Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Islamska kuća u ramazanu

Islamska kuća u ramazanu

Imanske poruke postačima. Lekcija  #7

Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede.

Allah Uzvišeni kaže: „Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strahu od Allaha i u želji da mu se umili – ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koja se nagnula, da se zajedno s njim u vatru džehennemsku sruši? – A Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini.“ (Et-Tevbe, 109)

Muslimanska kuća je ona čiji su temelji zasnovani na bogobojaznosti, njeni stubovi su strah od Allaha, njena čvrstoća je u dobrim djelima, a njen vrt i dvorište je sprovođenje naredbi Allahovih.

Allah Uzvišeni kaže: „O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od Vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti…“ (Et-Tahrim, 6.)

Kuća je povjereni nam emanet i odgovornost, pa da li ima neko pouzdan ko će se o njoj brinuti?!

U ispravnoj predaji stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Svi ste vi čuvari i svi ćete biti odgovorni za ono što čuvate.“ [1]

Briga o kući, kako u ramazanu, tako i u drugim mjesecima, biva i tako što se ukućanima naređuje obavljanje namaza.

„I tražio je od čeljadi svoje da namaz obavljaju i da milostinju udjeljuju, i Gospodar njegov je bio njima zadovoljan.“ (Merjem, 55)

Razborit otac i majka vjernica, nešto su najpotrebnije za odgoj jedne muslimanske porodice.

„Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate.“ (En-Nisa, 58)

Jedna od najvažnijih službi ili emaneta jeste briga o kući i odgoj njenih ukućana.

Muslimanska kuća u ramazanu živi u zikru, učenju Kur’ana, ispunjena je skrušenošću i bogobojaznošću.

Muslimanska kuća ispunjena je sunnetom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u pogledu hrane, pića, izlaska, ulaska, buđenja i spavanja.

Muslimanka kuća iskazuje poštovanje prema hidžabu, sprovodi ga u praksi, obožavajući Allaha na taj način, te ga smatra ponosom i čašću za ženu, očekujući sevap kod Allaha za njegovu primjenu.

Mnoge kuće iskušane su pjesmom i muzikom, srca ukućana zbog toga su se iskvarila, njihova budućnost je izgubljena, a snaga je oslabila.

Muzika, ples i igra nastanili su mnoge kuće, što je uticalo da ih napusti zikr, smirenost, čednost i dostojanstvenost.

Allah Uzvišeni kaže: „Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu, da bi, ne znajući koliki je to grijeh, s Allahova puta odvodili…“ (Lukman, 6)

Islamski učenjaci smatraju da se priče za razonodu odnose na pjesmu i muziku. Koliko je samo dobrih vrlina, principa i razuma iskvareno i uništeno zbog pjesme i muzike?!

Muslimanska kuća budi se i počiva uz zikr, daleko od igre, zabave i beskorisnog govora.

Allah Uzvišeni kaže: „i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju.“ (El-Mu’minun, 3)

Ukućani muslimanske kuće stide se Allaha Uzvišenog, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govoreći o ovoj osobini, kaže: „O ljudi, stidite se Allaha istinskim stidom, a on se ogleda u čuvanju glave i onoga što je na njoj (jezika, očiju, ušiju), stomaka i onoga što je oko njega (polnog organa, ruku, nogu, srca). Onaj ko je svjestan smrti i kabura (truhljenja u kaburu), ostavit će ukrase ovog svijeta.“ [2]

U dobrim se kućama glas lijepi čuje,
u njima se zikrom Allah Veliki štuje.
Velika svjetlost u njima se digla,
sa Sinajske gore kao da je stigla.

Kamo sreće da su muslimanske kuće ispunjene šerijatskim znanjem, pa da budu bašče oprosta grijeha i vrtovi spoznaje.

Kući su potrebna mnoga bitna pitanja, a jedno od navažnijih vezano je za očuvanje namaza u njegovom vremenu, skrušeno sa svim onim što on sadrži, poput ruku’a, sedžde, njegove suštine…

Također, veoma bitna pitanja su i ona koja su vezana za učenje Kur’ana, noću i danju, učenje zikrova u jutarnjim i predvečernjim satima, oživljavanje sunneta, kako u sitnim tako i u krupnim stvarima i djelima. Kuća je u potrebi da se iz nje izbaci svaki vid (beskorisne) igre i zabave, da se očisti od beskorisnih djela i besposlica.

Allah Uzvišeni kaže:

„Onima koji govore: ‘Gospodar naš je Allah’ – pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan.’“ (Fussilet, 30)

„Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovome i na onome svijetu, a nevjernike će u zabludi ostaviti; Allah radi šta hoće.“ (Ibrahim, 27)

Mjesec ramazan muslimanskim kućama povećava duhovnost i smirenost, budi ukućane na noćni namaz, poziva ih na post i podstiče na spominjanje Allaha.

Allah Uzvišeni kaže: „Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu (namaz) obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu se nadati nagradi koja neće nestati, tako da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga dâ, jer On mnogo prašta i blagodaran je.“ (Fatir, 29-30)

O Najmilostiviji, molimo Te da naše kuće ispuniš vjerovanjem, mudrošću i smirenošću!

_________________________________
[1] Buhari, br. 893., i Muslim, br. 1829.

[2] Bilježi Tirmizi, br. 2458., a Albani ga smatra dobrim. Pogledati: Albani, Sahihul-džami’s-sagir, br. 935.

____________________________________________

Iz knjige: Imanske poruke postačima – dr. Aid el-Karni

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …