Home / Tekst / Verske teme / Hadis (Muhammedovi, mir nad njim, citati) / Kako je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pridobijao ljudska srca?

Kako je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pridobijao ljudska srca?

PRVO: POMAGANJE LJUDIMA

Svi ljudi vole one koji im čine dobro i osjećaju naklonost prema onima koji ispunjavaju njihove potrebe. Zato se i kaže: Budi dobar prema ljudima, pridobit ćeš njihova srca. A najpreče je da pridobijemo srca naših najbližih. Allahov Poslanik je rekao: ”Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojim ukućanima, a ja sam od vas najbolji prema svojim ukućanima.” (Bilježi imam Muslim)

DRUGO: NJEŽNOST I STRPLJENJE

često se desi da ljudi prema nama pogriješe, obećaju pa ne ispune obećanje ili nas uvrijede svojim jezicima. U tom slučaju pridobit ćemo ih tako što nećemo pokazivati ljutnju, nego blagost, jer mi imamo cilj do kojeg želimo da ih dovedemo, a to ćemo uspjeti lijepim rasuðivanjem. Od Enesa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: ”Putovao sam sa Allahovim Poslanikom, alejhis-selam, a na njemu je bila košulja od grubog materijala. U tom  trenutku Poslaniku priðe beduin i povuče njegovu košulju otpozadi, tako da na Poslanikovom vratu ostadoše tragovi od silnog povlačenja, te reče: ‘O Muhammede, daj mi od Allahovog imetka koji se nalazi kod tebe’, a Poslanik se okrenu i reče: ‘Udijelite ovom čovjeku.”’ Ovako je postupio naš Poslanik, alejhis-selam.

TREĆE: LIJEP ODNOS SA LJUDIMA PRILIKOM POSLOVANJA

Allahov Poslanik, alejhis-selam, na osnovu svoga ponašanja prilikom saradnje i poslovanja sa ljudima, plijenio je njihova srca i zadobijao njihovu ljubav. Allahov Poslanik je rekao: ”Allah se smilovao čovjeku koji nije ‘težak’ kada nešto prodaje, kupuje i prilikom donošenja presude meðu ljudima.” (Bilježi imam Buharija)

ČETVRTO: LIJEP ODNOS  PREMA GRJEŠNICIMA

Bilježi imam Buharija u svom Sahihu od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: ”Došao je čovjek kod Poslanika, alejhis-selam, i zatražio dozvolu da uðe. Kada ga ugleda Allahov Poslanik, alejhis-selam, reče: ‘Kako je loš ovaj čovjek’, a nakon što uðe, Poslanik mu se nasmiješi i lijepo ga dočeka.” Kada čovjek izaðe od Poslanika, alejhis-selam, Aiša mu reče: ”Allahov Poslaniče, kada si ugledao čovjeka rekao si to i to, nakon što je ušao kod tebe lijepo si se prema njemu ponio?”, a na to joj Allahov Poslanik reče: ”O Aiša, kada si me čula da govorim loše.” A zatim je rekao: ”Najgori ljudi kod Allaha na Sudnjem danu su oni koje ljudi napuste bojeći se njihovog šera.”

PETO: ISKAZIVANJE POŠTOVANJA PREMA MUSLIMANIMA

Allahov Poslanik, alejhis-selam, iskazivao je poštovanje prema svim muslimanima, svakome je davao pravo koje mu pripada. Kada bi kod njega neko došao, on bi se veoma obradovao, iskazao bi mu dobrodošlicu i dao bi mu svoje šilte da na njega sjede. Najbolji primjer za ovo jeste dogaðaj prilikom oslobaðanja Mekke, kada je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: ”Svako onaj ko se skloni u kuću Ebu Sufjana bit će siguran.” Ovo je Allahov Poslanik uradio zato što je Ebu Sufjan bio ugledni Kurejšija, želeći time da pridobije njegovo srce za islam, što se na kraju i desilo. Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao je: ”Nama ne pripada onaj ko ne poštuje naše starije kao ni onaj ko nije milostiv prema našim mladima, kao ni onaj koji ne daje našim učenjacima njihovo pravo.” (Bilježi ga Ahmed)

ŠESTO: LIJEPE RIJEČI

Allahov Poslanik, alejhis-selam, podstakao nas je da govorimo lijepe riječi. Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao je: ”Lijepa riječ je sadaka.” To je zbog toga što lijepa riječ ostavlja dubok trag na čovjekovo srce. Allahov Poslanik je rekao: ”Uljepšajte Kur’an svojim glasovima, jer lijep glas povećava ljepotu Kur’ana.” Tako i prilikom pozivanja ljudi u vjeru treba koristiti lijepe riječi, a posebno prilikom savjetovanja.

Rekao je Jahja b. Muaz: ”Nešto najljepše su blage riječi koje izviru iz dubine duše i dolaze od čovjeka blage naravi. Koliko je samo loših riječi koje su bile uzrokom da se srca raziðu, pocijepaju muslimanski safovi, zavladaju mržnja i prezir u dušama ljudi.” Prenosi se od Allahovog Poslanika, alejhis-selam, da je rekao: ”čovjek izgovori neku riječ i ne razmišljajući o njenoj veličini, a ona će biti razlogom da propadne u Vatru koliko je izmeðu istoka i zapada.”

SEDMO: SKROMNOST

Allahov Poslanik, alejhis-selam, pridobio je srca mnogih ljudi zbog svoje skromnosti. Enes, radijallahu anhu, kazuje nam priču u kojoj se najbolje vidi koliko je Allahov Poslanik bio skroman. Kaže Enes: ”Došla je jedna žena kod Poslanika, alejhis-selam, koja nije bila potpune pameti i rekla: ‘O Allahov Poslaniče, imam neku potrebu kod tebe’, a Poslanik joj reče: ‘Sjedi, i na bilo kom mjestu u Medini da me vidiš ja sam tu da ispunim tvoju potrebu.’ Zatim je žena sjela pa je i Poslanik, alejhis-selam, sjeo i tako ostao sve dok nije riješio njen problem.” Jedne prilike kod Allahovog Poslanika ušao je neki čovjek i kada je ugledao Poslanika, alejhis-selam, obuze ga strah iz strahopoštovanja prema njemu, a na to mu Poslanik reče: ”O čovječe, ne boj se, ja nisam melek, nego sam čovjek koga je rodila žena iz plemena Kurejš.”

OSMO: DAVANJE POKLONA

Na ovaj način je Allahov Poslanik, alejhis-selam, pridobio srca mnogih ljudi. Kaže Enes, radijallahu anhu: ”Došao je čovjek Allahovom Poslaniku, alejhis-selam, i zatražio od njega da mu nešto udijeli, a Allahov Poslanik, alejhis-selam, dodijeli mu dolinu ovaca. čovjek ode do svoga plemena i reče im: ‘Primite islam, zaista Muhammed toliko udjeljuje ne bojeći se siromaštva.”’ Ovaj postupak Allahovog Poslanika, alejhis-selam, bio je razlog da ovaj čovjek, nakon što je bio neprijatelj islama, prihvati islam. Od Džabira, radijallahu anhu, prenosi se da Poslanik, alejhis-selam, nikada nije rekao ”ne” onome ko je nešto od njega tražio. Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao je: ”Razmjenjujte poklone kako biste se meðusobno zavoljeli.”

DEVETO: BLAGOST

Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: ”Allah je blag i voli blagost u svim poslovima.” (Bilježi imam Buharija)

About irfan

Pogledaj takođe

Odlike Kur’ana (hadisi)

Nije dozvoljeno zavidjeti osim dvojici. Hadis: Od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, prenosi se da je …