Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost (page 5)

Odgoj i duhovnost

Stid

Stid je osobina našeg Uzvišenog Gospodara Ja’la b. Umejje, radijallahu anh, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista je Allah stidljiv i Onaj koji skriva, te voli stid i prekrivanje.” (Ebu Davud, br. 4014; Nesai, br. 406; Bejheki, Sunen kubra, br. 992. Šejh Albani ocijenio je hadis …

Read More »

Jedna od najsadržajnijih dova

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Gospodaru naš, podaj nam dobro na ovom i dobro na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju! (El-Bekare, 201.) Ovo je jedna od najsadržajnijih dova, ako nije i najsadržajnija. U njoj su objedinjena sva dobra ovog i budućeg …

Read More »

Šta kvari srce

Djelā koja kvare i onečišćavanju srce uistinu je mnogo. Sva djela koja su u suprotnosti sa djelima koja održavaju budnim i živim srce jesu djela koja negativno djeluju na srce i umrtvljuju ga. Na srce negativno djeluju i kvare ga, između ostalih, sljedeća djela: vezanje za nekoga drugog mimo Uzvišenog …

Read More »

Sve živo Allaha slavi

“I on izvrši smotru ptica, pa reče: Zašto ne vidim pupavca, da nije odsutan? Ako mi ne donese valjano opravdanje, teškom ću ga kaznom kazniti ili ću ga zaklati!’ I ne potraja dugo, a on dođe, pa reče: ‘Doznao sam ono što ti ne znaš, iz Sabe ti donosim pouzdanu …

Read More »

Teško svakom lašcu, velikom grešniku!

Lažac je onaj čovjek koji iznosi neistine, a veliki je grešnik onaj koji čini pogubne grijehe svojim udovima. Zaslužuje poniženje i kaznu na budućem svijetu onaj ko objedini ova dva poroka. Onaj ko laže kad govori i izokreće stvarnost, takav je skrenuo s Pravog puta, a to je očit pokazatelj …

Read More »

Sjećanje na smrt

Hvala Allahu koji je sa smrću polomio vratove tiranima, smrvio leđa kraljevima i iznevjerio nade carevima, čija srca nisu htjela da čuju za smrt, sve dok im se nije obistinila prijetnja i dok nisu vraćeni u ono što su nekada bili, pa su tako prenešeni iz palata u grobove, sa …

Read More »

Priča o čovjeku kome je Allah dao mnogo dobro

Ibn Redžeb navodi priču o jednom pobožnom vjerniku iz Mekke koji je zapao u tešku materijalnu situaciju. Taj čovjek ostao je bez ičega i bio je na granici života. Skapavajući od gladi, lutao je brojnim mekanskim sokacima ne bi li našao kakvu nafaku. Odjednom je ispred sebe ugledao veliku i …

Read More »

Gubitak nade u dug život i priprema za smrt

Gubitak nade u dug život je spoznaja da je smrt blizu. To je za srce jedna od najkorisnijih spoznaja, jer mu ona ulijeva dodatni motiv da iskoristi jedinstvenu priliku života koji, poput oblaka, brzo prođe. Ona čovjeka opominje da se priprema za put i da od ovoga svijeta uzme samo …

Read More »

Ako želite živjeti sretnim životom – mi imamo rješenje!

Današnje društvo zapalo je moralnu krizu u svim aspektima života. Cijelom svijetu pokazalo se da su propale sve etičke norme, kojima sada ljudi manipuliraju po svom nahođenju i koje su određene političkim interesima na principu zaštite prava jačeg nauštrb slabijeg. Danas svijet vapi za čvrstim i pravednim kodeksom, onim čije …

Read More »

Ljubav prema Uzvišenom Allahu

[Istinska ljubav prema Allahu, dž.š., neće se dogoditi sve dok čovjek ne bude volio ono što Allah voli i mrzio ono što On mrzi. Djela su ogledalo onoga što je u čovjekovom srcu. Zato svaki onaj koji tvrdi da voli Allaha, a ne radi ono što On voli, njegova tvrdnja …

Read More »