Home / Tekst / Odgovori na zablude o islamu

Odgovori na zablude o islamu

Svakog časa On se zanima nečim…

“…svakog časa On se zanima nečim.” (Er-Rahman, 29.) Govoreći da se svakog časa zanima nečim, Allah, dželle šanuhu, hvali Sebe, ukazuje na Svoju sveobuhvatnu moć i na to da· se sve događa samo Njegovom voljom. Allah se svakog časa zanima nečim: ponizuje i uzvisuje, daje i lišava, pruža i uskraćuje, …

Read More »

OŽIVLJAVANJE ISUSOVIH UČENJA U ISLAMU

       Svi poslanici su bili poslati sa istom porukom: monoteizam tj. obožavanje jednog Boga, svedočenje vrhovne vlasti Njegovih atributa kao i njegove jednoće u suštini.       Međutim, njihove poruke se mogu razlikovati u pogledu zakonodavstva (ar. šerijata), na primer, načinu u izvođenju molitvi, postu, tipovima milostinje itd. Ovo zavisi od …

Read More »

Arnold Joseph Toynbee: Principi islama mogu imati bitne spasonosne efekte na velika društva u bližoj budućnosti

Bio je britanski istoričar, filozof istorije i sociolog. Profesor Međunarodne istorije na London School of Economics, i na University of London. Bio je pobornik teorije društvenih ciklusa i autor je monumentalnog djela A Study of History (Istraživanje historije). Arnold Džozef Tojnbi studirao je istoriju u Vinčesteru i u Hajdelbergu, kao i na Oksfordu, a zatim je radio …

Read More »

Alfred Guillaume: Poslanik Muhammed bio jedna od najvećih ličnosti u historiji čije je nadmoćno ubjeđenje bilo da postoji samo jedan Bog i da treba postojati jedna zajednica vjernika

Alfred Guillaume (1888–1966) Britanski orijentalista, arabista i teolog. Studirao je teologiju i orijentalne jezike na Univerzitetu Oxford. Bio je profesor arapskog jezika i šef Odsjeka za Bliski i Srednji istok u školi za orijentalne i afričke studije na Univerzitetu u Londonu. Bio je gostujući profesor arapskog jezika na Univerzitetu Princeton …

Read More »

Koga to muslimani obožavaju?

Zahvala pripada Allahu (Bogu). Uzvišeni Allah (Bog) kaže u svojoj poslednjoj objavi celom čovečanstvu: To je Allahovo (Božije) uputstvo na koje On ukazuje onima kojima hoće od robova Svojih. (Kur’an, poglavlje El-En’am, 88) Onome koga Allah (Bog) želi da uputi – On srce njegovo prema Islamu raspoloži. (Kur’an, poglavlje El-En’am, odlomak …

Read More »

10 činjenica koje ukazuju da je časni Kur’an govor Uzvišenog Boga (Allaha)

Prva činjenica: Kur’an je objavljen visokim književnim stilom. Njemu u arapskom jeziku ne postoji ništa slično i sva stilistika za njim zaostaje. A to je iskazivanje određenog sadržaja, u odgovarajućoj situaciji, zadivljujućim jezičkim izrazom, bez manjkavosti ili viška u objašnjavanju. Taj veličanstveni stupanj književnog izražavanja se ogleda u nekoliko aspekata: …

Read More »

Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, najavile su prijašnje knjige

Pod prijašnjim knjigama podrazumijevam svjedočenja u Tevratu, Indžilu i drugim prijašnjim objavama koje su kazivale o istinitosti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i o njegovom nadnaravnom djelu– mudžizi (Kur’anu). Uzvišeni je o tome rekao: „On je spomenut u knjigama poslanika prijašnjih…“ (Prijevod značenja Eš-Šu’ara, 196.) Imam El-Kurtubi, Allah mu se smilovao, …

Read More »