Home / Tag Archives: poziv istine

Tag Archives: poziv istine

Mudrost propisa i univerzalni odgovor

Nerijetko možemo naići na ljude koji pitaju: “Zašto je Allah propisao abdest na takav način”, ili “Zašto podne-namaz ima četiri rekata”, ili “Zašto je Allah propisao ovo, zašto je Allah propisao ono, šta je mudrost toga i toga” i tome slično. Propisi islama mogu se podijeliti na: – One propise …

Read More »

Ljepote savršene vjere – islama

Jedna od karakteristika vremena u kojem živimo je borba protiv islama i muslimana. Nastoji se dokazati da je islam zaostao, da nije za naprednu civilizaciju i sl. Naravno da se ovo “dokazivanje” ne vrši ni sa čim drugim osim s lažima na islam i islamski vjerozakon – Šerijat. Međutim, svako …

Read More »

Nepobitni dokazi da je Muhammed ﷺ Božiji Poslanik

Prije nego započnemo ovo poglavlje, posebno me dojmila priča jednog mladog hrišćanina iz Amerike, koji je nakon što je pročitao Kur’an, otišao odmah da prihvati islam. Imam mu je rekao da mora potvrditi dvije stvari: da postoji samo Jedan istinski Bog i da je Muhammed ﷺ Božiji poslanik, a onda …

Read More »

Nepobitni dokazi da je Kur’an Božija riječ

Kur’an je Božiji govor, objavljen posljednjem Božijem poslaniku, Muhammedu ﷺ preko meleka (anđela) Džibrila u periodu od 23 godine, kao Uputa cijelom čovječanstvu do kraja svijeta. Usmeno i pismeno je sačuvana svaka riječ i svako slovo i tako preneseno do dana današnjeg. Već smo spomenuli da je Božija mudrost iziskivala …

Read More »

Poziv Istine (pdf)

Koliko god se ljudi trudili da ostvare sreću, i koliko god uspjeha ostvarili, uvijek osjećaju da im još “nešto” nedostaje. E to “nešto” je upravo vjera. Ispravna vjera je jedini put za ostvarenje istinske sreće i uspjeha. Iz tog razloga sam želio sastaviti knjigu koja će podstaknuti čovjeka da razmisli …

Read More »