Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Ramazanska prilika za pokajanje

Ramazanska prilika za pokajanje

Imanske poruke postačima. Lekcija  #15

Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede.

Jedna od najvećih koristi koje čovjek može imati u ramazanu jeste i pokajanje, povratak svome Gospodaru i samoobračun.

Vrata pokajanja otvorena su, blagodat Gospodara dostupna je, a Njegova je dobrota stalno prisutna. Međutim, postavlja se pitanje: Gdje su oni koji se žele pokajati i oprost za grijehe zatražiti?

Uzvišeni Allah veli: „Reci: O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.“ (Ez-Zumer, 53)

Ovaj mjesec posebna je prilika za pokajanje i traženje oprosta, on je mjesec praštanja i prelaženja preko loših postupaka, to je mjesec vrijedniji od svih vrednota.

U ispravnoj se predaji spominje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Allah pruža Svoju ruku noću ne bi li se pokajao onaj ko griješi danju i pruža Svoju ruku danju, ne bi li se pokajao onaj ko griješi noću i to će trajati sve do pojave Sunca sa zapada.“ [1]

Mi mnogo griješimo, a On jos više prašta. Mi činimo velike greške, a Njegova je milost veća od toga. Naši su propusti ogromni, a oprost Njegov je veličanstveniji i od toga veći.

On mnogo prašta, zato Ga i slavimo,
iako smo robovi, grijeha mnogo činimo.
Kol’ko god da si prema Njemu zgriješio,
On bi ti oprostio, preko toga prešao.
Onome ko griješi, On mnogo daje,
davanje Njegovo stalno će da traje.

Uzvišeni Allah kaže: „…i za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole – a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? – i koji svjesno u grijehu ne ustraju.“ (Alu Imran, 135)

Oni, dakle, nikada u grijehu ne ustrajavaju, kada načine grešku, oni je priznaju, kada učine grijeh, oprost od Allaha zamole, a kada zlo urade, kaju se, i zato im Allah oprosti.

U ispravnoj predaji spominje se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Propao je čovjek koji dočeka ramazan, a ne bude mu oprošteno.“ [2]

On je prilika koja se veoma rijetko ponavlja, pa ima li neko ko će se u njemu potruditi i njegove blagodati iskoristiti?

Svake se godine brišu grijesi koji su učinjeni tokom godine i to onima koji u ramazanu imaju iskren odnos prema Allahu, ukoliko se klone velikih grijeha.

Nedostaci koji se javljaju tokom cijele godine i mahane koje se gomilaju, bivaju popravljeni u mjesecu ramazanu.

U ispravnom hadisi kudsiju spominje se da je Allah Uzvišeni rekao: „Robovi Moji, vi griješite i danju i noću, a Ja praštam sve grijehe. Zato, tražite oprost, pa ću vam oprostiti.“ [3]

U ljudskoj je prirodi da griješi, ali među nama ima onih koji se kaju i oprost traže, a ima i onih koji se ohole i u grijesima ustrajavaju. Takvi su u velikoj obmani i udaljeni su od upute.

O Milostivi, u grijesima sam mnogim,
Tebi se kajem dok mahanama plovim.

U ispravnom hadisi kudsiju spominje se da je Allah Uzvišeni rekao: „O čovječe, sve dok Me dozivaš i Meni se nadaš, Ja ću ti praštati tvoje grijehe ne obraćajući pažnju na njih.“ [4]

Dragi postači, ovaj mjesec je velika prilika za iskreno pokajanje, a ovi dani su izvanredan plijen kojeg trebamo uzeti, pa da li ćemo to učiniti?

Grijehu reci: Dosta je, iskreno i jasno,
duša kad’ te napusti, tad’ će biti kasno.
Svoj grijeh nikad nemoj malim smatrat’,
prema svome kraju djela će se vrednovat.

Prošli smo ramazan postili zajedno s nekim ljudima, a danas ih nema među nama, vratili su se Gospodaru koji račun najbrže svodi. Otišli su sa svojim djelima, a iza sebe ostavili su tragove.

Srca su nam otvrdla i imaju mana,
a smrt nam se obraća svakoga dana.

Neki od znakova da su djela postača primljena su: iskrenost prilikom pokajanja, čvrsta odluka da se grijehu neće vraćati, kajanje za ono što je prošlo u odnosu spram Allaha Uzvišenog.

Allah Uzvišeni kaže: „On prima pokajanje od robova Svojih i prašta hrđave postupke i zna šta radite.“ (Eš-Šura, 25)

U ispravnom hadisu stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, kada vi ne biste griješili, Allah bi doveo druga stvorenja koja bi griješila, oprost tražila, a On bi im praštao.“ [5]

Kada ćeš se pokajati, ako to ne učiniš u ramazanu?

Kada ćeš se povratiti Allahu, ako to ne učiniš u ovom mjesecu?

Neki postači tokom ramazana budu ustrajni i poprave svoje stanje, a kada se ramazan završi i post okonča, vrate se u svoje prvobitno stanje kvareći ono što su izgradili tokom ovog mjeseca. Njihov je život ispunjen stalnom izgradnjom iza koje slijedi rušenje.

Allah Uzvišeni kaže: „I ne budite kao ona koja bi svoju pređu rasprela kad bi je već bila čvrsto oprela.“ (En-Nahl, 92)

Mnogi bi pripadnici odabranih generacija plakali zbog rastanka s ramazanom i iskazivali bi žalost zbog njegovog završetka. To su činili i tako su postupali, jer su bili izrazito dobri vjernici čistih srca i prosvjetljenih duša.

Allahu, uputi nas onome ka čemu si uputio Svoje dobre robove i uputi nas Pravim putem!
_______________________________________
[1] Muslim, br. 2759.

[2] Tirmizi, br. 3545. Hadis je ispravan. Pogledati: Albani, Sahihul-džami s-sagir, br. 3510.

[3] Muslim, br. 2577.

[4] Tirmizi, br. 3540. Hadis je dobar. Pogledati: Albani, Sahihul-džami’s-sagir, br. 4338.

[5] Muslim, br. 2749.

_______________________________________

Iz knjige: Imanske poruke postačima – dr. Aid el-Karni

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …