Home / Poziv Istine

Poziv Istine

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Vjerovanje u Jednog Boga je čovjekova priroda sa kojom je stvoren. Nema ni jednog razumnog čovjeka koji se nekada nije zapitao zašto postojiodakle je došaošta je smisao njegovog postojanjai da li je smrt kraj svega ili možda postoji nešto nakon nje. Da li postojimo na osnovu slučajnog prirodnog događaja ili tu postoji uzvišeno inteligentno biće, Stvoritelj? Čovjeka zanimaju ovakva pitanja tragajući za postizanjem sreće i smislom života..

Kada uočimo red, precizne zakone i sisteme u nama samima i u cijelom svemiru, zar nije razumno uvidjeti da oni imaju Stvoritelja te da nisu mogli postati sami od sebe. Spoznaja postojanja Stvoritelja je prvi korak u razumijevanju našeg istinskog smisla života.

Uzvišeni Allah nije ostavio ljude da lutaju po ovoj Zemlji bez upute i smjernica, već im je u svakom vremenu slao vjerovjesnike i poslanike sa pozivom da vjeruju samo u Jednog Boga i da se Njemu pokoravaju kako bi postigli sreću i na ovom i na onom svijetu. Bilo je na hiljade Božijih vjerovjesnika i nijedan od njih nije spomenuo da Bog ima sina te da je to put spasa, naprotiv svi Božiji poslanici i vjerovesnici uključujući i Isusa, mir nad njim, su pozivali u čisti monoteizam.

Poziv Istine je poziv u verovanje u Božiju jednoću (monoteizam). Vjerovanje da je Uzvišeni Allah Gospodar, Stvoritelj, Vladar i Onaj koji upravlja svim pitanjima Njegovih stvorenja, vjerovanje da je On Uzvišeni jedinstven u Svom Biću i Svojim svojstvima u čemu Mu niko ne sliči, i vjerovanje da samo On istinski zaslužuje da bude obožavan te da je svako božanstvo mimo Njega lažno.

Nažalost, većina ljudi danas ne vjeruje ili pogrešno vjeruje… Oni lutaju u svom neznanju ili oholosti, zatočeni grijesima i vođeni strastima, žive ali kao da nisu živi. Niko od njih nije istinski srećan, a na onom svijetu čeka ih vječna patnja…

Naša je želja da svi ljudi ispravno vjeruju, da čine dobra djela i budu srećni i na ovom i na onom svijetu. Stoga je ovaj naš rad posvećen pozivanju ljudi u sve ono što je dobro i korisno za njih ne očekujući od njih nikakvu nagradu, jer ono što je kod Uzvišenog Allaha je ljepše.

Redakcija web-portala:

www.pozivistine.com