Home / Tekst / Verske teme / Hadis (Muhammedovi, mir nad njim, citati) (page 4)

Hadis (Muhammedovi, mir nad njim, citati)

1. Djela se vrednuju prema namjerama

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 1 Tekst hadisa Od Vođe pravovjernih, Ebu Hafsa, Omera b. el-Hattaba, radijallahu anh, se prenosi da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Djela se vrednuju samo prema namjerama i svakome pripada samo ono što je naumio. Pa, čija …

Read More »

Kako osjetiti slast vjerovanja

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kod koga se nađe troje, osjetit će slast vjerovanja: da su mu Allah i Njegov Poslanik draži od svih drugih, da voli čovjeka samo u ime Allaha, i da mrzi povratak u nevjerstvo, nakon što ga je Allah …

Read More »

Ne zavidite jedni drugima…

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne zavidite jedni drugima, nemojte lažno povećavati jedni drugima cijene robe, ne mrzite se, ne okrećite jedni drugima leđa, nemojte se jedni drugima nametati u kupoprodaji i budite, Allahovi robovi, braća. Musliman je brat …

Read More »

Dva gladna vuka

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, Jednom i Jedinom. Salavate i selame šaljemo Allahovom poslaniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici i svim plemenitim ashabima. Od Ka’ba b. Malika, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dva gladna vuka poslata u stado ovaca neće napraviti štete tom …

Read More »

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem – najpravedniji čovjek

Pravednost je sušta suprotnost nasilju i nepravdi. Uzvišeni Allah na mnogo mjesta u Kur’anu naređuje pravdu: …i kada govorite, pravedni budite, pa makar to bilo i protiv rodbine vaše… (El-En‘am, 152) Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravedno sudite… …

Read More »

Primjer Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem., skrušenosti u namazu

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Najgori kradljivci su kradljivci (koji kradu) od (svoga) namaza.” Ashabi rekoše: “A kako da krade od namaza, o Allahov Poslaniče?” On reče: “Kada ne upotpunjava ruku’ i sedždu.” (1) – Ebu Hurejre spominje da je jedan čovjek došao u džamiju i klanjao dok je Allahov …

Read More »

Vrijednost abdesta

Tako ga je lahko uzeti, a tako mnogo dobra donosi insanu… Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem“Ko zanoći pod abdestom, tj. ko legne spavati, a ima abdest, u njegovoj unutarnjoj odjeći zanoći melek, i kad god se taj čovjek probudi ili okrene u krevetu, melek zamoli: ‘Gospodaru, oprosti …

Read More »

Najvredniji ZIKROVI

Poštovana braćo i cijenjene sestre, želimo vas podstaknuti da radite jedno djelo koje je, pored namaza i učenja Kur’ana (naravno i posta), jedno od najboljih djela koja možete raditi, a za šta sljedi velika nagrada, inšallah: Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao …

Read More »