Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / U ramazanu je Allahova ljubav veća

U ramazanu je Allahova ljubav veća

Imanske poruke postačima. Lekcija  #17

Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede.

Sprovođenje posta kao Allahove naredbe, u srcu postača uzrokuje povećanje ljubavi prema Njemu.

Allahove evlije vole Uzvišenog Allaha ogromnom ljubavlju. U ajetu stoji: „…koje On voli i koji Njega vole.“ (El-Maide, 54)

Nije čudno što oni Njega vole, jer On im daje veliko dobro i ogromne blagodati, ali je zadivljujuće što On njih stvara, opskrbljuje, daje im zdravlje (čuva ih nevolja) i voli.

Deset je znakova da neko voli Allaha u pravom smislu, a ne samo pukim tvrdnjama:

Prvi: Ljubav prema Njegovom govoru kojeg je putem Objave spustio Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, želja za njegovim čitanjem, razmišljanje, nalaženje smiraja u njemu, čišćenje srca njegovim porukama, vizuelna šetnja njegovim vrtovima, druženje s njim u noćnoj tami, sprovođenje njegovih propisa i uzimanje Kur’ana za sudiju u svim našim životnim segmentima.

Drugi: Ljubav prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, slijeđenje njegove prakse, često donošenje salavata i selama na njega, smatranje da je bio bezgriješan, da je najbolji uzor i primjer svim ljudima, rad po njegovom sunnetu bez bilo kakvog ustručavanja i dvoumljenja.

Uzvišeni kaže:

„Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahu i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje.“ (El-Ahzab, 21)

„I tako mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.“ (En-Nisa, 65)

Treći: Ljubomora spram Allahovih svetinja i propisa, odbrana Njegovih granica, vođenje brige da se one ne krše, ljutnja zbog ponižavanja islamskih simbola, tuga zbog odnosa novotara prema ovoj vjeri, borba srcem, riječima i rukom, onoliko koliko smo u mogućnosti, kako bismo pomogli vjeru i učvrstili je na Zemlji.

Četvrti: Ulaganje truda da se stekne Allahova zaštita i bliskost, jer o Svojim bliskim robovima (evlijama), On je rekao:

„I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali.“ (Junus, 62)

„Vaši zaštitnici su samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici koji ponizno namaz obavljaju i zekat daju. Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike pa, Allahova strana će svakako pobijediti.“ (El-Maide, 55-56)

Peti: Naređivanje dobra, odvraćanje od zla i ulaganje napora na tom putu, jer to je princip na kojem počiva trajnost islama i granica koja ga čuva.

Allah Uzvišeni kaže: „I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će šta žele postići.“ (Alu Imran, 104)

Ovo svojstvo još je vrijednije i časnije tokom mjeseca ramazana, jer oni koji iskreno poste, savjetuju i pozivaju Allahove robove, nadajući se Njegovoj nagradi.

Šesti: Druženje s dobrim ljudima, ljubav prema njima, boravak kod Allahovih evlija, slušanje njihovih riječi, čežnja za susretom s njima, upućivanje dove za njih, odbrana njihove časti, spominjanje njihovih vrlina i shodno mogućnostima, biti im na usluzi i koristiti im.

Allah Uzvišeni kaže:

„Vjernici su samo braća.“ (El-Hudžurat, 10)

„Svi se čvrsto Allahova užeta držite.“ (Alu Imran, 103)

Sedmi: Približavanje Allahu dobrovoljnim djelima, traženje Njegovog zadovoljstva kroz dobra djela, poput: namaza, posta, sadake, hadždža, umre, učenja (Kur’ana), zikra, dobročinstva, održavanja (rodbinskih) veza i dr.

Allah Uzvišeni kaže: „Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema Nama ponizni.“ (El-Enbija, 90)

U jednom hadisi kudsiju stoji da je Allah rekao: „Moj će mi se rob približavati dobrovoljnim djelima, sve dok ga ne zavolim…“ [1]

Osmi: Davanje prednosti ljubavi spram vječnosti onoga svijeta nad prolaznošću ovoga i priprema za susret s Allahom i povratak Njemu.

Ti se dobro pripremaj za ono što dolazi,
znaj da smrt je takva da svakoga odvodi.
Zadovoljan zar si ti da s ljudima polaziš,
koji spremno idu, nespreman da odlaziš?

Deveti: Iskreno pokajanje, napuštanje grijeha i griješnika koji vrijeme u igri i zabavi provode, jer sjedenje s njima donosi trajnu bolest i otrov koji odmah ubija.

Allah Uzvišeni kaže: „Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili.“ (Ez-Zuhruf, 67)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Čovjek će biti (proživljen) sa onim koga voli.“ [2]

Deseti: Želja za preseljenjem na Allahovom putu, iščekivanje tog dana kada će se duša ispustiti iskreno u ime Allaha, te ulaganje života i imetka na tom putu, što je sasvim sigurno uspješna trgovina od koje se ne smije odustati.

Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: „Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati – oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti.“ (E-Tevbe, 111)

Allahu, povećaj nam ljubav i želju za povratkom Tebi, jer Ti si svemoćan!
_________________________________
[1] Buhari, br. 6502.

[2] Buhari, br. 6168., i Muslim, br. 2640.

____________________________________________

Iz knjige: Imanske poruke postačima – dr. Aid el-Karni

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …