Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Greške koje čine neki postači

Greške koje čine neki postači

Imanske poruke postačima. Lekcija  #13

Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede.

Mnogi postači ne izučavaju propise svoje vjere, a među tim propisima je i post. Mnogi od njih ne znaju šta kvari post, šta umanjuje njegovu vrijednost, šta ga poništava, koji su sunneti posta, šta je dozvoljeno i naređeno tokom njega, a šta zabranjeno u tom stanju.

U ispravnoj se predaji spominje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Onoga kome Allah želi dobro, On poduči propisima vjere (dadne mu da razumije vjeru).“ [1]

Dakle, onome ko ne izučava svoju vjeru i ne pita o njenim propisima, kao da mu Allah ne želi dobro.

Allah Uzvišeni kaže: „Pitajte ljude od znanja, ako vi ne znate.“ (El-Enbija, 7)

Ljudi od znanja su učenjaci, pa je obaveza muslimanu koji želi obožavati Allaha Uzvišenog na utemeljen način da pita o onome što ne zna i da se trudi na putu shvatanja svoje vjere.

Neki od postača čine ogromne grijehe, poput ogovaranja, što utiče na umanjivanje vrijednosti ili pokvarenost njihovog posta i noćnog namaza.

Neke od tih grijeha spomenuli smo u lekciji: Kako posti jezik? Među te grijehe, između ostalog, ubraja se: prenošenje tuđih riječi s ciljem zavade ljudi, razvratan govor, ismijavanje s drugima, proklinjanje, i dr.

Jedna od grešaka jeste i rasipanje imetka tokom iftara i sehura, prilikom čega se bacaju ili ne iskoriste velike količine hrane koja bi mogla nahraniti ogroman broj ljudi.

Spremaju se ogromne i raznovrsne količine hrane, a iskoristi se samo mali dio, dok dosta toga završi u smeću i otpadima što je suprotno pravilima koje je uspostavila naša uzvišena vjera.

Allah Uzvišeni kaže: „I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju.“ (El-E’araf, 31)

Pokuđenim rasipništvom smatra se sve ono što je preko čovjekovih potreba, a što se izlaže uništavanju. Gospodar postača time nije zadovoljan i na takvo postupanje, između ostalog, odnosi se i ajet u kojem stoji: „…ali ne rasipaj mnogo, jer su rasipnici braća šejtanova, a šejtan je Gospodaru svome nezahvalan.“ (El-Isra, 26-27)

Na drugom mjestu, Uzvišeni Allah kaže: „…i oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine.“ (El-Furkan, 67)

Trgovine i pijace tokom ramazana prepune su ljudi koji kupuju velike količine hrane i pića što može zadovoljiti potrebe desetina porodica.

Ima porodica koje umiru od gladi, nemaju ni komad hljeba, spavaju pod otvorenim nebom, a s druge strane imamo porodice koje rasipaju imetak i oholo se ponašaju do te mjere da su prezasićeni svega.

Jedan od ciljeva posta jeste i, kroz uzimanje manjih količina hrane, isprazniti želudac od svega što je štetno, a kako da se taj cilj ostvari, ako u sebe ubacimo pretjerano velike količine hrane i pića?!

Mnogi postači tokom dana spavaju, pa kao i da ne poste. Ima i onih koji se probude da bi obavili namaz i opet nastavljaju spavati. Dane provode u nemaru, a noći u dugom beskorisnom sjedenju.

San ne može život tvoj produžiti,
sjedenje do kasno život neće skratiti.

Jedna od mudrosti posta jeste da postač osjeti slast gladovanja radi Allahovog zadovoljstva i ljepotu žeđi na Njegovom putu. Onaj ko cijeli dan spava, ne može tu ljepotu osjetiti.

Među postačima ima i onih koji se zabavljaju i igraju određene igre koje su u najmanju ruku pokuđene, poput kartanja, pretjeranog bavljenja fudbalom, igara za koje smatraju da su opuštajuće, ali se putem njih gubi vrijeme i koristi u nešto što nije korisno.

Allah Uzvišeni kaže:

„Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti?“ (El-Mu’minun, 15)

„Ostavi one koji vjeru svoju kao igru i zabavu uzimaju i koje je život na ovome svijetu obmanuo.“ (El-En’am, 70)

Ima postača koji noći provode u besmislicama i djelima koja im neće donijeti sevap i nagradu, a nisu spremni da u gluho doba noći obave makar dva rekata noćnog namaza.

Jedna od najružnijih grešaka koje neki postači čine jeste i izostavljanje namaza u džematu zbog najmanjeg razloga i najbeznačajnijeg opravdanja. Ovakav postupak jedan je od znakova licemjerstva i dokaza bolesti srca i duše.

Ima i onih postača koji tokom ramazana nemaju nikakvu vezu s Kur’anom, čitaju mnogo toga, ali u Kur’an ne pogledaju.

Ima i onih koji ni tokom ramazana nisu darežljivi i ne dijele sadaku niti druge pozivaju na iftar. Njihova vrata su zatvorena, a ruke stisnute.

Uzvišeni veli:

„Ono što je u vas – prolazno je, a ono što je u Allaha – vječno je.“ (En-Nahl, 96)

„…a za dobro koje za sebe pripremite naći ćete nagradu kod Allaha.“ (El-Bekare, 110)

Ima postača koji izostavljaju teravih namaz i prema njemu su nemarni, pod izgovorom da je farz dovoljan, dok s druge strane, kada su u pitanju dunjalučka dobra, neće se zadovoljiti onim što je nužno, nego se trude da skupe i ono što im upotpunjava njihov život.

Na Sudnji dan sam kada dođeš,
različite stepene kad’ gledati pođeš,
svoje ćeš kajanje ti tada povećati,
jer ćeš se propusta mnogih sjećati.

Među postačima ima i onih koji svoje supruge mnogo zadužuju spremanjem velikih količina hrane, do te mjere, da one nemaju vremena za učenje Kur’ana, zikr i druge ibadete. Kada bi se zadovoljili onim što je nužno, olakšali bi im i dali priliku da što više vremena provedu u pokornosti Allahu.

Allahu, povećaj nam blagodati, a nemoj ih uskratiti, podari nam svako dobro, a nemoj nam ga oduzeti, počast nam ukaži, a nemoj nas poniženju izlagati i oprosti nam!
__________________________________
[1] Buhari, br. 71., i Muslim, br. 1037.

_______________________________________

Iz knjige: Imanske poruke postačima – dr. Aid el-Karni

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …