Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Ramazan je škola dobrote i humanosti

Ramazan je škola dobrote i humanosti

Imanske poruke postačima. Lekcija  #5

Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede.

Allah Uzvišeni kaže:

„A za dobro koje za sebe pripremite naći ćete nagradu kod Allaha.“ (El-Muzzemmil, 20)

„Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“ (El-Bekare, 261)

U ispravnoj se predaji, koju prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhu, spominje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio najdarežljiviji čovjek, a posebno bi darežljiv bio u ramazanu, kada bi se susretao s Džibrilom. Bio je darežljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu kišu. [1]

Post nas podstiče da nahranimo gladnoga, darujemo nevoljniku i udjelimo siromahu.

Ramazan je posebna prilika za one koji dijele i izvanredno vrijeme za one koji žele prema drugima biti humani i darežljivi.


Svoj imetak dijeli, Allah tebi daje,
imetak je posudba, život kratko traje.
Voda ako stoji, gubi okus svoj,
ali ako teče, korist je u njoj.

Šta ima ljepše od udjeljivanja? Šta ima bolje od sadake? I šta je vrijednije od darežljivosti?

U ispravnoj se predaji spominje da je Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah ima dva meleka. Svakog jutra jedan od njih doziva i govori: ‘Allahu, onome ko dijeli, podari naknadu’, a drugi govori: ‘Allahu, onome ko škrtari, podari propast.’” [2]

Kada god čovjek udijeli sadaku, njemu Allah podari iz svoga izobilja, ojača mu tijelo, podari rahatluk i uveća opskrbu.

Prenosi se u ispravnom hadisu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Sadaka gasi grijeh, kao što voda gasi vatru.“ [3]

U srcima i životima ljudi javlja se “vatra” koja izgara njihov duh, a nju samo sadaka može ugasiti.

Sadaka donosi čovjeku lijep ugođaj, razgaljuje njegovo srce i dušu, te uklanja grijeh u potpunosti.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u jednoj ispravnoj predaji veli; „Svaki će čovjek na Sudnjem danu biti u hladu svoje sadake, sve dok se ne presudi među ljudima.“ [4]

Ovo je veoma zanimljivo i začudujuće! Sadaka pravi ogromnu hladovinu gdje će se sklanjati robovi na Sudnjem danu. Svako će imati hlad onoliko koliko je na ovome svijetu udijelio sadake.

Osman b. Affan, radijallahu anhu, imao je ogromno bogatstvo kojeg je dijelio kako bi stekao Allahovo zadovoljstvo. Opremio je vojsku koja je krenula u pohod na Tebuk, kupio je bunar Rumu i dao ga muslimanima na korištenje. Dijelio je i davao, i zbog toga će steći veliko zadovoljstvo.

Abdurrahman b. Auf, također je imao veliko imanje. Jedne prilike, za siromahe Medine udijelio je sedamdeset deva kako bi kod Allaha našao sevap za ono što je uradio.

Ima postača koji nisu u stanju pronaći komad hljeba, malo mlijeka (pomiješanog s vodom) ili pak pregršt hurmi.

Ima postača bez krova nad glavom, bez prevoznog sredstva i bez prijatelja koji mu može pružiti utjehu.

Ima postača koji nemaju čime iftariti ili sehuriti.

U ispravnoj se predaji prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko pripremi iftar postaču, imat će nagradu kao i on, nimalo ne umanjujući nagradu postača.“ [5]

Dobri ljudi u ramazanu povećavaju svoju dobrotu i plemenitost, daju, udjeljuju i darežljivi su.

Mnogi dobri robovi preuzimali su na sebe da finansiraju iftare velikom broju siromaha i nevoljnika, žudeći za nagradom kod Uzvišenog Allaha.

Džamije kod naših dobrih prethodnika bile su prepune hrane koja se dijelila siromasima i zato nije bilo gladnih i potrebnih.

Sasvim je zanimljiva činjenica da sve ono što čovjek uloži za svoju hranu, piće i odjeću, nestane i prođe, ali ono što je uložio s ciljem sticanja Allahovog zadovoljstva, ostaje trajno.

Uzvišeni kaže: „Ako Allahu drage volje zajam date, On će vam ga mnogostruko vratiti i oprostiće vam, jer Allah je blagodaran i blag.“ (Et-Tegabun, 17)

Postaču, svojim udjeljivanjem i darežljivošću daješ zajam Gospodaru koji će ti to vratiti, onda kada budeš u najvećoj potrebi, siromaštvu i nevolji, na Danu velike obmane.

Postaču, dajući potrebnome gutljaj vode, malo mlijeka, hrane ili odjeće, krčiš sebi stazu do Dženneta.

Postaču, kunem ti se Allahom, i kažem ti da imetak ne čuva ništa kao što ga čuva sadaka i ništa ga ne čisti kao što to čini zekat.

Mnogi imućni ljudi su umrli, iza sebe ostavivši ogroman imetak, kuće i vile, ali će se zbog toga samo kajati jer nisu davali tamo gdje su trebali.

Sutra ćeš saznati razliku između uspjeha i propasti, a od Allaha svaku pomoć tražimo.
____________________________________
[1] Buhari, br. 6., i Muslim, br. 2308.

[2] Buhari, br. 1442., i Muslim, br. 1010.

[3] Bilježi Tirmizi, br. 2616., i kaže da je hadis hasen sahih.

[4] Ahmed, br. 17333. Hadis je ispravan. Pogledati: Albani, Sahihul-džami’s-sagir, br. 4510.

[5] Ibn Madže, br. 1746., Tirmizi, br. 807., koji kaže da je hadis hasen sahih.

__________________________________________________

Iz knjige: Imanske poruke postačima – dr. Aid el-Karni

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …