Home / Tekst / Pitanja i odgovori / 2. Pitaj daiju

2. Pitaj daiju

Pred vama je drugi dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje Daija.

32. 💢 Pitanje: Mene zanima običaj kod muslimana da prilikom ženidbe mladu dočekaju dajući joj Kur’an u desnu, a hleb pod lijevu ruku, posipanje žitom, ljubljenje praga i još mnogo nekih adeta. Ispravno ili ne???

Odgovor: Sujevjerja. Treba ljudima objasniti opasnost sujevjerja jer neka su mali širk a neka veliki širk. Znači grijeh kako god okreneš.

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum! Zanima me da li je dovoljno uzeti samo abdeske farzove prilikom abdest ako smo na poslu, na putu ili u zurbi da nam ne istekne namasko vrijeme??? I još uz to da vršimo potiranje preko mahrame i čarapa ( naravno, znamo pravila kod potiranja da moramo biti pod abdestom kad tek obučemo navedeno). Hvala i neka vas Milostivi nagradi.

Odgovor: We alejkumusselam we rahmetullah. Dovoljno je. I da, može se potirati po čarapama i marami, ako se za to ispune uslovi. Od uslova nije to da marama bude obučena pod abdestom, dok za čarape to jeste uslov.

 1. 💢 Pitanje: Da li sihr može preći sa majke na dijete i kako tom djetetu pomoći ako on ne dozvoljava pristup sebi? Ja sam učila na vodu, prskala njegove stvari, mjesto gdje spava i njegovu odjeću da bi on nakon toga sve to razbacao i otišao se tuširati.

Odgovor: Ne znam.

 1. 💢 Pitanje: Da li se ratovi i prepucavanja “velikih sila” mogu svrstati u najavu aramgedona ili je to stvar gajba? Često ljudi to povezuju.

Odgovor: To povezivanje treba prepustiti ulemi, a mi obični smrtnici treba da se bavimo stvarima koje utiču na život nas kao pojedinaca a zatim naših društava (ako možemo pozitivno uticati na nešto), shodno prioritetima koje je poređao šerijat. Mi kao civili uspostavljamo Allahov zakon kroz rad na afirmaciji svih (prema islamu) pozitivnih djela i osobina, u sebi i oko sebe, i na eliminaciji negativnih, u sebe i oko sebe, onoliko koliko se to može, lijepom riječju i ličnim primjerom.

 1. 💢 Pitanje: Koji je najprecizniji način objasniti kada se prekida mjesečnica ko žena, odnosno kad mogu početi klanjati? Dešava se da krvarenje prestane na neko vrijeme, onda opet počne i tako, a osubu je strah ne propustiti namaz iz neopravdanog razloga.

Odgovor: Tu je veoma mnogo situacija, ali ta konkretna situacija izgleda kao poremećaj mjesečnog ciklusa tako da bude isprekidan. Postavlja se pitanje: Da li klanjati u periodu prekida? Pogotovo ako se oduži na nekoliko dana? U šafijskom mezhebu kažu da će gledati ukupan broj mjesečnog ciklusa, pa ako ne prelazi 15 dana, sve to se broji hajzom, i kad ima i kad nema krvi, pa makar prekid trajao 4-5 dana, dok po hanbelijama žena će klanjati u tim prekidima ako budu duži od dana i noći, pa onda opet neće. Za više detalja vidjeti:

https://el-asr.com/pitanja/propisi-vezani-za-menstruaciju/

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum. Da li je dozvoljeno korištenje lisinga prilikom kupovine auta, gdje se finansiranje svodi na učešće od 25% u prvoj rati, zatim 50% kroz rate i na kraju zadnje rate još 25% – naravno garantuju da je bez kamate?

Odgovor: We alejkumusselam. Morao bih imati uvid u konkretni ugovor, jer se oni razlikuju. Za više informacija o lizingu pogledati

https://minber.ba/lizing-poslovanje/

 1. 💢 Pitanje: Smijemo li doviti da Allah uništi sihiribaze?

Odgovor: Naravno.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Zanima me dali postoje hadisi koji jasno definišu da je zabranjeno/haram učiti Kur’an za pare i tako zaradjivati?

Odgovor: We alejkumussselam.

Od Imrana ibn Husejna, radijallahu anhu, se prenosi da je jednom naišao na čovjeka koji je učio Kur’an ljudima, pa potom za to tražio da mu plate. Na to je Imran rekao: “Allahovi smo i zaista se svi Njemu vraćamo, a ja sam uistinu čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Ko bude učio Kur’an neka za to traži nagradu od Allaha, tebareke ve te’ala, a zaista će doći ljudi koji će učiti Kur’an i tražiti od ljudi (da im plate).’”[Bilježi imam Ahmed, a šejh Arnaut ga ocijenio dobrim u komentaru na Musned.]

Za razliku od podučavanja ili liječenja Kur’anom.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Interesuje me značenje ovog hadisa?

“Prenosi se da je Aiša rekla: Shlah bint Sunhail je došla Proroku i rekla: ‘O Allahov Poslaniče, vidim (znakove nezadovoljstva) na licu Abu Hudhaife’ kad je Salim – koji je bio njegov saveznik – ušao unutra. Prorok je rekao: “Podoji ga”. Ona je rekla: ‘kako ga mogu dojiti? Odrastao je čovjek’. Allahov Poslanik se nasmijao i rekao: ‘Znam da je odrastao čovjek.’

Sahih Muslim 3600 26-(1453)

Odgovor: We alejkumusselam. To znači da su oni usvojili dijete koje je odraslo kod njih, a zatim je objavljena zabrana posinjavanja, tj. da se dijete mora pripisivati pravim roditeljima i kada odraste nije mahrem toj ženi, pa je zato zabranjeno osamljivanje kada uđe u pubertet. Zbog toga su nalazili poteškoću, jer Salim je kod njih od malih nogu, kod njih je porastao, i najednom je objavljena zabrana koja za sobom povlači još nekoliko zabrana, što ih je dovelo u tešku situaciju, te je u tom slučaju Poslanik, s.a.w.s., njih uputio na tu olakšicu, tj. da žena naspe svog mlijeka u posudu i da taj posinak to popije, i postane joj mahrem, jer će ona biti njemu majka po mlijeku. Apsolutna većina učenjaka, tj. četiri pravna mezheba kao i mnogi izumrli mezhebi, su na tome da je to ili derogirano ili specijalno za tu situaciju koja se ne može ponoviti, tj. nema više spuštanja Objave pa da se tako iznenada zabrani posinjavanje i dovede u takvu situaciju, kao što se tada desilo. Nekolicina učenjaka u zadnjih 1400 godina (4-5) smatrala je da nije derogirano, već i danas se može primijeniti, pogotovo u situacijama kada ljudi imaju nekog koga su usvojili od djetinjstva, zatim prime islam i saznaju za te nove propise, što i njima stvara ogromnu poteškoću, tj. odjedanput moraju da se odvoje, on ne smije da vidi tu ženu koju je smatrao majkom, da se sa njom osami itd., u čemu bi ovakva olakšica pomogla.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li je dozvoljeno ženi koja je u stanju hajza da ide na babine novorođenom dijetu?

Odgovor: We alejkumusselam. Može da radi sve što želi što u sebi nema harama, osim da ima intimni odnos ili da kanja i posti i tome slično. A što se babina tiče, treba vidjeti da li tu ima muzike, ili pak alkohola i tome slično.

 1. Pitanje: Zanima me propis da li je ispravno mišljenje i praksa da žena od poroda 40 dana ne smije da napusta kuću bila sama ili sa dijetom?

Odgovor: Naša domaća sujevjerja… Kao da su pomiješali sa zabranom intimnog odnosa tokom nifasa (postporođajnog krvarenja) pa joj zabranili još neke stvari tokom tog perioda.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Šta je “Nazar dova” i kada se i zašto uči?

Odgovor: Neki ljudi tako nazivaju ajete iz sure el-Kalem:

”Gotovo da te nevjernici obore pogledima svojim dok slušaju Kur’an, govoreći: ‘On je, zaista, lud!’ A Kur’an je opomena cijelom svijetu.” (El-Kalem, 51-52.)

Ne znam nešto konkretno iz Sunneta što bi baš dotične ajete precizirao za liječenje, ali se može podvesti pod opšte pravilo da liječenje sihra spada u vrstu (islamske duševne) medicine, i da je u tome dozvoljeno na osnovu iskustva donositi zaključke, tj. da nije potreban poseban dokaz iz Kur’ana i Sunneta osim što je potrebno da se ne suprotstavlja nečemu iz Kur’ana i Sunneta.

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum. Imam pitanje za vas. Da li je dozvoljeno da dever(oženjen) i snaha (kojoj je preselio suprug)sami sa detetom od te snahe i brata koji je preselio voze autom u drugi grad radi pregleda deteta u bolnici? Da li je dozvoljeno da se snaha i dever krišom dopisuju porukama(sadržaj poruka nije ljubavni) da u istoj prostoriji sede jedno do drugog, da dever više poštuje snahu nego svoju suprugu, da ulazi sam kod nje da je obilazi? Molim vas pojasnite mi to i da li u tom slučaju žena od tog devera moze zatražiti razvod braka, jer to takvo ponašanje kod supruge devera izaziva veliku ljubomoru i šta ta žena treba da radi?

Odgovor: We alejkumusselam. Ta bivša snaha je njemu strankinja kao i svaka druga žena, i nije mu dozvoljeno ništa što nije dozvoljeno sa bilo kojom strankinjom.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Čuo sam da postoji hadis koji kaže da odjeća na kojoj se nalazi nekoliko kapi ženske mokraće treba oprati dok kod muške mokraće treba samo poprskati vodom. Interesuje me vjerodostojnost ovog hadisa.

Odgovor: We alejkumusselam. Hadis je vjerodostojan i odnosi se na bebe koje još nisu prešle na hranu mimo mlijeka kao temelj obroka ili da samo želi i traži hranu mimo mlijeka. Za mušku mokraću je dovoljno da se poprska, a za žensku se mora oprati. Učenjaci su navodili razne razloge, ali u samim hadisima nije naveden razlog, tako da možda ima poseban razlog, a možda spada u onu vrstu propisa čiji konkretni razlog nije dokučiv, poput broja rekjata u namazima i tome slično, i u takvim propisima se držimo ajeta ili hadisa i ne odstupamo. Oni učenjaci koji su pokušali dokučiti razlog, između ostalog, spominju da je razlika u tome što je muškarac (Adem) u osnovi stvoren od ilovače (pomiješane zemlje i vode), dok je žena (Hava) stvorena od čovjeka, a Allah najbolje zna.

 1. 💢 Pitanje: Imam jako guste obrve i skoro pa spojene na sredini. Prije nego sam ušla u Islam u potpunosti, čupala sam kao i svaka djevojka. Medjutim, znam da je sad to zabranjeno i moje pitanje glasi: Da li mogu urediti malo obrve samo radi svog muža, jer je bitan nijjet? Ipak ne bih to radila zbog drugih nego zbog supruga. Negdje sam čula da je dozvoljeno u tom slučaju, ali samo radi urednosti i minimalno.

Ne govorim znači o klasičnom čupanju i pretjerivanu već samo blagom uređivanju. Kakvi su Vaši stavovi o tome?

Odgovor: Što se tiče dijela između obrva, to je svakako dozvoljeno ukloniti, bilo da smeta mužu ili ne. Što se tiče obrva, ukoliko izlaze iz okvira prirodnih ženskih obrva dozvoljeno je “vratiti” ih u prirodno stanje, bez dodatnog čupanja, a može i skratiti ako idu u dužinu koja nije prirodna. Ovo spada u uklanjanje mahane. Štaviše, prenosi se od imama Ahmeda da je kratio svoje obrve kada bi izašle iz prirodnog oblika tako da izgledaju neprirodne. Žena može koristiti i teškir, tj. bojenje tako da ih istakne kao tanje, a ustvari ih nije uklonila, i to ima puno načina. Ali ovaj dio spada u uljepšavanje pa ih nije dozvoljeno pokazivati nemahremu.

 1. 💢 Pitanje: Imam Kadah dovu. Zanima me sve u vezi te dove i da li ima drugi naziv za nju?

Odgovor: Ne znam šta je to.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li je zabranjeno vršenje male nužde u rupu u zemlji?

Odgovor: We alejkumusselam. U vjerodostojnom hadisu je došla zabrana toga, bilo zbog toga što postoji mogućnost da čovjeku našteti džin koji je tu ili pak životinja ako se tu krije.Dokaz ove pokuđenosti je hadis kojeg prenosi Katade ibn Abdullah ibn Serdžis da je Poslanik, s.a.w.s., zabranio da se mokri u rupu. Katade je upitan: ’Zašto u rupu?’, na što je rekao: ’Kaže se da su to staništa džinna.’ Ovaj hadis su neki učenjaci ocijenili kao sahih, a neki kao daif, ali najmanje što se za njega može reći jeste da je hasen, jer su ga učenjaci prihvatili i dokazivali njime.“ Vidjeti: eš-Šerhul-mumti’, 1/120.

 1. 💢 Pitanje: Da li mi činimo zinaluk ako nismo vjenčani u džamiji? Ostali svi propisi su zadovoljeni. Pod abdestom smo bili, staratelj potvrdio. Bismilom smo ušli i potpisali se u ime Allaha.

Odgovor: Brak ima svoje uslove, pa ako su ispunjeni onda nije važno da li je sklopljen u kući, na planini, u džamiji, na Mjesecu… Za uslove braka vidjeti:

https://www.n-um.com/sta-treba-da-znaju-oni-koji-zele…/

https://menhedz.com/bracni-ugovor-njegovi-ruknovi-i-sartovi/

 1. 💢 Pitanje: Pitnje vezano za vjenčanje. Da li moj brat, staratelj može biti meni svjedok? Neki učenjaci kažu da onaj ko te izvodi ne može imati tu ulogu.

Odgovor: Ne radi se tu o tome da li te izvodi ili ne izvodi, već ono što je potrebno je da postoji velijj koji će reći “Udajem moju ćerku za tog i tog.”, i mladoženja koji će da prihvati, i mlada koja će da prihvati, i još dva poštena insana koja će da svjedoče, povrh tog velijja koji ustvari sklapa brak. Kod nas velijj inače od kuće da ćerki izun, izvede je neko (brat) i povede u džamiju, i hodža ih vjenčava, što je neispravno, jer treba velijj lično da je vjenča, svojim riječima.

 1. 💢 Pitanje: Esselaamu alejkum. Ukoliko osoba klanja sjedeći, koji je prostor ispred te osobe kroz koji druga osoba ne smije preć?

Odgovor: We alejkumusselam. Da bude nakon mjesta na koje čini sedždu.

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li je dozvoljeno koristiti svinjsku mast za tretiranje jednog dijela tijela životinje (ovca,krava) koji je obolio (npr.upala,infekcija).

Odgovor: We alejkumusselam. Jeste ako ima potrebe, to je spoljna upotreba. Ali se mora oprati ako hoće klanjati, jer je nečisto.

 1. 💢 Pitanje: Koliki je grijeh ići na saharnu nevjerniku zbog poštovanja i dobra kojeg nam je učinio on ili neko njegov?

Odgovor: Imam tabi’ina Amir eš-Šabi kaže: “Poslanikovi, ﷺ, ashabi prisustvovali su ukopu kršćanke Ummu Haris.” (Ibn Ebu Šejbe, 3/34/11841, Abdurrezzak, 6/36/9926, i Ibn Hazm, 5/117, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Asarus-sahaba, 2/583.)

Alija, radijallahu anhu, ukopao je svoga oca Ebu Taliba, koji je umro kao nevjernik. (Ebu Davud, 14/183, Abdurrezzak, 6/39/9936, Bejheki, 3/398/6458, sa ispravnim lancem prenosilaca.)

Na pitanje može li musliman prisustvovati pogrebu rođaka kršćanina, ashab Abdullah sin Omerov je odgovorio: “Može, ali neka ide ispred pogrebne povorke.” (Ibn Ebu Šejbe, 3/34/11845, i Ibn Munzir, 5/342/2951.)

Pošto vjerovatno pitaš prisustvu samom ukopu, onda nadati se je da nema ništa sporno, za razliku od učešća u samim vjerskim obredima prilikom toga, što je zabranjeno. S tim da ima puno raznih situacija, pa u nekim situacijama imamo obrede koji traju do samog ukopa i prilikom kojih se spominju riječi nevjerstva, pa je prisustvo tome sporno, kao i praćenje povorke (zbog čega je Ibn Omer rekao da se ide ispred), tako dozvolu koju sam spomenuo ne treba uzeti bezuslovno i uopšteno za sve situacije, već ima svoje uslove.

Dakle, nije isti propis za sve situacije. Na propis utiče i to što smo mi uglavnom muslimanske manjine u nevjerničkim zemljama, i ostavljanje pozitivne slike o islamu, i još mnogo drugih faktora.

 1. 💢 Pitanje: Da li je dozvoljeno da prilikom uzimanja abdesta u kupatilu kažemo “Bismillah” ili da se samo kaže prilikom ulaska u kupatilo? Pročitao sam da se Allahovo ime ne spominje u kupatilu jer se to smatra nečistim mjestom?

Odgovor: Može da se kaže ukoliko u kupatilu nema nedžaseta. To je slučaj sa većinom kupatila, jer se nedžaset uklanja samim povlačenjem vode.

 1. 💢 Pitanje: Da li je dozvoljeno pojesti komad hrane kojeg je mačka načela i da li ga je tim činom opoganila? Znamo da mačke jednu miševe, guštere…

Odgovor: Sa šerijatske strane nije nečisto ono što načne mačka, za razliku od psa. Ali treba se vratiti i doktorima kad je u pitanju štetnost toga.

 1. 💢 Pitanje: Znam da je puhanje u hranu zabranjeno. Šta ako radim u kuhinji i moram probati hranu koliko je slana, a zbog vrućine moram puhati i nemam kad sa tim otezati?

Odgovor: Ibn Abbas, radijallahu ‘anhuma, prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, zabranio da se diše u piće i da se u njega puše.

[Vjerodostojan] – [Hadis bilježi Ibn Madže – Hadis bilježi Tirmizi – Hadis bilježi Ebu Davud – Hadis bilježi imam Ahmed – Hadis bilježi Darimi]

Većina učenjaka smatra da je mekruh, ali da li u konkretnom navedenom slučaju postaje halal? Allah najbolje zna, preče je kloniti se i naći neku alternativu, ali ne bih smio reći da je haram. Veliki hanbelijski učenjac poput Ibn Mufliha i Alaudina el-Merdavija smatraju da ako za tim postoji stvarna potreba, nije ni mekruh, jer mekruh prestaje biti mekruh pri postojanju šerijatski legitimne potrebe za tim.

وقد ثبت عن الآمدي انه قال : لا بأس بنفخ الطعام إذا كان حارا ويكره أكله حارا [ الاداب الشرعية لابن مفلح 3/167 ]

قال الآمدي: لا يكره، والطعام حار. وصوبه في الإنصاف، إن كان ثم حاجة للأكل.

– أما عن الاحناف

فقد قال ابن عابدين في حاشيته (6/340)

” لَا يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الطَّعَامِ إلَّا بِمَا لَهُ صَوْتٌ نَحْوَ أُفٍّ وَهُوَ مَحْمَلُ النَّهْيِ ” أهـ

– وبخصوص المالكية

– فقد نقل الباجي في المنتقى [4/328] عن الامام مالك قوله :

” ويكره النفخ في الطعام كما يكره النفخ في الشراب ” أهـ

– و قال ابن عبد البر في التمهيد [1/397] …

“والنهي عن هذا نهي أدب لا نهى تحريم … ونقل الاجماع ” أهـ

– وبخصوص الشافعية

فقد قال النووي في رياض الصالحين : باب كراهة النفخ في الشراب

وقال ابن علان الشافعي في [ دليل الفالحين ] : أن النبي نهى عن النفخ في الشراب نهياً تنزيهياً

وقد ثبت عن الامدي انه قال : لا بأس بنفخ الطعام إذا كان حارا ويكره أكله حارا [ الاداب الشرعية لابن مفلح 3/167 ]

 1. 💢 Pitanje: Da li je proslava i obilježavanje rođendana paganski običaj i da li je dozvoljeno muslimanu da obilježava svoj ili rođendan svoje obitelji?

Odgovor: To je haram jer je oponašanje nevjernika u stvari specifičnoj za njih.

 1. 💢 Pitanje: Ako imamo običaj biti pod abdestom većinu dana, tako sto uzmemo abdest kad god ga izgubimo, da li možemo s tim abdestom klanjati naredni namaz, iako pri uzimanju abdesta nismo donijeli nijet za namaz?

Također, da bi nam abdest bio validan, jesmo li dužni učiniti nijet i ako ga uzimamo samo iz razloga da bi boravili pod abdestom, a ne jer smo naumili obaviti namaz?

Odgovor: Dovoljno je samo da zanijetiš da imaš abdest, i on ti važi za sve za šta treba abdest.

 1. 💢 Pitanje: Da li je dozvoljeno pratiti, lajkati i šerovati osobu koja važi za učenu, drži predavanja, druži se i sa novotarima i sa ispravnim predavačima, a nikada se javno nije dotakla nekih pitanja oko kojih bi to mogli ocijeniti? Da li ga je dozvoljeno pratiti i šerovati iz straha da sutra ne bi mogao početi pričati ono što je bidat, a mi ga podržavali i neko našim sebebom ga počne i u tome slijediti?

Odgovor: Jeste, ako u samom sadržaju nema ništa sporno. A kod nas druženje sa novotarima ima bezbroj situacija i razloga, pa se ne može zabraniti opštom zabranom.

 1. 💢 Pitanje: Kakv treba biti odnos i šta učiniti roditelju koji provjereno pravi sihr meni i supruzi da bi se rastali?

Odgovor: Ne znam, zaista teška situacija. Bilo bi dobro da pitate šejha Safeta Kuduzovića.

 1. 💢 Pitanje: Može li se naknadno djetetu (bebi) ošišati kosica ako to nije urađeno 7 dana kad je bila akika? Može li se naknadno ošišati nakon mjesec, dva od akike i podijeliti sadaka za kosicu?

Odgovor: Nije sporno da se to uradi kasnije, bilo da je akika ili šišanje.

 1. 💢 Pitanje: Ako je Allah znao sudbinu svojih robova kakvi će biti, šta će raditi i kako se ponašati, iz kojeg razloga ih je stvorio da bi ih onda kažnjavao? Čuo sam osobo koja na you tube kaže: Ako Bog postoji, vjerovatnu mu je bilo mnogo dosadno pa je odlučio stvoriti nas koji ga opet ne poštujemo i znao je da će se tako dogoditi. Kako odgovoriti takvim osobama?

Odgovor: To su oholnici koji bi voljeli da Bog radi prema njihovom ćejfu, da Bog njih pita kako treba da radi pa da Ga oni “nauče”, neuzubillah. Ne mogu da shvate kompleksnost jedne ćelije svoga tijela (a kojih ima preko 30 milijardi), ali bi da uče Gospodara nebesa i Zemlje kako da uređuje ljudski život. Radi kompletne slike o toj temi, preporučujem sljedeće:

Drugim riječima: “Zbog mog ćejfa i kibura nemoj da me počastiš da budem insan.”, a Allah se ne podređuje tuđim ćejfovima. Dakle onaj ko to hipotetički traži od Allaha ustvari traži da se Allah pokori njegovim prohtjevima i radi u skladu sa njima. Ali to je prkos, onaj iblisovski. Dodatnih detalja i dokaza (racionalnih i objavljenih) vezanih za ovu temu može se naći u tekstovima poput:

– “Poglavlje o vjerovanju u kader” – isječak iz komentara Vasitijske akide

– “Allahu pripada stvaranje i uređivanje”

– “Zašto je Allah ostavio mogućnost da se ode u Dzehennem”

– „Odgovor na neodgovoriva pitanja“,

– „Napomene u vezi vjere, nauke i razuma“,

– „Ako je Bog dobar zašto stvara zlo“,

– „Univerzalni razlog“,

– zatim u knjizi: „Poziv istine“, poglavlje vezano za pitanja o islamu (str.109., prvo izdanje)

– “Vjerovanje u kader”, isječaj Ibn Usejminovog komentara Džibrilovog hadisa

– Poglavlje o vjerovanju u kader – isječak iz komentara Hurasanije (malo teže).

Navedeni tekstovi se mogu naći na donjem linku:

https://drive.google.com/…/1HBonCH

 1. 💢 Pitanje: Jasno mi je da je Allah odredio da nas džini navraćaju na loša djela kako bi ispitao naš iman, a i zbog obećanja Iblisu. Samo me zanima zbog čega je dozvolio da nam oni unište život sihrom ili bez sihra da uđu sami od sebe i tako nas opet unište poput ljubavnog džina? Vjernicima se to događa, za ćafire mi je možda i jasno.

Odgovor: Može džin da uđe u tebe bez ikakvog sihra. To je poput pitanja zašto je dozvolio ljudima da nam unište život, jer bilo ko od ljudi može da dođe i ubije te ako baš hoće, i od ljudi je mnogo teže zaštititi se nego od džina. Dakle, odnos džina prema ljudima, po kosmičkim zakoniima kojima je uređen ovaj naš svijet, sličan je odnosu ljudi prema ljudima, i ne radi se o izuzecima, već o statičnim kosmičkim zakonima koji važe na ovom svijetu, i u mnogočemu su isprepletani između dimenzije ljudi i dimenzije džina. I jedni i drugi mogu da nam naštete ako ne poduzmemo sve mjere zaštite, s tim da je zaštita od džina mnogo lakša nego od ljudi, jer je dozovljno par večernjih i jutarnjih zikrova i da ti džini ne mogu prići.

 1. 💢 Pitanje: Da li je zabranjeno vjerniku piti kafu i družit se sa osobom koja pravi sihr i time čini nepravdu? Na rukjama izgovaram konstantno jedno ime i sanjam tu osobu, a bliska mi i svaki dan mi dolazi. Rodbinska veza je u pitanju. Kako postupiti? Napominjem da smo svi u vjeri i držimo se iste.

Odgovor: Ne znam.

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum. Pitanje za vjenčanje. Da li je ženi zabranjeno uzeti od muža prezime, tj. treba li zadržati samo svoje?

Odgovor: We alejkumusselam. Treba zadržati svoje prezime.

 1. 💢 Pitanje: Koliko dugo čekati poslije akšama da bismo mogli šetati sa djecom? Ako ja učim jednom djetetu rukju koje hoće zaspati, puhnem i pljucnem po njemu, a onda puhnem i pljucnem po djeci koja su bila u drugoj sobi, igrala se, da li i na njih rukja ima uticaj, ili i oni moraju slušati? Kad učim … min nefhihi we nefsihi we hemzi, možete li napisati na arapskom, molim Vas, jer ne mogu nigdje naći, mislim da griješim na jednom mjestu. Kad uzimam gusul, je li obaveza prije uzeti abdest, jer ja imam problem sa slabim mjehurom, pa opet moram uzeti abdest poslije gusula. Dakle, mogu li abdestiti poslije gusula, iako znam da je po sunnetu uzeti abdest prije gusula? Da li žena koja nosi nikab ima (po dokazima) veću nagradu? Je li neprimjerena moja praksa da “vježbam” nositi nikab pomalo dok se naviknem? Allah nagradio i Vas i sve nas. Amin.

Odgovor: – Što se tiče čekanja poslije akšama, u hadisima je došlo da se smrači.

(لاترسلوا فَوَاشِيكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ)

وَفَحْمَةُ الْعِشَاءِ ظُلْمَتُهَا وَسَوَادُهَا وَفَسَّرَهَا بَعْضُهُمْ هُنَا بِإِقْبَالِهِ وَأَوَّلِ ظَلَامِهِ وَكَذَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ نِهَايَةِ الْغَرِيبِ

– Što se tiče slušanja rukje, nije uslov, djeca se mogu zaštititi učenjem za sve njih bez da je čuju ili razumiju. Ima mnogo načina zaštite.

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِن الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

i

أعوذُ بالله مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ، مِنْ نَفْخِهِ ونَفْثِهِ وهَمْزِهِ

– Što se tiče uzimanja gusula, on je dovoljna zamjena za abdest, ali je pohvalno uzeti i abdest, makar i nakon gusula.

– Što se tiče nikaba, ima veću nagradu sa njim po svim učenjacima, i po onima koji kažu da je vadžib i po onima koji kažu da je mustehabb. A u našem vremenu i u našim zemljama gdje je to posebno teško i gdje je takva posebno stigmatizirana od strane društva i mnogo toga joj je uskraćeno, ima mnogostruko veću nagradu nego što je to bilo u prvih 1350 godina kada je to bila normalna pojava i nije ni izbliza bilo teško kao danas u nevjerničkim zemljama. Nije sporno da “vježbaš” nositi nikab, bolje ikako nego nikako. Premda je nekima šejtan napravio zamku i ubijedio ih da je bolje nikako nego ponekad, pod izgovorom da je to ismijavanje sa nikabom, što je daleko od istine.

 1. 💢 Pitanje: Eselamu allejkum Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Javljam Vam se ovako u nadi da ćete odgovoriti na ovo pitanje, jer mi treba odgovor nekog učenog.

Naime, živeći u neznanju muž je kupio stan djelom kredit djelom ušteđevina. Nakon saznanja o grijehu kamate, sada smo u situaciji da ne znamo šta raditi. Kredit ima još nešto vratiti. Muž ima nijet, ako Allah da, vratiti do kraja godine to sve – štedimo novac za to. Ostaje pitanje je li nam grijeh živjeti u ovom stanu ili je ipak bolje ga prodati?

Allah vas nagradio

Odgovor: We alejkumusselam. Nije zabranjeno živjeti u tom stanu, jer nije ga kupio ukradnim novcem nego svojim, tako da je stan njegov, a haram se tu veže za uslov kamate u pozajmici, tj. sam pristanak na kamatu i njeno davanje pri vraćanju novca.

 1. 💢 Pitanje: Esselamu alejkum uvažena braćo.

Radim preko 20 godina u jednoj zapadnoj zemlji u automehsničarskoj radnji kao poslovođa.

Pored ovog stalnog posla imam privatnu radionu u kojoj odrađivam auta, pretežno porodici i braći, a povremeno i drugima kojima i naplatim, ali po daleko nižoj cijeni nego što to naplačuju radnje.

Također, želim istaći da od zarađenog novca plaćam zekat, udjeljujem potrebnima, pomažem razne projekte…

Iz ovog novca ne plačam državi porez, što bi značilo da je rad na crno.

Da li je imetak pod spletom ovih okolnosti zarađen na halal način?

Allah vam dao svako dobro na oba svijeta.

Odgovor: To pitanje može imati veliki broj situacija, pa je teško dati uopšten odgovor, jer se porezi mogu podijeliti na dozvoljene i nedozvoljene, kao što se i stanovnici tih država mogu podijeliti na one koji su potpisali ugovore sa državom o plaćanju poreza i one koji nisu, kao i na one koji će odbijanjem poreza ući u rizik mnogo veće štete od koristi i one koji ne ulaze u taj rizik, i još drugih situacija, i zato je nemoguće dati uopšten odgovor, već se svaka situacija razmatra ponaosob. Ali ono što je očigledno u većini država je da ako uhvate nekog da radi na crno kažnjavaju ga žestoko, nekad bude kazna veća nego da je izvršio ubistvo, toliko da mu se ne isplati utaja poreza, a islam propisuje odagnavanje veće štete (poput drakonskih kazni) manjom štetom (davanjem poreza makar bio nepravedan).

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li je dozvoljeno u kući držati figure živih bića kao ukras?

Da li se hadis o zabrani kačenja slika živih bića odnosi samo na umjetničke slike ili se odnosi i na slike napravljenje fotoaparatom?

Odgovor: Ako je kompletan oblik u smislu da nije odsječena glava i vide se crte lica i tome slično onda je zabranjeno. I zar ne postoji bolji način ukrašavanja ili u svemu moramo slijediti nevjenike? Izuzimaju se igračke s kojima se djeca igraju. Što se tiče kačenja slika živih bića, bolje je kloniti se toga makar bile i fotografije.

https://youtu.be/1QXc5EQPM8w?t=165

https://www.youtube.com/watch?v=IiOPCW6UoRc

 1. 💢 Pitanje: Selam alejkum. Da li na ramazanskoj vaktiji piše tačno kada je 27 noć – noć lejletul kadr?

Odgovor: We alejkumusselam. Allah najbolje zna kad je lejletul-kadr. Treba je tražiti u svih 10 zadnjih noći ramazana bez izuzetka.

 1. 💢 Pitanje: Kako postupiti prema ljudima koji su stariji od nas i svašta nam kažu pod izgovorom da su stariji i da imaju pravo na to? Ako ja njima uzvratim slično tome ili blaže onda mi kažu da sam bezobrazan i nekulturan i da ne znam poštovati starije. Često ima poslodavaca ili kolega koji se obrate sa: Glup si, retardiran, vaki i naki si, ovo i ono.. Da li je u redu da im odgovorim istom mjerom ili kako trebam?

Odgovor: Odgovoriti takvima nije loš odgoj. Samo treba procijeniti za svaku situaciju zasebno kako je najbolje postupiti, ali u osnovi niko nema pravo na takav način se obraćati ni djetetu, a kamoli strancu samo zato što je mlađi.

 1. 💢 Pitanje: Otac mi je preselio od korone (mislim imao je srčani udar od posledica korone). Preselio je nakon što je klanjao ikindiju namaz u oči petka. Kući ga nisu dovezli odma nego tek sutra. Dok su ga uzeli u sanduku, provjerili su da li je on i da nisu šta ljekari radili na tijelu. Hvala Allahu pa nisu, ali su ga ukopali bez gasuljenja u sanduku. Moj amidža se konsultovao sa mešihatom u Novom Pazaru i rekli su da nije grijeh jer je zarazna bolest, ali je imam učinio mesh po sanduku. Mnogo me to i dalje muči i žalim što ga nismo ogasulili. Moj otac je bio hadžija od svoje 40 god. 70 je imao kada je preselio. Mnogo, mnogo me muči to. Ako može odgovor i hvala vam puno. Allah vas nagradio.

Odgovor: Njemu to ništa ne šteti. Da mu Allah podari Džennet.

 1. 💢 Pitanje: Žena sam i zanima me da li je dopušteno radit gdje radi više žena, a sam dva do tri muškarca bez komunikacije? Ovo radim iz nužde jer nemam drugih primanja kako bi imala uslove za život. Roditelji rade, ali nisu zadovoljno sa ostankom u kući i dešavaju se svađe.

Odgovor: Ako je situacija kao što je opisano u pitanju, dozvoljeno je. U zemljama Balkana često nije dovoljno da samo jedan član porodice radi, zbog niskih plata i visokih cijena osnovnih potrepština.

 1. 💢 Pitanje: Da li mi možete reći da li je grijeh i sporni da svekar i svekrva prijave mene kao vlasnicu štanda, iako nisam, da bi iskoristili ovo što država daje kao oblik sufinansiranja? Naime, taj štand postoji i bio je svekar pirjavljen godinu dana. Svekrva sada ne može jer ne ispunjava uslove. U ovom slučaju ja bih dobila godinu dana radnog staža i nešto novca mjesečno na ime tog njihovog štanda. Moram napomenuti da taj novac ja ne bih uzimala.

Odgovor: Ne znam. Potrebno je mnogo više detalja, i pravnih i onih vezanih za konkretnu situaciju.

 1. 💢 Pitanje: Znam da je se Aiša r.a igrala sa lutkama i da je dozvoljeno. Ali da li je dozvoljeno da dijete spava pored lutke ili plišanog mede?

Odgovor: Nadati se je da nije sporno, jer nema suštinske razlike između toga da se igra i spava sa igračkom, jer i tokom igre može ga grliti i tome slično, a u hadisu koji dozvoljava te igračke djeci nije došlo ograničenje za način korišćenja. A Allah najbolje zna.

 1. 💢 Pitanje: Ako želimo klanjati sa djetetom u naručju koje nosi pampers, da li samo prije namaza trebamo kontrolirati čistoću? I da li je namaz neispavan ako poslije namaza vidimo da je pampers bio nečist?

Odgovor: Osnova je da ne smije čovjek nositi nikakav nedžaset ako će klanjati. Tako da dijete treba provjeriti prije namaza, i nije potrebno provjeravati tokom namaza.

A Allah najbolje zna.

Na pitanja odgovorio:

Ersan Garhovac, svršenik fakulteta Šerijata u Rijadu

About pozivistine

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …