Home / Tekst / Verske teme / Hadis (Muhammedovi, mir nad njim, citati) (page 2)

Hadis (Muhammedovi, mir nad njim, citati)

21. Vjerovanje i ustrajnost

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 21 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Amra – ili Ebu Amre – Sufjana b. Abdullaha, radijallahu anh, da je rekao: “Allahov poslaniče, reci mi o islamu govor nakon kojeg mimo tebe neću morati nikoga više pitati.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu …

Read More »

20. Stid je od imana

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 20 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Mes’uda Ukbe b. Amra el-Ensarije el-Bedrije, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ono što su ljudi zatekli od prvog poslanstva jesu riječi: ‘Ako se ne stidiš, radi što hoċeš.’” Bilježi ga Buhari. …

Read More »

19. Vjerovanje u Allahovu odredbu

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 19 Tekst hadisa Od Abdullaha b. Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: “Jednog dana sam bio iza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa mi reče: ‘Mladiću, podučit ću te nekim riječima: Čuvaj Allaha, Allah će tebe čuvati; čuvaj Allaha, imat ćeš …

Read More »

18. Lijepo ponašanje i bogobojaznost

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 18 Tekst hadisa Od Ebu Zerra Džunduba b. Džunade i Ebu Abdurrahmana Mu’aza b. Džebela, radijallahu anh, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Boj se Allaha ma gdje god bio, poslije lošeg djela uradi dobro djelo koje će ga …

Read More »

17. Odlično postupanje (dobročinstvo) u svemu

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 17 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Ja’la Šeddada b. Evsa, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Doista je Allah propisao lijepo postupanje prema svemu. Zato, kada ubijate, radite to na najljepši način, kada koljete, radite to na najmilostiviji …

Read More »

16. Zabrana ljutnje

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 16 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anh: “Neki čovjek reče Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Preporuči mi nešto.’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu reče: ‘Ne srdi se!’ Ovaj ponovi pitanje više puta, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, …

Read More »

14. Stroga zabrana preljube, ubistva i otpadništva

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 14 Tekst hadisa Od Ibn Mes’uda, radijallahu anh, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Nije dozvoljena krv muslimana koji svjedoči da nema drugog boga osim Allaha i da sam ja Allahov Poslanik, osim u tri slučaja: oženjenog …

Read More »

13. Od imana je voljeti drugima ono što volimo i sebi

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 13 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Hamze Enesa b. Malika, radijallahu anh, sluge Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Niko od vas neće vjerovati sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi i …

Read More »