbas, r. a., je jahao iza Poslanika, sallallahu ‘al ej hi ve sell em, kako to prenosi Tirmizi. Poslanik je započeo savjetovanje riječima: “fti gulam “, što je blaga fraza koja se koristi da se opišu osobe u pubertetu i tinejdžeri. Svi ovi primjeri su odlična lekcija roditeljima koju oni trebaju naučiti.                                                                                                                                        Nažalost, neki roditelji se veoma grubo odnose prema svojoj djeci, posebno kada ona u nečemu pogriješe. Biti nježnog, blagog i milostivog,  ipak odlučnog tona u glasu, kada svome djetetu dajemo instrukcije, ima najmanje četiri koristi:

  • bit ćeš nagrađen za slijeđenje Poslanikovog, sallallahu ‘alejhi ve sellem, primjera (sunneta);
  • to uvijek donosi bolje rezultate, kako se to vidi iz gore navedenih primjera;
  • dijete će osjetiti da ga voliš i da mu želiš najbolje, a ne da samo istresaš svoju ljutnju galameći na njega;
  • to ostavlja otvorenim kanal komunikacije između tebe i tvoga djeteta, što je veoma važno dok je dijete tinejdžer. 
  •  Primjer: Jedan od primjera gdje se može koristiti milost i blagost prema svojoj djeci, a to se posebno odnosi na očeve, jeste vrijeme kada dođu kući u predvečerje. Obično, otac je umoran nakon dugog dana na poslu, naročito uz dodatni stres vožnje do posla i nazad u vrijeme gužve na cestama. Zato većina očeva dođe kući lošeg raspoloženja i smrknutog lica. Naš savjet svim očevima je da, prije nego što uđeš u kuću, ostani u svom autu, na putu, nekoliko minuta, uči tesbfh i uči ili slušaj učenje Kur ‘ana, da se smiriš i zaboraviš grozan dan koji si imao. Ovo će ti pomoći da se vratiš u pravo raspoloženje i da uđeš u svoju kuću sa pozitivnim stavom i velikim osmijehom na licu. Zagrli svoju djecu i poljubi ih čim uđeš, provedi malo vremena s njima i upitaj ih kakav su dan imali. Samo to-15 minuta sa svojom djecom dok si u dobrom, nježnom i milostivom raspoloženju će napraviti čuda, održavat će bliskost i snažne veze između tebe i tvoje djece.                                                                                                                                                   Izvor: Odgoj djece u svjetlu Kur’ana i suneta – Dr. Ekrem Bešir i dr. Muhammed Rida Bešir

About pozivistine

Pogledaj takođe

Odgoj djece: Razumjeti svoje dijete (1)

Razumjeti svoje dijete  Princip razumijevanja svoga djeteta proizilazi iz činjenice da islam sve temelji na …