Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Ramazanska sjećanja

Ramazanska sjećanja

Imanske poruke postačima. Lekcija  #14

Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede.

Muslimani se u ramazanu prisjećaju najljepših sjećanja, među kojima je i objava Kur’ana koji je mudra opomena.

Allah Uzvišeni kaže: „U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla.“ (El-Bekare, 185)

Naša (sveta) knjiga objavljena je u ramazanu i prisjećajući se toga mi se sjećamo najljepšeg događaja i dana u kojima je objavljen. Ovo sjećanje utkano je u vremenu i trajat će dok traje i vrijeme.

Časni Kur’an spušten je u ovome mjesecu ummetu koji je bio nepismen da ih Allahovom voljom izvede iz tmina na svjetlo.

Kada god nastupi ramazan, on nas podsjeća na ovu veliku blagodat, objavu Kur’ana Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a Allah Uzvišeni o Kur’anu veli: „Laž joj je strana, bilo s koje strane, ona je Objava od Mudroga i hvale dostojnoga.“ (Fussilet, 42)

Mjesec ramazan je mjesec kada su muslimani, u Velikoj bitki na Bedru, voljom Allahovom, nadvladali neistinu i pobijedili nevjerstvo.

U mjesecu ramazanu, naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi ashabi (muhadžiri i ensarije) doživjeli su veliku pobjedu, o čemu Uzvišeni Allah kaže: „Allah vas je pomogao i na Bedru kada ste bili malobrojni – zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni.“ (Alu Imran, 123)

U ramazanu, islam je nadvladao nevjerovanje, kelimei šehadet je visoko uzdignut, a nevjerstvo je poraženo. To se desilo, kako Allah Uzvišeni kaže: „…na dan kad su se dvije vojske sukobile.“ (Alu Imran, 155)

Velika bitka na Bedru odvila se sedamnaestog dana ramazana i kada god nastupi ovaj datum, mi se prisjetimo te velike pobjede i ogromnog uspjeha.

U ramazanu se desilo i Oslobođenje Mekke, o čemu Allah Uzvišeni kaže: „Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu.“ (El-Feth, 1)

U mjesecu ramazanu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, putem Kur’ana otvarao je srca, a tevhidom je otvorio i oslobodio Mekku, tako da su se u isto vrijeme desile dvije pobjede i dva uspjeha.

Vjerovanje je pobijedilo, Kur’an se uzvisio, a stranka Milostivog uspjeh je doživjela.

Velike muslimanske bitke i trajni uspjesi i pobjede, odvili su se baš u ramazanu.

U mjesecu ramazanu prisjećamo se i događaja kada bi povjerenik Objave, melek Džibril, često dolazio kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako bi zajedno učili i obnavljali jasne ajete, učvršćivali njihovo pamćenje i o njima razmišljali.

Učeći Kur’an, vodeći brigu o ispravnom učenju i razgovjetno ga učeći, oni su, ustvari, bili u velikom ibadetu, činili su posebno dobro djelo i prisustvovali najljepšem kružooku.

U ramazanu se prisjećamo prve generacije muslimana (ashaba) koji su se okupljali kako bi obavili teravih namaz, klanjajući za jednim imamom koji im je učio Allahovu Knjigu, a oni su to učenje skrušeno slušali, plakali i o ajetima razmišljali.

Ako su im noći bile duge, oni bi ih skraćivali noćnim namazima.

Da ste samo mogli vidjeti njihove suze i skrušenost u srcima, dok stoje na namazu, čine ruku’ i sedždu!

Da ste samo mogli čuti i osjetiti nježnost njihovih izraza, jecaje, uzdisaje i pozive upućene Gospodaru nebesa i Zemlje!

Da ste ih samo mogli vidjeti dok su im srca bila ispunjena strahom od Allaha, dok ih je jeza hvatala i suze iz očiju tekle!

U ramazanu se prisjećamo i da je to mjesec u kojem se otvaraju vrata Dženneta, zatvaraju vrata Džehennema i šejtani se vezuju (u okove). Jedno od najljepših prisjećanja jeste i ono pri kojem vjernik osjeća da mu je u ovom mjesecu ukazana milost i da je sačuvan šejtanskih zavođenja.

Zatim, svaki postač ima dvije radosti; jedna od njih jeste prilikom iftara, a druga će biti prilikom susreta Gospodara na onome svijetu.

Kad god nanovo dođe ovaj mjesec, nanovo se pojavi i poveća sreća i radost.

Postom u ovom mjesecu iskupljuje se od grijeha između nastupajućeg i proteklog ramazana, kao što nam o tome govori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u ispravnoj predaji.

To je mjesec koji se duboko ubrizgao u vjernikovo sjećanje, jer je svjestan da se u njemu čisti od grijeha.

Ramazan je mjesec siromaha i nevoljnika, jer u njemu nailaze na dobročinstvo i pomoć od strane imućnih i bogatih. Mnogi među njima nalaze radost i sreću u ovom mjesecu, upravo zbog dobročinstva onih koji ih pomažu.

U ispravnom se hadisu prenosi da je Poslanik, sallallahu aleihi ve sellem, rekao: „U Džennetu postoje vrata Rejjan, kroz njih ée ući samo postači, pa kada se zatvore niko više kroz ta vrata neće ući.“ [1]

Rejjanska vrata tokom mjeseca ramazana imaju posebnu važnost kod robova Milostivog.

Došao je mjesec sreće i počasti,
lijepo ga dočekaj, i lijepo ugosti.
Mjeseče oprosta, duhovnog veselja,
vrijeme dobrih djela, ti si naša želja.

Allahu, daj nam da još mnogo ramazana dočekamo, dobro činimo i pokajanje obnavljamo!
__________________________________
[1] Buhari, br. 1896., i Muslim, br. 1152.

_______________________________________

Iz knjige: Imanske poruke postačima – dr. Aid el-Karni

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …