Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Vjernik će biti nagrađen s dva dženneta

Vjernik će biti nagrađen s dva dženneta

Onaj ko ostavi i odbaci poziv strasti radi Allaha, zagarantovana mu je zaštita od Allahove kazne i zaslužio je Njegovu milost. Međutim, Allah Uzvišeni ne dopušta da rob osjeti slast Njegovog blaga i darova, ljepotu Njegovog društva i blizine, sreću i zadovoljstvo uz Njega, ako u srcu roba postoji veza s još nekim pored Allaha Uzvišenog, pa makar taj rob bio i pobožnjak, učenjak i zahid, isposnik! Naime, Allah Uzvišeni odbija da u srce koje nije samo Njemu predato, koje svoju pažnju još nekome daje, spusti blago riznica Svojih. Allah Svevišnji spušta blago riznica Svojih u ono srce koje uz Njega i siromaštvo smatra bogatstvom, a bogatstvo bez Njega, siromaštvom, koje slavu bez Allaha smatra poniženjem, a uz Njega i poniženje vidi kao slavu, koje uživanje bez Allaha doživljava kao patnju, a patnju uz Njega osjeća kao uživanje.

Jednom riječju kazano, On darove Svoje daje onom srcu koje život vidi samo uz Njega i s Njim, a bez Njega život mu je poput smrti; ispunjen bolom, brigom, tugom i čemerom.

Ovakav će vjernik biti nagrađen s dva dženneta: dunjalučkim džennetom, koji će brzo osjetiti, i onim ahiretskim Džennetom, na Sudnjem danu.

___________________________________________________

Iz knjige “Riznica znanja”, autora Ibn Kajjima el-Dževzijje

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …