Stid

Stid je osobina našeg Uzvišenog Gospodara
Ja’la b. Umejje, radijallahu anh, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista je Allah stidljiv i Onaj koji skriva, te voli stid i prekrivanje.” (Ebu Davud, br. 4014; Nesai, br. 406; Bejheki, Sunen kubra, br. 992. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim.)
Stid je osobina koju Allah voli
To zaključujemo iz prethodnog hadisa: “… te voli stid…”
Stid je pokazatelj imana
Ebu Hurejre, radijallahu anh, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “…i stid je dio imana.” (Buhari, br. 9; Muslim, br. 161.)
Stid je ukras vjernika
Enes b. Malik, radijallahu anh, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće se prostakluk naći ni u jednoj stvari a da je samo neće još ružnijom učiniti, i neće se stid naći ni pri jednoj stvari a da je neće uljepšati.” (Ibn Madže, br. 4185; Ahmed, br. 12689; Abdurrezzak, br. 20145; Bejheki, Šu’abul-iman, br. 7327. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim.)
Stid je ahlak islama
Enes b. Malik, radijallahu anh, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista, svaka vjera ima svoj ahlak, a ahlak islama je stid.” (bn Madže, br. 4181; Taberani, Mu’džem evsat, br. 1758; Mu’džem sagir, br. 13; Bejheki, Šu’abul-iman, br. 7318. Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim.)
Šta su naši prethodnici rekli o stidu
Omer, radijallahu anh, rekao je: “Kod koga se izgubi stid izgubi se i pobožnost, a kada se izgubi pobožnost, srce umire.” (Taberani, Mu’džem evsat, 2/370; Bejheki, Šu’abul-iman, 7/59.)
Selman, radijallahu anh, rekao je: “Kada Uzvišeni Allah želi nekom robu propast, istrgne iz njega stid, pa kada odstrani od njega stid, neće ga dočekati na Sudnjem danu a da neće biti i srdit na njega.”
Fudajl b. ‘ljad, rahimehullahu te’ala, rekao je: “Pet je pokazatelja nesreće: grubo srce, suho oko, pomanjkanje stida, čežnja za dunjalukom i duga nada. (Bejheki, Šu’abul-iman, 10/182; Ibn Asakir, Tarihu Dimešk, 48/416.)
 Kako izgraditi osobinu stida kod sebe
Stid postoji kod svake osobe, urođen joj je. Na svakoj osobi je da tu urođenu osobinu čuva pri sebi, odnosno da ne izgubi stid. Nekoliko sljedećih smjernica pomoći će nam da ovu osobinu stida odgajamo pri sebi i ljubomorno je čuvamo:
1. Slijeđenjem Allahovih naredbi i strahovanjem od Njega, te svijesnošću da nas On Uzvišeni nadgleda svakog trenutka i zna sve o nama.
2. Slijeđenjem sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i povođenjem za njim riječima i djelima.
3. Obaranjem pogleda od svega onoga što je Uzvišeni Allah zabranio.
4. Nezalaženjem u tuđe privatnosti, nedostatke i mahane.
5. Druženjem sa stidljivim vjernicima.
6. Odgajanjem djece od malena da budu stidljivi.
_________________________________________________
Iz knjige: Komentar 40 Nevevijevih hadisa – mr. Osman Smajlović – Hajrudin Ahmetović, prof.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …