Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost (page 3)

Odgoj i duhovnost

Ramazanska sjećanja

Imanske poruke postačima. Lekcija  #14 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Muslimani se u ramazanu prisjećaju najljepših sjećanja, među kojima je i objava Kur’ana koji je mudra opomena. Allah Uzvišeni kaže: „U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz …

Read More »

Greške koje čine neki postači

Imanske poruke postačima. Lekcija  #13 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Mnogi postači ne izučavaju propise svoje vjere, a među tim propisima je i post. Mnogi od njih ne znaju šta kvari post, šta umanjuje njegovu vrijednost, šta ga poništava, koji …

Read More »

Kako posti stomak?

Imanske poruke postačima. Lekcija  #12 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Hrana ostavlja trag na čovjekov život i njegovo ponašanje. Zbog toga, Uzvišeni Allah naređuje poslanicima: „O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite.“ (El-Mu’minun, 51) Obraćajući …

Read More »

Kako posti uho?

Imanske poruke postačima. Lekcija  #11 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Allah Uzvišeni kaže: „Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.“ (El-Isra, 36) Uho će biti odgovorno …

Read More »

Kako posti oko?

Imanske poruke postačima. Lekcija  #10 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Oko također može postiti, a to je veoma bitna vrsta posta. Post oka ogleda se u obaranju pogleda od svega što je zabranjeno i u čemu je razvrat i grijeh. …

Read More »

Kako posti jezik?

Imanske poruke postačima. Lekcija  #9 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Jezik ima svoj posebni post, poznat onima koji se okreću od besmislica. Post jezika traje uvijek, u ramazanu i van njega, ali se jezik u ramazanu posebno čisti i odgaja. …

Read More »

Kako posti srce?

Imanske poruke postačima. Lekcija  #8 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Allah Uzvišeni kaže: „On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti.“ (Et-Tegabun, 11) Uputa srca je temelj svakoj drugoj uputi i osnov svakom postupku. U ispravnoj predaji prenosi se …

Read More »

Islamska kuća u ramazanu

Imanske poruke postačima. Lekcija  #7 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Allah Uzvišeni kaže: „Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strahu od Allaha i u želji da mu se umili – ili onaj koji je …

Read More »

Ramazan je mjesec noćnog namaza

Imanske poruke postačima. Lekcija  #6 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Allah Uzvišeni veli: „O ti, umotani! – probdij noć, osim maloga dijela; polovinu njezinu ili malo manje od nje; ili malo više od nje, i izgovaraj Kur’an pažljivo.“ (El-Muzzemmil, 1-4) …

Read More »

Ramazan je škola dobrote i humanosti

Imanske poruke postačima. Lekcija  #5 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Allah Uzvišeni kaže: „A za dobro koje za sebe pripremite naći ćete nagradu kod Allaha.“ (El-Muzzemmil, 20) „Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije …

Read More »