7. Vjera je savjet

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 7

Tekst hadisa

Od Ebu Rukajje, Temima b. Evsa ed-Darija, radijallahu anh, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vjera je savjet.” Rekli smo: “A kome?” Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, odgovori: “Allahu, Njegovoj knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama muslimana i svim muslimanima.” Bilježi ga Muslim.

Prenosilac hadisa

Ovaj veličanstveni hadis od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi Temim b. Evs b. Haridže b. Sevd b. Džuzejme el-Lahmi el-Filistini, radijallahu anh. Od djece je imao samo kćerku Rukajju pa je imao i nadimak Ebu Rukajja. Kaže se za njega Ed-Dari jer vodi porijeklo od djeda Darija b. Hanija, ili zbog mjesta gdje je boravio a to se mjesto zvalo Darejn.

Islam je prihvatio devete godine po hidžri, zajedno sa svojim bratom Nu’ajmom, kada su se u skupini od deseterice svojih sunarodnjaka, stanovnika Darejna, vraćali sa Tebuka. Prije primanja islama bio je kršćanin.

Bio je poznat po mnogobrojnom ibadetu a posebnom noćnom namazu. Jednu veče je prespavao noćni namaz, pa u cilju odgoja svoje duše nijednu noć tokom cijele naredne godine nije spavao, već je sve noći provodio u noćnom namazu.

Mnogo je učio Kur’an, tako da bi ga cijelog proučio svakih sedam dana, a znalo bi se ponekada desiti da cijeli Kur’an prouči na jednom rekatu.

Pored mnogobrojnog ibadeta odlikovao se pronicljivošću i dobrim poznavanjem vjerskih propisa. Od njegovih posebnih odlika je ta što Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, od njega prenosi hadis o Džessasi i Dedždžalu a koji je zabilježen u Muslimovom Sahihu. (Vidjeti: Muslim, br. 2942.) San’ani, rahimehullahu te’ala, kaže: “Ovo je posebna odlika Temima, radijallahu anh. Ubraja se u prenošenje starijih od mlađih, učenijih od manje učenih.” Bez imalo sumnje ovo je velika počast za plemenitog ashaba Temima ed-Darija da od njega najodabranije stvorenje, predvodnik prvih i zadnjih, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi hadis i kaže: “Pričao mi je Temim.”

Prenio je od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, 18 hadisa. Nakon što su najgori ljudi, nesretnici, ubili Osmana, radijallahu anh, u Medini, Temim ed-Dari više nije vidio razlog za boravak u Medini pa se zaputio ka Bejtul-Makdisu, te je 40. h. g. umro u Šamu, Palestini.

Izvod hadisa

Hadis bilježe: Muslim, br. 55; Ahmed, br. 16493; Nesai, br. 4197; Ibnu Hibban, br. 4574-4575; Taberani, br. 1260-1268; Begavi, br. 3514; Bejheki, Kubra, 8/163, Šuabul-iman, br. 5265, I’tikad, str. 252, Medhal, br. 590; Ebu Avane, 1/36, 37; Ebu Nuajm, Mustahredž, br. 192-193; Kuda’i, Musnedu Šihab, br. 17-18; Hatib Bagdadi, Tarih, 14/207, Džami’u li ahlaki ravi, br. 110-111 i dr.

Vrijednost i značaj hadisa

Ovaj hadis je od izuzetne važnosti, i pored svoje kratkoće on obuhvata cijelu vjeru, sve vjerske propise, čak štaviše, sve to obuhvaćeno je samo jednom riječju u ovome hadisu, a to je “ve li Kitabihi” tj. i Njegovoj knjizi, jer svi propisi, primarni i sekundarni, praktični i srčani, proizilaze iz Allahove knjige, pa ukoliko vjernik bude vjerovao u nju i sve ono što ona sadrži, on će vjerovati u cijeli šerijat, jer Allah u Knjizi ništa nije izostavio.

Muhammed b. Nasr el-Merruzi, rahimehullahu te’ala, rekao je: “Ove riječi obuhvataju svako dobro u koje treba vjerovati i svako zlo kojeg se treba čuvati i na kojeg treba upozoravati.”

Imam Nevevi, rahimehullahu te’ala, rekao je: “Ovo je veličanstven hadis. Oko njega se okreće cijela vjera. Skupina učenjaka kaže da je ovo jedan od četiri hadisa na kojima se gradi cijela vjera. To nije tačno! Ispravno je da se cijela vjera temelji na samo ovom jednom hadisu.”

Hadis je poseban i sveobuhvatan jer obuhvata i Allahova prava i prava Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao i prava Allahovih robova.

Tema hadisa

Hadis Temima ed Darija govori o važnosti i vrijednosti iskrenog savjeta u islamu, kao što pojašnjava koga i čemu treba savjetovati.

Pojašnjenje riječi iz hadisa

“vjera” – tj. islam, iman i ihsan.

“savjet” – tj. želja da onaj koji se savjetuje postigne svaku korist.

vođama muslimana” – tj, vladarima muslimana i njihovim učenjacima.

Komentar hadisa

Obavještava nas Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u ovome hadisu da nam naša čista i neprikosnovena vjera iskreno savjetuje:

1. da priznamo i vjerujemo u Allahovu jednoću i da Ga opisujemo sa svim osobinama potpunosti, istovremeno Mu negirajući svaku manjkavost.

Hattabi, rahimehullahu te’ala, rekao je: “Stvarno značenje ovog savjeta Allahu vraća se samo robu, tj. da on sebe posavjetuje po pitanju Allaha, jer uistinu Uzvišeni Allah nije potreban ničijeg savjeta.”

2. da priznamo i vjerujemo da je Kur’an Allahov govor, objavljen je i nije stvoren, i da radimo po njegovim jasnim ajetima a u manje jasne da vjerujemo i vraćamo ih jasnim ajetima;

3. da vjerujemo u sve sa čime je došao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao i da slijedimo ono što nam je naredio i klonimo se onoga što nam je zabranio;

4. da savjetujemo muslimanske vođe tako što ćemo ih pomagati u istini, podučavati onome što ne znaju i podsjećati ih na ono što zaborave, svjesno ili nesvjesno;

5. da upućujemo obične muslimane na istinu, da ih čuvamo svakog uznemiravanja, od nas samih ili drugih, da im naređujemo dobro i zabranjujemo zlo, odnosno da im volimo ono što volimo i samima sebi.

Poruke iz hadisa

1. Hadis nam pojašnjava koliko je važno savjetovati spomenutom, toliko da Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, savjet naziva vjerom. A u citatu kod imama Ahmeda ova činjenica posebno dolazi do izražaja jer se u tom citatu triput ponavlja: “Vjera je savjet”.

2. Savjetovati znači voljeti drugome dobro, zato je na vjerniku da drugima voli dobro.

3. Shodno tome, savjetovanje je posebna osobina vjernika, ona mora da postoji pri njima. Zbog toga je imam Muslim, rahimehullahu te’ala, ovaj hadis u svome Sahihu uvrstio u poglavlje koje govori o imanu.

4. Savjetovati trebamo svi, shodno svojim mogućnostima.

5. U hadisu je i pojašnjenje ko je najpreči da se savjetuje i čemu da se savjetuje, odnosno hadis nas podstiče da prilikom savjetovanja sebe, običnih ljudi i muslimanskih vođa prednost damo Allahu, Njegovoj knjizi i Njegovom Poslaniku.

6. Iz hadisa saznajemo za preveliku žudnju ashaba za znanjem, pa ništa što je potrebno ljudima nije ostalo a da oni nisu pitali za to.

7. Ashabi su pitali kako i koga savjetovati, što znači da se treba podučiti savjetovanju.

8. Vjera se ne može zasnivati samo na riječima, već se mora dokazivati i djelima, kao što vidimo u ovom hadisu da se savjetovanje naziva vjerom. O tome nam i slikovito govori sura el-Asr u kojoj se kaže da će se sigurne propasti na Drugom svijetu spasiti samo oni koji budu vjerovali i činili dobra djela i međusobno se savjetovali na istini i strpljenju. Pa se u suri djela ubrajaju u vjeru, a u posebna djela ubraja se međusobno savjetovanje i potpomaganje na istini i strpljenju.

9. Iz hadisa zaključujemo da je zabranjeno varati, jer ukoliko je posavjetovati drugoga od vjere i imana, onda je prevariti -što je suprotno savjetu- od nevjere. Zbog toga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: “Ko nas vara, nije od nas.” (Muslim, br. 101)

10. Hadis nas podstiče da poštujemo svoju ulemu, da ih cijenimo i uvažavamo te da im se ne suprotstavljamo već im budemo od pomoći.

Pravila iz hadisa

Pravilo u ophođenju s ljudima: Vjera opstaje na savjetovanju i popravljanju, a ne na sramoćenju i razotkrivanju.

Pravilo u savjetovanju: Prvo se savjetuje najvažnijem i najprečem, pa onome što po važnosti dolazi odmah poslije toga i tako redom.

Pitanja za ponavljanje

1. Navedi hadis o važnosti savjetovanja.

2. Ko prenosi ovaj hadis? Šta znaš o njegovom životu?

3. Ko bilježi hadis?

4. Spomeni nešto o važnosti ovoga hadisa.

5. Obrazloži šta znači savjet Allahu, Njegovoj knjizi i Njegovom Poslaniku.

6. Spomeni nekoliko koristi ovog hadisa.

7. Navedi pravila koja proizilaze iz ovog hadisa.

_________________________________________________

Iz knjige: Komentar 40 Nevevijevih hadisa / mr. Osman Smajlović – Hajrudin Ahmetović, prof.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …