Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Glas postača

Glas postača

Imanske poruke postačima. Lekcija  #4

Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede.

Postači imaju poseban zvuk i glas, koji je veličanstven, izrazito cijenjen i trajan.

Postači najviše spominju Allaha kroz izgovaranje subhanallah, la ilahe illellah, Allahu ekber, oni najviše traže oprosta od Svoga Gospodara.

Kada je dan dugačak, oni ga skrate svojim zikrovima, kada osjete glad, zikrom je ublaže, uživaju u tome izražavajući veliku radost veličanjem Allaha.

Oni spominju Allaha, ali i Allah njih spomene: „Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti.“ (El-Bekare, 152)

Oni Mu se zahvaljuju, a On im još više daje iz izobilja Svog: „Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati.“ (Ibrahim, 7)

Istinski postači Allaha spominju stojeći i sjedeći na svojim bokovima.

Istinski postači smiruju svoja srca spominjanjem Allaha, duše su im radosne zbog ljubavi prema Njemu i osjećaju odmor kroz čežnju za Njim.

U ispravnoj se predaji prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Primjer onoga koji spominje svoga Gospodara i onoga koji Ga ne spominje, je kao primjer živoga i mrtvaca.“ [1]

Koliko samo ima živih, ali su mrtvaci kada je u pitanju spominjanje Allaha?! Žive ovaj život, jedu, piju i rade po miloj volji, ali istinski život nisu spoznali.

U jednom ispravnom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, veli: „’Pretekoše vas muferriduni.’ Ljudi upitaše: ‘A ko su oni, Allahov Poslaniče?’ On reče: ‘To su muškarci i žene koji mnogo Allaha spominju.’“ [2]

Postač koji spominje Allaha, najagilniji je kada su u pitanju dobra djela, on žuri ka Džennetu, udaljava se od Vatre, njegovi listovi prepuni su dobrih djela. Blago se njemu!

Kada je jedan čovjek tražio od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da mu ukaže na djelo kojeg će se pridržavati, on je rekao: „Neka ti jezik bude stalno vlažan zbog spominjanja Allaha.“ [3]

Ovaj hadis, veoma je lijep način izražavanja, kroz koji se iskazuje vrhunac sposobnosti govora i kreativnosti.

Kako da postač gladuje, kada on stalno spominje Uzvišenog Allaha?!

Kako da osjeća žed, kada je u konstantnom veličanju i slavljenju Allaha?!

Nas se sjećajte, jer mi ćemo vas često se sjetiti!
Koliko će samo udaljenih sjećanje približiti?!? [4]

Oni koji Allaha mnogo spominju, ustvari su oni koji Ga se sjete sa svakim udisajem, prilikom svakog pokretanja usana i u svakom momentu svoga života.

Oni koji Allaha mnogo spominju, u svoje knjige bilježe najveće nagrade i najveća nadanja i želje.

Kada neki ljudi zakažu u pogledu spominjanja Gospodara svijetova, prekriju ih brige, okruže ih nedaće i obuzme ih tuga. Oni imaju lijek, ali ga ne koriste, posjeduju način izliječenja, ali ga nisu svjesni.

Allah Uzvišeni kaže: „A srca se doista, kad se Allah spomene smiruju!“ (Er-Ra’d, 28)

Ispravnom se predajom od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi da je rekao: „Onome ko kaže: subhanallahi ve bi hamdihi/slavljen i hvaljen Allah, bude zasađena palma u Džennetu.“  [5]

Koliko su samo palmovika izgubili oni koji tvrdim snom spavaju i dugo vremena u besposlici i nemaru provode?!

Ko ustrajno griješi, ti za njime žališ,
zaboravljaš sebe, nemoj da se šališ,
Zašto mene koriš zbog nemarnosti moje,
a nemarom ispunio ti si vrijeme svoje.

U ispravnom hadisu stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Draže mi je da kažem: subbanallahi vel-hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber/Slava i hvala Allahu, nema istinskog boga osim Njega, i Allah je najveći nego sve ono što Sunce obasjava.“ [6]

Šta je to dunjaluk? Šta je to dunjalučko zlato i srebro? Šta su to njegove palače i dvorci?

Ovakva su Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, mjerila. Sve što Sunce obasjava nije vrijedno riječi: subhanallahi vel-hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber/Slava i hvala Allahu, nema istinskog boga osim Njega, i Allah je najveći.

Da li postoje oni koji će svoje sate i trenutke ispuniti ovim riječima, pa da im one na danu polaganja računa, budu svjetlo, sreća i radost.

Jedne je prilike, kako se navodi u ispravnoj predaji, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: „Hoćete li da vas obavijestim o najboljim vašim djelima i najčišćim kod vašeg Gospodara? To vam je bolje od udjeljivanja zlata i srebra i bolje od toga da u borbi sretnete neprijatelja, pa da i vi njih ubijate, a i oni vas. Ashabi su rekli: ‘Naravno da hoćemo.’ On tada reče: ‘To djelo je spominjanje Allaha.’“ [7]

Dobri bi ljudi klanjali sabah namaz i onda bi do pojave dana sjedili i Allaha spominjali. Neki bi među njima otvarali svoje mushafe, čitali i razmišljali o jasnim ajetima i savršenim mudrostima ispunjavajući tako svoja prsa svjetlošću, a svoje listove dobrim djelima.

Veliki je gubitnik onaj kome prođe ramazan, a on se ne usreći spominjanjem Uzvišenog Allaha i svoje trenutke ne provede slaveći Ga.

Da li ima onih koji će biti ustrajni i iskoristiti svoj život, minute i sekunde u kojima žive na ovome svijet?!

Znaj da otkucaji srca kazuju tebi:
da minute i sekunde život su tvoj,
u životu ostavi neki spomen sebi,
spomenom ćeš nastaviť život svoj.

____________________________________

[1] Buhari, br. 6407., i Muslim, br. 779., gdje stoji: „Primjer kuće…“

[2] Muslim, br. 2676.

[3] Ibn Madže, br. 3793., i Tirmizi, br. 3375. Hadis je ispravan. Pogledati: Albani, Sahihul-džami s-sagir, br. 7700.

[4] Postoji veliki broj ljudi koji su se udaljili jer su zaboravili jedni na druge. Ukoliko se budu sjećali jedni drugih, to će uticati da se ponovo zbliže i svoje veze obnove. Također, zaboravljajući na Allaha, čovjek se udaljava od Njega. Međutim, kada Ga se počne sjećati i u zikrovima spominjati, biva Mu sve bliži i bliži.

[5] Bilježi Tirmizi, br. 3464-3465., ali u formi: Subnallahil-azim ve bi hamdihi. Hadis je ispravan zbog drugih predaja (sahih li gajrih), kako kaže šejh Albani u djelu Sahihut-tergibi vet-terhib, br. 1540.

[6] Muslim, br. 2695.

[7] Tirmizi, br. 3377., i Ibn Madže, br. 3790. Hadis je ispravan. Pogledati: Albani, Sahihul-džami’s-sagir, br. 2629.

__________________________________________________

Iz knjige: Imanske poruke postačima – dr. Aid el-Karni

 

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …