Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Svakog časa On se zanima nečim…

Svakog časa On se zanima nečim…

“…svakog časa On se zanima nečim.” (Er-Rahman, 29.)

Govoreći da se svakog časa zanima nečim, Allah, dželle šanuhu, hvali Sebe, ukazuje na Svoju sveobuhvatnu moć i na to da· se sve događa samo Njegovom voljom.

Allah se svakog časa zanima nečim: ponizuje i uzvisuje, daje i lišava, pruža i uskraćuje, daje imetak i vlast i oduzima ih, navodi na smijeh i na plač, usmr­ćuje i oživljuje, upućuje i u zabludu odvodi, liječi i daje bolest, hrani gladne i poji žedne, daje da se putnici vraćaju s puta živi i zdravi, uništava silnike, dr­žave i narode, kažnjava ohole, sramoti grešnike, poražava nevjernike, ostavlja u bezizlaznom položaju neprijatelje, odvraća napadače, pomaže i čuva dobre, odaziva se nevoljnicima, uslišava dove onima koji se mole, štiti obespravljene, daje onima koji traže, tješi povrijeđene, pomaže siromašnima, ukazuje milost mrtvima, uništava neistinu, pomaže istinu, povećava blagodati pobožnima, daje pobjedu borcima na Njegovu putu, umiruje strah prestrašenih, oprašta onima koji se kaju i donose istigfar, nagrađuje poslušne, blago se odnosi prema onima koji podbacuju, daje vremena grešnicima, spušta kišu, tjera oblake, daje da pušu vjetrovi, udijeva noć u dan, šalje munje, koje samo što ne oduzmu vid onima koji gledaju, tjera lađe morem, čuva putnike na moru i kopnu od opasnosti, daje da klija zrno i košpica, zna šta je u matericama, zapisuje smrtne rokove, pobraja ljudska djela, daje nafaku, oslobađa ropstva, zna poglede onih koji kriomice gledaju i zna šta grudi kriju…

Onaj ko pomno razmisli o svemu što se događa u svemiru, o Zemlji i stvorenjima na njoj zapazit će veličinu Jednog, Jedinog i Njegovo sveobuhvatno znanje. Allah zna za svaki pokret, čuje svaku izgovorenu riječ, zna za svaku kap, list i plod koji padnu na zemlju, Njemu ne može ostati skriveno ništa što se događa, ni rođenje, ni smrt, niti čije bogatstvo, niti čije siromaštvo, niti dobrota, niti pokvarenost, niti mir, niti rat, niti zdravlje, niti bolest.

Allahu nije skriveno nijedno djelo čovjekovo, On je Istinski Gospodar, ništa Mu nije zamršeno, niti Mu je nepoznat bilo koji jezik, niti narječje, ništa Mu ne izmiče, sve obuhvata Svojim znanjem i dobrotom.

Razvijanje svijeta, sklapanje braka, stjecanje djece, podudarnosti i razlike, ubijanje i život u miru, kupoprodaja, mirovanje i putovanje, budnost i san, život i smrt – sve se odvija u skladu s određenjem Svemogućeg Allaha.

Štaviše, Allah, dželle šanuhu, Poznavalac pojavnog i nepojavnog svijeta, nadzire meleke koji, između ostalog, zapisuju ljudska djela.

_____________________________________
Aid el-Karni / Na kapiji Objave

 

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …