Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / U ramazanu se vjerovanje povećava

U ramazanu se vjerovanje povećava

Imanske poruke postačima. Lekcija  #16

Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede.

Vjerovanje se povećava ili smanjuje, shodno našim djelima. Povećava se pokornošću Allahu, a smanjuje griješenjem. Povećava se namazom i ustrajnošću na pravom putu, a smanjuje činjenjem nereda i skretanjem s prave staze.

Allah Uzvišeni kaže:

„A one koji za Uputom streme, On će im Uputu povećati i bogobojaznost dati.“ (Muhammed, 17)

„…da bi vjerovanje na vjerovanje svoje povećali.“ (El-Feth, 4)

U ramazanu se vjerovanje povećava, ubjeđenje dobiva na snazi, tevhid (vjera u jednog Allaha) još više dolazi do izražaja, a sve to zbog blizine roba svome Gospodaru.

Post je jedno od najvećih djela kojima se rob približava Allahu, on je jaka veza putem koje se rob udaljava od Vatre i kojom se pravi razlika između muslimana i griješnika.

Noćni namaz u ramazanu vid je smirenosti, ljubavi, pokornosti i čežnje, čime se rob čuva licemjerstva i zalijeva drvo (biljku) svoga vjerovanja, sve dok se njegova stabljika ne uspravi i otpočne davati plodove u bilo koje doba, dozvolom Gospodara.

U nastavku ćemo navesti neka djela kojima se povećavaju vjerovanje i ubjeđenje:

– Skrušeno obavljanje namaza u džematu, smireno i uz razmišljanje o njemu.

Allah Uzvišeni kaže: „Vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju.“ (En-Nisa, 103)

Namaz u džematu čuva nas od licemjerstva, ubrizgava u naše srce strahopoštovanje prema Allahu, te nas odvraća od razvrata i loših djela.

Allah Uzvišeni kaže: „Namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje namaza je najveća poslušnost! – A Allah zna šta radite.“ (El-Ankebut, 45)

– Učenje Kur’ana s razmišljanjem, život u njegovom okrilju, i slijeđenje njegove upute.

Allah Uzvišeni kaže: „Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.“ (Sad, 29)

– Spominjanje Allaha Uzvišenog, srcem, riječima i djelima, ustrajno slavljenje Allaha (subhanallah), Njegovo veličanje (Allahu ekber), iskazivanje zahvale (El-Hamdu lillah), svjedočenje kelimei šehadeta (la ilahe illellah), dozivanje Allaha u praskozorje i često traženje oprosta za grijehe.

„Sjećajte se vi Mene i Ja ću se vas sjetiti.“ (El-Bekare, 152)

– Izučavanje korisnog znanja i razumijevanje vjere, traženje odgovora kod učenjaka, prisustvovanje mjestima gdje se Allah spominje.

Allah Uzvišeni kaže:

„I reci; ‘Gospodaru moj, Ti znanje moje proširi!’“ (Taha, 14)

„Pitajte ljude od znanja, ako vi ne znate.“ (En-Nahl, 43)

U jednom hadisu stoji: „To je skupina gdje neće biti nesretan onaj ko joj prisustvuje.“ [1]

Traženje znanja ima za cilj povećanje vjerovanja i potvrdu Allahove jednoće. Allah Uzvišeni kaže: „Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprosta za svoje grijehe…“ (Muhammed, 19)

U citiranom ajetu znanje je spomenuto prije govora i djelovanja.

Vjerovanje se povećava, između ostalog, i davanjem sadake i dobročinstvom. O tome smo već govorili u posebnoj lekciji, ali ovdje želimo naglasiti činjenicu da se sadakom povećava vjerovanje, čisti duša i popravlja ponašanje.

Razmišljanje o prirodnim znamenjima i stvorenjima koje je Allah dao također povećava vjerovanje.

Allah Uzvišeni kaže: „…i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju. ‘Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u Vatri!’“ (Alu Imran, 191)

Ramazan je prilika kada čovjek svoja promišljanja može iskristalizirati i pročistiti, a srce svoje prosvjetliti. On i zaslužuje da se u njemu razmišlja o onome što je Uzvišeni Tvorac stvorio.

Vjerovanje se može smanjiti, oslabiti pa i nestati.

Iman se smanjuje iz više razloga, a neki od njih su:

1. Okretanje od Kur’ana i sunneta, zadovoljavanje s iskvarenim ljudskim promišljanjima i pukim razumskim zaključcima, vezivanje za rezultate slabašnih stvorenja. Ukoliko to rob učini i ono što je bolje zamijeni onim manje vrijednim, doživjet će gubitak i propast, a šejtan će ga savladati.

Kaže Uzvišeni: „Oni su na šejtanovoj strani, a oni na šejtanovoj strani će, sigurno, nastradati.“ (El-Mudžadele, 19)

Ako ti znanje dobro ne donese,
teško se tebi! Šta si to naučio?
Ako te razum u propast odvede,
teško se tebi! Šta si to razumio?

2. Igra, zabava, nemarnost, okretanje od Allahove staze, druženje s pobornicima zablude koji su se okrenuli od Allahovog zakona i koji su pali u kandže strasti i zla.

Uzvišeni kaže: „I ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti.“ (El-Kehf, 28)

3. Činjenje grijeha i zla, što dovodi do prljanja tijela i crnila srca.

Oko gleda u zabranjeno, uho sluša razvratni govor, srce se povodi za strastima, polni organ čini blud, stomak se puni haramom…Milostivi Allahu, molimo Te za oprost i milost!

Postaču, ti što se razvrata čuvaš,
raduj se dobru Allaha Dejjana,
oprostu i kući u Džennetu vječnom,
u koji ćeš ući kroz vrata Rejjana.

Postač treba dobro sagledati da li se njegovo vjerovanje u ramazanu povećalo ili smanjilo i da li je njegovo uvjerenje ojačalo ili oslabilo, kako bi spoznao i uvidio na kojem je stepenu, odnosno da li je na dobitku ili ne.

Allahu, povećaj nam vjerovanje, ubjeđenje, razumijevanje i uputu!
_________________________________
[1] Buhari, br. 6408., i Muslim, br. 2689.

____________________________________________

Iz knjige: Imanske poruke postačima – dr. Aid el-Karni

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …