Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Tabor pokornih i tabor grešnika

Tabor pokornih i tabor grešnika

Allah Uzvišeni kroz Objavu Svojim stvorenjima naređuje i zabranjuje, a kroz kader, odredbu, On im daje i uskraćuje, pa su se Njegova stvorenja spram toga podijelila u dva tabora:

– tabor koji naređeno ostavlja, a zabranjeno uzima, koji na darovima ne zahvaljuje, a zbog uskraćenog srdi se i prigovara. To su Allahovi neprijatelji i oni Mu pokazuju onoliko neprijateljstva koliko se loše odnose prema Njegovim naredbama i zabranama;

– drugi tabor predstavljaju oni koji Allahove zapovijedi prihvataju riječima: «Mi smo Tvoji robovi! Ako nam narediš, žurimo da to ispunimo! Ako nam zabraniš, ostavljamo zabranjeno i suzdržajemo se od njega! Ako nam blagodat ukažeš, mi Ti zahvaljujemo! A ako nam nešto uskratiš, mi potrebe svoje ponizno od Tebe tražimo i Tebe veličamo!»

Između ovakvih robova i njihovog ulaska u Džennet jeste samo zastor dunjalučkog života, pa kada ga smrt podigne, oni se samo premjeste u vječnu blagodat i neprekidni užitak. Međutim, kad je riječ o pripadnicima prvog tabora, između Džehennema i njihovog ulaska u njega, stoji samo zastor dunjalučkog života, pa kada ga smrt podigne, oni će se naći u jadu, bolu i nesreći.

Kada se dva tabora, dvije vojske, ahiretska i dunjalučka, sukobe u tvom srcu, pa htjedneš saznati na čijoj si ti strani, pogledaj samo kojoj vojsci naginješ i u čijem borbenom stroju stojiš, jer ti zapravo ne možeš biti neutralan, ne možeš stajati po strani ili između dvije vojske. Zasigurno ćeš biti na nečijoj strani. Tabor pokornih u strastima je vidio prevaru i obmanu, pa su ih se klonili. Obratili su se razumu za savjet, pa su savjet i prihvatili. Srca su uposlili razmišljanjem o cilju i svrsi njihovog stvaranja. Svoja su tijela zaposlili činjenjem dobrih djela koja su im naređena. Svoje su vrijeme trošili na ono što će im koristiti na ahiretu. Brzi prolazak dunjalučkog života preduhitrili su požurivanjem činjenja dobra. Borave na dunjaluku, ali im srca putuju ka ahiretu. Nastanili su se na ahiretu, prije su u njega zagazili. Zaokupljeni su Allahom Uzvišenim i pokornošću onoliko koliko osjećaju potrebe za Njime. Za ahiret se pripremaju onoliko okoliko će u njemu boraviti. Na ovo im je Allah Uzvišeni još u dunjalučkom životu uzvratio blagodarjem iz Dženneta i njegovim mirisima: u srca im je ulio smirenost, ljubav prema Njemu i čežnju za susretom s Njim, a oslobodio ih je onoga čime je napunio srca poklonika dunjaluku: od ljubavi prema dunjaluku, od briga za njegovim nestankom i od tuge za njegovim prolaskom. Njima je bilo lahko ono što je rasipnicima i ljubiteljima dunjalučkog sjaja bilo teško i trnovito. Oni su uživali u onome šta je neznalicama strano i nepoznato. Tjelima su bili na dunjaluku, a dušama kod džennetskih kapija.

__________________________

Iz knjige “Riznica znanja”, autora Ibn Kajjima el-Dževzijje

About pozivistine

Pogledaj takođe

Bitna napomena za naše duhovno zdravlje

Kada vidiš u Kur’anu, Sunnetu, govoru ashaba, tabi’ina, imama Selefa, ili uopšteno učenjaka, ili pak …