Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Kako posti srce?

Kako posti srce?

Imanske poruke postačima. Lekcija  #8

Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede.

Allah Uzvišeni kaže: „On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti.“ (Et-Tegabun, 11)

Uputa srca je temelj svakoj drugoj uputi i osnov svakom postupku.

U ispravnoj predaji prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „U tijelu ima jedan organ, koji, ako je ispravan, ispravno je i cijelo tijelo, a ako se iskvari, iskvarit će se i cijelo tijelo. Doista, taj organ je srce.“ [1]

Ispravnost tvoga srca donijet će ti sreću i na ovome i na onome svijetu, dok njegova iskvarenost donosi sigurnu propast, čije loše posljedice zna samo Allah Uzvišeni.

Allah Uzvišeni kaže: „U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum (srce) ima ili ko sluša, a priseban je.“ (Kaf, 37)

Svako stvorenje ima srce, ali postoje dvije vrste: živo srce koje sija nurom, ispoljava iman, koje je ispunjeno jakim uvjerenjem i sadrži bogobojaznost, te mrtvo srce koje je bolesno i iskvareno.

O srcima onih koji su nemarni i istinu odbacuju, Allah Uzvišeni kaže:

„Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava.“ (El-Bekare, 10)

„Oni govore: ‘Naša su srca okorjela.’ A nije tako, nego je Allah njih prokleo zbog nevjerovanja njihova, i zato je vrlo malo njih koji vjeruju.“ (El-Bekare, 88)

„Kako oni ne razmisle o Kur’anu ili su im na srcima katanci!“ (Muhammed, 24)

„Srca naša su“ – govore oni – „pod pokrivačima, daleka od onoga čemu nas ti pozivaš, i mi smo gluhi za to…“ (Fussilet, 5)

Srca postaju bolesna, poprimaju taj karakter, nemarnost ih ispuni i naposlijetku potpuno zamru.

Srca Allahovih neprijatelja nalaze se u njihovom prsima, ali oni njima ne shvataju. Zbog toga je, kako se navodi u ispravnoj predaji, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem učio: „O Ti, koji srca okrećeš, učvrsti moje srce u Tvojoj vjeri.“ [2]

Vjerničko srce zaokupljeno je postom i u ramazanu, a i van njega. Njegov post, između ostalog, sadržan je i u njegovom pražnjenju od svega onoga što pravi nered i smutnju, poput uništavajućih širkijata (djela koja su širk ili vode u njega), pogrešnih uvjerenja, zlih došaptavanja, iskvarenih namjera i razmišljanja.

U vjerničkom srcu stanuje ljubav prema Allahu, ono je spoznalo svoga Gospodara kroz Njegova imena i svojstva, onako kako je On sam Sebe opisao. Ovakvo srce sagledava i promišlja o Njegovim imenima i svojstvima, svemirskim prostranstvima i stvorenjima koja je stvorio i u postojanje doveo.

Gledajuć’ Svemir do spoznaja sam došao,
što ih u svojoj knjizi nisam pronašao.

U srcu vjernika nalazi se plamteća svjetlost pored kojeg ni jedna tama ne može opstati, svjetlost vječne poslanice, nebeskih spoznaja i božanskih vjerozakona. Ovoj svjetlosti društvo pravi svjetlost neiskvarenog prirodnog stanja u kojem je čovjek stvoren. U vjerničkom srcu sadržane su dvije velike i veličanstvene svjetlosti. Allah Uzvišeni kaže: „Sama svjetlost nad svjetlošću! Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On hoće. Allah navodi primjere ljudima, Allah sve dobro zna.“ (Nur, 35)

Srce vjernika ispoljava svjetlost poput lampe, osvjetljava kao Sunce, širi svoje zrake kao kada sviće zora. Ono povećava vjerovanje slušajući ajete, razmišljanjem uvećava svoje uvjerenje, a crpeći pouke, učvršćuje uputu u kojoj se nalazi.

Srce vjernika posti i suzdržava se od oholosti, jer zna da ona prekida post srca. U njegovom srcu ne stanuje oholost, jer vjernik zna da je ona zabranjena.

Ukoliko oholost nastani srce, onda njegov vlasnik postaje bolestan, nerazborit i manjkavog razuma.

Allah Uzvišeni u ispravnom hadisi kudsiju kaže: „Gordost i veličanstvenost Moj su ogrtač. Kaznit ću svakog onog ko ih pokuša sebi preuzeti.“ [3]

Također, ispravnom se predajom prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko se pokuša uzdignuti nad Allahom bit će ponižen, a ko se pred Njim ponizi, On će ga uzvisiti.“ [4]

Vjerničko srce posti od samodopadljivosti i umišljenosti, od toga da čovjek sebe smatra i vidi boljim i vrijednijim od drugih, što je čista propast.

Prenosi se u ispravnom hadisu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Tri djela donose propast: samodopadljivost, pohlepna škrtost i strast koja se slijedi.“ [5]

Lijek za samodopadljivost jeste gledanje na sebe kao na nekog ko posjeduje mnoge mahane i nedostatke. Čovjek treba biti svjestan da posjeduje veliki broj grijeha i loših djela za koje zna da ih je uradio i onih koje je učinio zatim ih zaboravio, ali koje Gospodar dobro bilježi u knjizi i ne zaboravlja ih.

Vjernikovo srce posti od zavisti, jer zna da zavist poništava dobra djela, umanjuje i gasi srčano svjetlo i usporava njegovo uspinjanje ka Allahu.

Allah Uzvišeni kaže: „…ili bi ljudima na onome što im je Allah iz obilja Svoga darovao zavidjeli.“ (En-Nisa, 54)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u ispravnoj predaji veli: „Nemojte jedni drugima zavidjeti, nemojte se mrziti, nemojte jedni drugima leđa okretati, ne povećavajte cijene lažno (bez namjere kupovine) i ne nadmećite se u kupoprodaji sa svojim bratom.“ [6]

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tri je puta ponovio da je jedan od njegovih ashaba stanovnik Dženneta, pa kada je taj ashab upitan o tome, rekao je: „Ja ne zaspim, a da u mome srcu postoji zavist ili zloba prema drugom muslimanu.“ [7]

Da li postoje srca koja će postiti onako kako to čine oni koji su istinski spoznali Allaha (arifi)?!

Arifov se post po čežnji prepozna,
Gospodara svjetova on mnogo voli,
srce mu za post uvijek dobro zna,
a pred zoru samu oprost grijeha moli.

Allahu, naša srca usmjeri ka Pravome putu, i učvrsti ih u vjerovanju, o Gospodaru svih svjetova!
__________________________________
[1] Buhari, br. 52., i Muslim, br. 1599.

[2] Bilježi Tirmizi, br. 2140, i Ibn Madže, br. 3834. Hadis je dobar.

[3] Ebu Davud, br. 4090., i Ibn Madže, br. 4174. U hadisu kojeg oni prenose, stoji: „…bacit ću ga u Vatru.“ Hadis je ispravan. Pogledati: Albani, Sahihul-džami’s-sagir, br. 4311.

[4] Hadis bilježi Muslim, br. 258., u formi koja glasi: „Ko se radi Allaha ponizi, On će uzdignuti.“

[5] Hadis je dobrim ocijenio Albani. Pogledati: Albani, Sahihul-džami’s- sagir, br. 3039.

[6] Ovaj način ponašanja prema među muslimanima i ova svojstva, prenose se u nekoliko hadisa, koje bilježe Buhari i Muslim u svojim Sahihima.

[7] Ahmed, br. 12697. Šejh Šu’ajb Arnaut kaže da je lanac prenosilaca ispravan. Pogledati: Musned imama Ahmeda, 1/1030., koji je štampao Bejtul-efkarid-devlijjeh u dva toma, četvrto izdanje, godina, 2010., gdje se između ostalog, nalazi i jedan dio ocjena hadisa koje su dali šejh Albani i Šu’ajb Arnaut.

____________________________________________

Iz knjige: Imanske poruke postačima – dr. Aid el-Karni

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …