Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Obaveza je Allaha veličati

Obaveza je Allaha veličati

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je da se na ruku’u veliča Allah, u hadisu kojeg bilježi Muslim (479) od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, kaže „…a što se tiče ruku’a, na njemu veličajte Gospodara.“

Jer rob, kao što se mora poniziti pred Allahom i osjećati poniznost prema Njemu, a to je slučaj ruku’a, isto tako mora Ga i veličati svojim stanjem, djelima i riječima.

A kada se penje uz brdo propisano je da se veliča Allah, subhanehu ve te’ala, da bi rob znao koliko god da se uzvisi i popne među ljudima, ili ga šejtan prevari da pomisli da je neovisan, da zna da je Allah uvijek iznad Njega i da je On veći od njega.

Kako prenosi Ebu Davud (2599) od Ibn Omera, radijallahu anhuma, da bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegova vojska kada bi krenuli putem uspona prema brdu govorili bi „Allahu ekber – Allah je najveći,“ a kada bi silazili govorili bi „Subhanellah – Slavljen neka je Allah“.

Dok, kada bi silazili i spuštali se, izgovarali bi tesbih, tj. subhanellah jer su to riječi kojima se izjavljuje da je Allah čist od svake mahane i svakog nedostatka.

Stoga, nema nikoga ko se može uzdići iznad Allaha, ma kako mu velik stepen bio, i nema nikoga ko se može sačuvati od mahana, nedostatka, poniženja i spuštanja mimo Allaha, ma kako velik bio.

Nema ništa na dunjaluku što zaslužuje potpunu visinu i što nikada ne može biti poniženo i spušteno. To samo Allahu pripada.

Bilježi Buhari (6136) od Enesa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao devu koja je se zvala El-‘Adb’a, koju niko nije mogao preteći. Pa je došao beduin sa mladom devom i pretekao je, a to je teško palo muslimanima pa su rekli: „Prestignuta je El-‘Adb’a!“ Zatim je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Allahovo pravo je da ništa od dunjaluka ne uzdigne osim da to i spusti.“

Zato je obaveza robu da veliča Allaha, Onoga čiji stepen niko ne može dostići, Onoga čiji stepen nikada ne može opasti.

________________________________________

Iz knjige: “Šta znaš o Allahu” – Redžo Muratović

About pozivistine

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …