Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Šta kvari srce

Šta kvari srce

Djelā koja kvare i onečišćavanju srce uistinu je mnogo. Sva djela koja su u suprotnosti sa djelima koja održavaju budnim i živim srce jesu djela koja negativno djeluju na srce i umrtvljuju ga.

Na srce negativno djeluju i kvare ga, između ostalih, sljedeća djela: vezanje za nekoga drugog mimo Uzvišenog Allaha, spominjanje nekoga drugog, a zaboravljanje na Uzvišenog Allaha, zapostavljanje borbe sa svojom dušom i ustrajavanje u grijesima prilikom kojih srce počinje da tamni sve dok ga crnilo u potpunosti ne obavije, odavanje dunjalučkim užicima i slastima uz zaboravljanje smrti, druženje s lošim ljudima, ljudima niskih i prezrenih ambicija.

Također, srce kvari i prekomjerno jelo i piće, prekomjerno spavanje, prekomjeran razgovor, prekomjerno druženje, prekomjerna šala i smijeh, koji polahko umrtvljuju srce, čineći ga grubim i nemarnim.

Fudajl b. Ijad, rahimehullahu te’ala, rekao je: “Dvije radnje srce čine grubim: prekomjeran govor i prekomjerno jelo.” (Vidjeti: Muhammed b. Hasan b. Akil Musa, Nuzhetul fudala, br. 779.)

Sulejman ed-Darani, rahimehullahu te’ala, rekao je: “Svaka stvar ima nešto što je nagriza, kvari, ima svoju hrđu, a ono što nagriza, kvari i hrđa srce jeste prezasićenost!” (Vidjeti: Muhammed b. Hasan b. Akil Musa, Nuzhetul-fudala, br. 864.)

___________________________________________

Iz knjige: Djela srca – Hajrudin Tahir Ahmetović, prof.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …